Gençliğinin verimliliğe açık 3 yılını işkencenin, açlığın, susuzluğun kol gezdiği bir askeri cezaevinde, değerlerine ve davasına sadık kalma azmiyle direnerek geçiren, cezaevi sonraki yaşantısının her anını inandığı davaya hizmet sevdası ile tüketen bir dava adamının hatırasını buruk bir acıyla yaşamak ve yaşatmak gayesi içindeyiz.

3 yıl önce bugün kendisini aramızdan koparanlar, onu susturmakla, onun ve onun gibilerin sahip olduğu inancın ve düşüncenin zayıflayarak tükenmesi hedefini gütmüşlerdi. Oysa cansız kıldıkları Hikmet, onların hedeflediklerinin aksine, özgür bir meşale olarak, yurtsever-demokrat Kürt insanına yol göstericilik yapmaya daha da güçlü devam etmektedir.

Kürt toplumu, özgürlük mücadelesinin cefakar kahramanlarından biri olan Hikmet Fidan'ı unutmayacaktır. Hikmet'in biyografisinin kısa bir özeti bile, bir yaşamın nasıl salt mücadele ile özdeşleşebileceğinin en güzel kanıtıdır.

Onu, ulusal mücadelemize yaptığı katkıları ve cesaretle yoğurduğu inanç ve düşüncesini unutmadık, unutmayacağız.

Aramızdan koparılışının 3. yılında sevgili Hikmet Fidan'ın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
05 Temmuz 2008 

PWD Koordinasyon Kurulu
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe