ONLARI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ
 
Büyük yetenek, siyasetçi ve diplomat olan, değerli Kürt insanı Kani Yılmaz (Faysal Dunlayıcı) ve Sabri Tori arkadaşı bundan tam iki yıl önce 11 Şubat 2006 günü G.Kürdistan’ın Süleymaniye kentinde uğradıkları bombalı bir saldırı sonucu kaybettik.

17 Şubat 2005 tarihinde ise yine aynı güç Güney batı Kürdistanlı ve Rekeftin örgütünün sorumlusu değerli siyasetçi Kemal Şahin’i silahlı bir saldırı sonucu katletmişti.

Kürt halkının bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük ideallerini gerçekleştirmek için ömürlerini mücadele ederek geçiren bu değerli insanlar PKK olarak bilinen ve bugün Kürt halkı dışında tüm bölgesel ve uluslar arası güç odaklarının çıkarlarına hizmet eden bir yapıya dönüşen örgüt tarafından katledildi. Kürt halkının bağımsızlık ve demokrasi yolundaki mücadelesine ve çıkarlarına zarar veren politikalara karşı çıktıkları için katledilen bu insanlar Kürt halkının büyük kaybı ve acısı olarak her zaman minnetle anılacak ve yaşatılacaklardır. Onları katledilişlerinin yeni bir yıldönümünde anarken şunları bir kez daha ve yüksek bir sesle haykırmak istiyoruz.

Kürt halkının düşmanlarına karşı mücadele ettiğini söyleyen, onlar için demokrasi, özgürlük ve insan haklarını savunduğunu söyleyen ama halkına demokrasiyi, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü layık görmeyen, kendisinden ayrı düşünen ve davrananları katletme yetkisini kendisinde gören bu Kürtlük ve insanlık dışı zihniyet halkımızı aldatmaktadır.Demokrasi ve özgürlük fukarası olan PKK artık Kürt halkından tamamen kopmuş ve başka odaklar elinde Kürt halkının çıkarlarına karşı kullanılan bir güce dönüşmüştür. Zor ve şiddetle her şeye muktedir olacağını sanan bu zihniyet miadını doldurmuştur. Bugün hala ayakta kalması konjoktürel bir durumdur. Kürt toplum ve siyaset cephesinde gelişen çok renklilik ve çok seslilik gerçek anlamda yükselen ulusal birliğin vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Bu gelişme saygı minnetle andığımız şehitlerimizin de en büyük idealiydi. Bu temiz ve güzel idealin gerçekleşmesi için mücadelemize büyük bir cesaret ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Sizi unutmayağız!
10 Şubat 2008

PWD Koordinasyon Kurulu
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe