ANAYASA TÜRKTÜ, TÜRK GELİYOR
Anayasanın temel ve başlangıç maddeleri milliyetçilik ve ırk cumhuriyeti temelinde yazılacağı aşağı yukarı aşikardır. Başkanlık ssistemi konulursa, 1982 faşist anayasası CHP ve MHP olduğu gibi esasta korunmasını isterken, AKP Kemaalizmi çıkarıp, Kemal yerine yeni Kemal koymak istiyor. Bir Kemal’den insanlar kurtulduğunu sanırken başka İslami ve sözde demokrat, “yenilikçi” Kemal-Erdoğan ile karşılaşılacak.
Dursun Ali Küçük
07.05.2013 - 10:13
Hadi ?gözünüz aydın?(!) Anayasa Türk?tü Türk geliyor.
İsmi yeni olacak ama kendisi Türk olacak.
Neden mi?Meclisteki bütün partiler anaysa taslaklarını meclis Anayasa Komisyonuna sundular. Partilerin içi incir çekirdeğini doldurmayan tartışmalarıyla kimsenin dikkatini çekmedi bunlar.
CHP ve MHP anayasa Kemalizm ve Türkçülük açıkça tarif edilsin. Yani Kemalizm ideolojisi ve devlet sistemini, anyasanın değişmez ilk maddelerinin olduğu gibi korunmasını istiyorlar.

AKP, sadece Kemalizm vb devletin ideolojisi, kısaca Kemalizme vurgu yapılmayan bir taslak öneriyor ve ilk maddelerde ?Türk milleti? kavramını koymak istiyor. Anlayacağınız Kemalizm ve ideolojik tarif dışında Türk Milleti ve Türkçülük ortak noktasında AKP, CHP ve MHP taslaklarında hemfikirlik var.

BDP, Başkent Ankara, toprak bütünlüğünün korunması, Bayrak ay yıldız, vatan ortak vurguları eşliğinde çok kültürlülükten yana, Kürt kimliğinin tanınması, diğer kimliklere ve inançlara saygı vb içerikli bir bir taslak sunuyor.

Eh, mecliste aritmetik sayı işlediğinde, göz boyamma olarak azınlık-çoğunluk işlediğinden, bu da demokrasi olarak sunulduğuna göre, sunulan taslaklara bakılırsa Anayasa Türktü ve onların deyişiyle Türk olarak kalacak. Artık bu temel maddeler eşliğinde insan hakları, bazı ileri maddeler Anayasa ya koyarak, yada genel vatandaşlık kavramı içinde kollektif bazı ilerlemeler anayasaya yazarlar, devletin ve Türklüğün güncel ihtiyaçlarına bazı uyarlamalar kaçınılmaz olarak yapacaklardır.

Mecliste partiler anlaşma sağlayamazsa, ki büyük ihtimalle başkanlık sistemi vb konularda anlaşamazlar. Ayrıca Türkiyede yaşayan herkes Türkiye vatandaşıdır kavramını koymak bile zor görünüyor. Çünkü AKP?de anayasa taslağında böyle böyle bir görüş sunmuyor.
En iyi ihtimalle partiler anlaşmayınca, BDP başkanlık sistemine yeşil ışık yaktığı veya yumuşak tavır gösterdiği için AKP ve BDP geriye kalıyor. Böyle bir durumda en iyimser yorum referanduma gidecek anayasa metninde Türkiye vatandaşlığı kavramı olacaktır. AKP, Kürt kimliğini anayasal güvenceye alacak bir madde veya benzer maddeler kabul etmez. Kürtlere her zamanki gibi sadece sözlü söz vermeler gündeme gelir. Bununda siyasette kıymeti harbiyesi yoktur.
******
Anayasanın temel ve başlangıç maddeleri milliyetçilik ve ırk cumhuriyeti temelinde yazılacağı aşağı yukarı aşikardır. Başkanlık ssistemi konulursa, 1982 faşist anayasası CHP ve MHP olduğu gibi esasta korunmasını isterken, AKP Kemaalizmi çıkarıp, Kemal yerine yeni Kemal koymak istiyor. Bir Kemal?den insanlar kurtulduğunu sanırken başka İslami ve sözde demokrat, ?yenilikçi? Kemal-Erdoğan ile karşılaşılacak.
AKP?nin 12 Eylül anaysası konusunda ciddi bir rahatsızlığı yoktur. Bu anayasa Türkiye?nin siyasi ve ekonomik büyüme ihtiyaçlarını koruyamıyor, uyarlanarak ve temel ruhu korunarak yenilenmek kapıya dayanmış bulunuyor. Toplumunda yeni bir sözleşmeye ihtiyacı var ve beklentileri yüksektir. Beklentileri boşa çıkarmak için, bazı ilerlemelerle(yenilikçilik demiyorum, Osmanlıdan beri hep ilerici ve ilerleme kavramları bu Türk devlet geleneğine uygun düşüyor. Aydınlarının ezici çoğunluğuda hep ilerlemecidir ya, bunuda unutmamak lazım) dünya ve bölge konjoktürüne sistemi adepte etmeye çalışırlar.
*****
AKP ve PKK?nin başlattığı sürecin 1. Aşaması tamamlanıyor. Dolayısyla şimdiye kadar AKP politikasında pek bir değiklik yapılacağı görülmüyor. Kendilerinin 2. aşama dediği sürecin silahsızlanma ile asıl başlayacağını söylüyorlar. Böyle anlaştık diyorlar. Anayasa yapımında nelerin yansıyacağı konusunda AKP den sunulan taslakta birşey yok. Kürtler, ötekiler, Aleviler vb açısından yeni bir şey görünmüyor.
BDP taslağını sundu. Anayasalar uzlaşma işidir. Azınlık çoğunluğa ve meclis aritmetiğine bakmaz. Kürtler sözü edildiği gibi anayasa yapımındaki değişikliklere bırakılmışsa görecekleri vardır.
Bu işler ve barış geniş bir konsesüs ve iki taraftantan geniş tarafların katılımı ve uzlaşması ile olur.Hükümet ve AKP den çözüm için hala bir adım görülmüyor. Onlar Öcalan üzeri KCK yi test etmekle uğraşıyorlar.
Demokrasi ve meclis işleyişi kelle sayısına göre hareket ettiği sürece, üstelik partiler temel politikalarında değişime gidip uzlaşma ortamı yaratmadıkça Kürdistan sorunu dahil, diğer temel sorunların çözülmesi zordur.
AKP, ?Türk milleti? derken güya herkes bunun içindedir, ayrım ve gayrım yapmıyoruz diyeceklerdir. Esasen CHP ve MHP ırk siyaseti yürüttükleri halde ?kimlik siyaseti? yapmıyoruz demektedirler. Türk müslümanları biz zaten milliyetçiliğe karşıyız diyeceklerdir. Aslında hepsi Türk ırk siyasetine dayanmaktadır. Egemen Türkçülüğün haklarını korumaak için lafa gelince Kürdistan ve diğer halklara karşı bunu söylemektedirler. Aleviler, ezidiler, Hristiyanlar vb söz konusunu olunca İslamın kapsayıcığılığından söz ederler. Bu tür söylemler işin hikaye yanlarını oluşturur. Türk ırk cumhuriyetini değişik boyalarla sürdürmeyi amaçlıyor. Boyanın beyaz, siyah, kırmızı ve yeşil olması temel gerçeği değiştirmiyor.
İşin her tarafına vuruyorum. Ölçüyorum, biçiyorum, tartıyorum. Bu anayasa ve sözü edilen ?reformlar? sakat doğacak. Temel olarak ırk cumhuriyeti ayakta tutulacak. Eh nede olsa 1961 anyasası da bizlere ?ilerici? diye yutturulmadı? Sözde yeni bir ?ilerici? anayasa ile karşılaştığımızda şaşmayalım.
Kimilerinin dediği gibi ?bundan sonra BDP?ye iş düşüyor? sözü doğru siyaset yürüttüğünü kabul etsek bile anayasanın yapımına mecliste katkıları olmayacak. Ancak yapabilirse yanlışlıkları deşifre edebilirler. Önceden uzlaşmalar veya sözü edilen müzakereler de olmadan( yani anayasal güvence ve kimlik vb haklar müzakere edilmemişse ve anlaşma sağlanmamışsa-ki yapıldığını sanmıyorum) Türk meclisinde ancak hava alınır.
Bu anayasanın yapılış tarzı, mecliste anayasa komisytonlarında konuşulanlara vb bakılırsa tıkanma noktasına gelmiştir. AKP, CHP ve MHP de yeni anayasa ve 12 Eylül anayasasına ve ruhuna karşı çıkacak bir yaklaşım, zihniyet ve politika göremiyorum. Anayasa yapılsa bile sorunlu bir anyasa olacak. Kabul edilse bile kabul edildiği günden itibaren tartışmalık bir anayasa olacak.
Türk olarak gelecek bir anayasadan fazla bir beklentim olamaz.
Avrupa devletlerinde hiç bir anyasada Türk anayasasındaki gibi ilk ve değişmez, devlet ve milletin bütünlüğü, ırk tarifi yapan, millete ve devlete esas vurgu yapan bir anayasa yoktur. Türk anayasalarının ruhu ırkçılık ve faşizm kokuyor. Uniter ve totaldir, başka bir deyişle totaletarizmdir. Türk milliyetçiliğini kutsuyor. ?yeni? denilende bu ruhtan kurtulmuyor. Devlet korunuyor, vatandaş devlete karşı ezdiriliyor.
Bu ruh ve zihniyet ve politika aşılmadan demokratik ve uzlaşıya dayanan bir anayasa yapılamaz. Çünkü bu ruh ve zihniyet engeldir.
Aynı şarkıyı söylüyorlar: Anayasa Türktü, Türk olarak kalacak. Bu tıpkı Türkiye Türktür, Türk kalacak faşist nakaratına benziyor.
Dursun Ali küçük-
7.5.2013
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe