Kamuoyuna! PWD Koordinasyon kurulu
PKK’nin yayın organlarından Lekolin sitesinde Goran Akreyi imzalı, baştan sona yalan ve düzmece bilgiler içeren, ancak işleyecekleri cinayetlerin alt yapısını oluşturmayı amaçlayan bir yazı yayımlanmıştır.
23.11.2013 - 07:27
Kamuoyuna!


PKK’nin yayın organlarından Lekolin sitesinde Goran Akreyi imzalı, baştan sona yalan ve düzmece bilgiler içeren, ancak işleyecekleri cinayetlerin alt yapısını oluşturmayı amaçlayan bir yazı yayımlanmıştır. Daha önce Ferda Çetin yine benzer tarzda bir yazı yazmış ve bizi içinde yer almadığımız bir oluşumun içerinde göstererek hedef durumuna getirmişti. Bu yazının yayımlanmasından hemen sonra Koy’de toplu katliam yapmayı amaçlayan başarısız bir saldırının gerçekleştirilmesi, yapılmakta olan karalama kampanyasının ardından yine benzer girişimlerin yapılmak istendiği sonucuna bizi götürmektedir. Bundan birkaç gün önce Taraf gazetesinde, aynı çevrelerden servis edildiğinden şüphe duymadığımız ve yine karalamaya dönük bir yazı yayımlanmıştı. Şimdi Lekolin denilen güya stratejik araştırmalar merkezi olan bir sitede, artık teşhir ve karalamanın ötesine varan ve doğrudan bizleri vurmak için hedef gösteren bir değerlendirmenin yapıldığına tanık olmaktayız. Bu yazıda, örgütümüzün yönetiminde yer alan arkadaşlarımız hedef gösterilerek sadece karalama ve halk nezdinde şaibeli bir durum yaratılmak istenmemiş, aynı zamanda işlenecek cinayetlerin gerekçeleri hazırlanmıştır.

Bizim Kürdistan’ın bugünü ve geleceği konusunda politik çaba içinde olduğumuz, inancımız ve iddiamızı hiçbir koşulda yitirmediğimiz doğrudur. Ve bu nedenledir ki 2004 yılından bu yana PKK’nin hedefi durumundayız.

Daha önce Kani Yılmaz, Hikmet Fidan, Sipan Rojhılat ve Kemal Şahin’in içinde yer aldığı sekiz arkadaşımızı katleden PKK anlaşılan cinayetlerine yenilerini eklemek istemektedir. Cinayetlerine gerekçe hazırlamak için bizim gerillayı tasfiye etmek istediğimizi, PKK düşmanı her çevreyle ilişki içerisinde çalıştığımızı iddia etmektedir. Gerçekleri ters yüz ederek halkın kafasını bulandırmayı amaçlayan PKK şimdi suçlamalarına hiçbir havsalanın alamayacağı, akla ziyan, çirkin bir iftirada bulunmaktadır. Rojava’da vurulan Salih Müslüm’ün oğlunun bizim tarafımızdan öldürüldüğünü idea edecek kadar alçakça bir suçlamada bulunmaktadır. Bu iftirayı atan Lekolin sitesinin yazarlarına bakıldığında, aralarında geçmişte ve şimdi onlarca, yüzlerce arkadaşını komplo yaparak, işkence ederek katletmekten başka bir pratiği bulunmayan bazı canilerin bulunduğunu görmekteyiz.
Bizi PKK düşmanlığı yapmakla suçlayanlar, aslı astarı olmayan, tamamen yalan ve iftiralarla bizleri suçlayarak yeni cinayetlere zemin hazırlayanlar, işledikleri yüzlerce cinayete yenilerini ekleme çabası yerine şimdiye kadar işledikleri cinayetler açığa çıktığında nasıl hesap vereceklerini düşünseler daha iyi yapmış olurlar.

Biz PKK düşmanlığı yapmıyoruz. Gündemi bulandıracak, mücadeleye zarar verecek bir polemik yaratmak istemiyoruz. Ancak yapılan bu saldırıların ve aslı astarı olmayan suçlama ve iftiraların artık bir yerde durması gerektiğini belirtiyoruz.

Yapılan tüm saldırı ve tahriklere rağmen, siyasal mücadele yöntemi dışında herhangi yola başvurmadık ve vurmayacağız. Şayet suçlandığımız gibi bir yönelime girmiş olsaydık, bunun sonuçlarının çok çarpıcı olacağını bizim kadar sizde biliyorsunuz. Şimdiye kadar, mücadeleye zarar vermemek adına kısasa kısas anlamına gelecek hiçbir yönteme başvurmadık.

Koşullarımız elverdiği oranda, inancımız doğrultusunda siyasal mücadelenin içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kürt halkının çıkarları neyi emrediyorsa buna göre davranacağız. PKK’nin yaptığı suçlama ve iftiraların gerçekle bağdaşan hiçbir tarafı yoktur. Cevap vermeye dahi gerek görmediğimiz bu karalama kampanyasının, yaptıklarımızdan dolayı değil, taşıdığımıza inandıkları potansiyel imkânlardan duydukları korkudan dolayı geliştirdiğine inanıyoruz.

PKK’nin kendisini ayakta tutmanın bir yöntemi olarak, kuruluş yıldönümü vb. dönemlerde ‘düşmanlarına’ saldırarak geçici toparlanma süreçleri yaşadığını biliyoruz. Bulunduğumuz alana gönderilen özel kuvvet üyelerini de gözönünde bulundurarak lekolin sitesinde yayınlanan yazıyı, yeni bir saldırı hazırlığı olarak ele alıyoruz. Yeni cinayetler işlemek üzere gönderilen otuza yakın özel kuvvet mensubunun derhal geri çekilmesini bekliyor, PKK’yi ve özelliklede Cemil BAYIK’ı ,bu tür eylemlerden uzak durmaya, yürüttüğü karalama kampanyasını durdurmaya çağırıyoruz.

PWD-K Koordinasyon Kurulu
23.11.2013
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe