Kamuoyuna
Kürdistan Ulusal Kongresinin gerçekleştirilmesi için hazırlıkların sürdürüldüğü bir ortamda PKK’nin gerçekleştirmeye çalıştığı yeni bir katliam girişimi daha yaşandı.
24.08.2013 - 05:37
KÜRT KAMUOYUNA!

Kürdistan Ulusal Kongresinin gerçekleştirilmesi için hazırlıkların sürdürüldüğü bir ortamda PKK’nin gerçekleştirmeye çalıştığı yeni bir katliam girişimi daha yaşandı. 23 Ağustos 2013 tarihinde Koye’de yaşayan PWD(Parti Waletparezen Demokraten Kurdistan) üyelerine yönelik gerçekleştirilmek isten bir saldırıda çıkan çatışma sonucu, saldırıda yer alan ve en az üç kişi olduğu belirlenen grubun bir üyesi yaralı olarak ele geçirilmiştir.(Mahmut Cevahir Ahmet-üzerinde çıkan kimlik bilgisi sahte olabilir.) Bu şahsın Koya asayişindeki sorgusu devam etmektedir. Günlerce video ve fotoğraf çekimi yapan bir mini casusu kamerası, telefonlar ve diğer belgeler ele geçirilmiştir. Olayın hukuki ve yargısal boyutu Kürdistan’daki yetkili makamları ilgilendirmektedir.

Grubun tümüyle imha edilmesini amaçlayan insanlık dışı bir planın böylesi bir dönemde uygulamaya konulması her bakımdan düşündürücü ve dehşet vericidir.

Kürdistan ulusal Kongresi gibi tarihi önemi olan ve tüm Kürtleri sevindiren bir çalışmaya, ömrünü Kürt halkı için savaşmak ve mücadele etmekle geçirmiş PWD üyelerinin PKK’nin ısrarlı engellemeleri sonucu dâhil edilmemesi ulusallık ve yurtseverlik adına izaha muhtaç ve kabul edilmeyecek bir durumdur. Ancak anlaşılan o ki, PKK kongreye dâhil etmemenin ötesinde hayat hakkına kastetmeye çalışmaktadır.

Kürdistan Ulusal Kongresi ne dâhil edilen tüm güçlere ve hazırlık çalışmalarını yürüten Komitenin üyelerine sesleniyoruz. Ulusal Kongreye katılımı engellenen PWD’nin yönetimine yönelik uygulamaya konulan ve fakat başarılamayan bu saldırıyı nasıl anlamlandırıyorsunuz.PWD’nin ulusal Kongreye katılmamasının hiçbir meşru ve haklı görülür gerekçesi var mı dır ? PKK’nin kendinden ayrılanı hain ilan edip yok etmesi Kongreye katılan siyasi güçlerin bir kabulümüdür? Herkesin kendi muhalifini ya da “Hainini” yok ettiği bir Kürdistan’da kim ben Yurtseverim diyebilir. Tüm bu ve buna benzer sorular cevap beklemektedir. Bu anlamda bizler bu siyasi dışlanmışlığı ret ve protesto ediyoruz. Son gerçekleşen saldırıyı ise Partimizi Kongreye sokmama tavrını izah etmekte hayli zorlanan PKK nin bu problemden ebediyen kurtulmak üzere gerçekleştirmek istediği bir eylem olarak değerlendiriyoruz.

Barış ve çözüm süreci olarak adlandırılan bir süreçte PKK’da gerçekleşen Yönetim değişikliğinin daha yeni, yapıcı ve ulusal politikaların gelişmesine vesile olacağı beklentisi doğmuşken bu saldırı planının uygulamaya konulması bir kez daha bu umutların ne kadar anlamsız ve yersiz olduğunu ortaya koymuştur. Bir kez daha anlaşılmıştır ki, PKK iç tasfiye ve imha operasyonlarına hız verecektir. Bu tasfiye ve imha yönelimlerinin hedefinde yalnız PWD liler değil PKK ye biat etmeyen tüm siyasi güçler olacaktır.

Güney Kürdistan Bölgesel Hükümetine ve YNK Yetkililerine!
Güney Kürdistan topraklarında özgürce ve güvenlik içinde yaşama her Kürt insanının hakkıdır. Ve yine Kürt hükümetinin bilgisi ve onayı dâhilinde burada bulunan bizlerinde güvenliğinden buradaki hükümet ve özel olarak YNK sorumludur. Defalarca grubumuza yönelik gerçekleştirilen saldırıların yeni bir halkası olan bu saldırı faili ve belgeleriyle birlikte Kürt asayişi ve yargı birimlerinin denetimindedir. İnkâr edilmesi mümkün olmayan kanıtlarla birlikte faili belli bu saldırı hakkında yetkili makamların gerekli ve doyurucu açıklamayı kamuoyu ile paylaşmalarını umut ediyor ve bekliyoruz.

Tüm Kürt halkına ve siyasi güçlerine önemle ve bir kez daha şunu belirtmek istiyoruz. Biz Kürdistan’daki hiçbir siyasi parti, grup ya da çevreye düşman değiliz ve düşmanlık siyaseti gütmüyoruz. Kürdistan için nefes alan herkes bizim için bir değerdir. PKK ye karşı bir düşmanlığımız ve bu temelde bir çalışmamız da olmamıştır ve olmayacaktır. Eleştirdiğimiz yanlış politikalarına rağmen PKK önemli bir ulusal güçtür. Kürtler arası siyasi eleştiri ve mücadeleye evet çatışma ve tasfiyeye hayır diyoruz. Kürt halkının özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğiz.
24 Ağustos 2013

PWD
Parti Waletparezen Demokraten Kurdistan
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe