BATI KÜRDİSTAN KÜRTLERİ HEM ASLİ HEM DE KATALİZÖR GÜÇTÜR
Batı Kürdistanlıların Hewler anlaşması ve Kürt konseyi kurmaları sevindirici bir olaydır. İşte tamda bundan sonra siyasal ve uluslarlarası ilişkiler de, koşullarda ve yönetime el konulması ile birlikte Kürtler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve savunma güçlerini pekiştirmeleri açısından hayati öneme sahip büyük bir adım olarak algılıyorum.
Dursun Ali Küçük
22.07.2012 - 09:51
Suriye?de sıcak ve Kürtler açısından heyacanlı ve mutluluğa dönüşebilecek günler yaşanıyor.

Daha şimdiden 6 şehir Kürt halkının kontrölüne geçti. Bu sevindirici ve bir o kadarda tarihi bir olaydır. Hepimizin gönüllerinin hop atıp hop kalktığı bir süreçten geçiyoruz.

Daha önceki bir yazımda Suriye federasyonu ve Kürdistan federal yapılanmasından söz etmiş, küçük kardeş ve büyük kardeş olayına bakmadan Güney Batı Kürdistan ve Doğu Kürdistan?ın Kuzey Kürdistan?dan önce kurtulabilebileceğini yazmıştım. Şimdiden yine belirtiyorum bu gidişle en sona kuzey kalır ihtimali hala güçlüdür. Zaman alacak ama Kuzeyde de bir olursa güzel olacak gibime geliyor.

KÜRT KONSEYİ KURULMASI STRATEJİKTİR
Batı Kürdistanlıların Hewler anlaşması ve Kürt konseyi kurmaları sevindirici bir olaydır. İşte tamda bundan sonra siyasal ve uluslarlarası ilişkiler de, koşullarda ve yönetime el konulması ile birlikte Kürtler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve savunma güçlerini pekiştirmeleri açısından hayati öneme sahip büyük bir adım olarak algılıyorum.

Heyacanlanılım ve sevinelim ama herşeyin bitmediğini bilmek durumundayız. Sağlıklı ve oldukça birliğe önem verecek, siyasal, savunma ve uluslararası ilişkiler alanında sağlam yere basmak zorunluluğu bulunuyor.

Kürtler adına Hevler anlaşması ile kurulan Kürt Konseyi konuşmalıdır. Açıklamalar ondan gelmelidir. Uluslararası destek ve onay almak bu Konsey yoluyla gerçekleşmelidir. Partiler ve gruplar görüşlerini belirtebilir ama bütün her alandaki temel politikalar bu Kürt Konseyi(KCN) aracılığıyla yapılmalıdır. Böyle yapılırsa daha sağlıklı yol alınacağı kanısındayım.

KÜRTLER SURİYE?DE ASLİ VE KATALİZÖR BİR GÜÇTÜR

Kim ne derse desin Kürtlerin hem Kürdistan ve hemde Suriye içindeki pozisyonu güçlüdür. Yeterki bu doğru algılansın ve değerlendirilsin.
Kürt Konseyini Batı ve Amerika tanıyacaktır. Hatta Rusya?da karşı çıkmayacaktır. Uluslararası alanda Suriye içi denklemlerde öne çıkan güç Kürtlerdir. Batı ve Amerika Suriye?nin Libya ve Mısır gibi iktidarlarla yönetilmesini tercih etmez. Kürtler Müslümandır ama siyasal İslam ve şeriat peşinde değildir. Bu Suriye rejiminin şekillenmesinde oldukça herkesim tarafından önemsenecek bir durumdur. Ayrıca demokrasi ölçülerinin yerleşmesinde Kürtler daha ön sırada yer alıyor.

Türkiye Müslüman Kardeşleri vb tercih eder. Politikasını onlara dayandırmaya çalışır. Bunların herkesim ve toplumsal gruplar açısından karşılığı yoktur. Ancak Sunni Arapların bir kısmını etkileyebilirler. Batı bunlarla ilişkilenir ama herşeyin bunlara bırakılmasını istemez. Tercih etmez.

Kürtler ise birlik temelinde herkesimin Kabul edebileceği bir güçtür. Sunni Araplar içinde Müslüman kardeşler vb gibi düşünmeyen epey kesim vardır, bunlar içindede Kürtlerin güç ve konumunun yeri olur.

Ayrıca Arap Alevileri açısından bakılırsa Kürtlerin demokratik ve ulusal ilişkileri temelinde karşılığı var. Hristiyan kesimler açısından en güvenilir güç Kürtlerdir. Asuri ve Ermeniler içinde durum aynıdır. Durziler açısından benzer bir durum fazlasıyla geçerlidir.

Kısaca Kürtler Suriyenin diğer önemli bir kesimi açısından katalizör veya çözücü güç durumundalar. Iyi bir siyasetle bu durumunu iyi değerlendirebilirler. Ayrıca bu sıralamadığımız ve sıralamadığımız nedenlerle Suriye içinde asli rol oynayabilecek konumda ve güçtedirler.

Israil de Kürtlerin ön plana çıkmasını tercih eder.

Ayrıca Kürdistan federasyonu batı Kürtleriyle önemli bir sınırı paylaşıyor.

Türkiye?nin hangi gerekçeyle olursa olsun askeri müdahalesi kabul edilmez. Bu tarzda yani mevcut yıpranmanın derinleşmesi ile Esad?ın gidici olması büyük bir ihtimaldir. Türkiye rejiminin hangi gerekçeyle olursa olsun Suriye?ye askeri güç kullanımında bulunmasının karşısında olmalıyız. Rusya?nın Esad konusunda Batı ve ABD ile uzlaşmaya gitmesi önemli bir ihtimaldir ve bunun sinyalleri bulunuyor.

ESAD GİDİCİDİR
Kürtler şimdiye kadar çatışmalara katılmamakla iyi bir taktik izlediler. Bu yerinde bir tutumdur.

Esad?ın kalemi kırılmıştır. Batı Rusya ile anlaşarak, uzlaşarak Esad?ın gitmesini sağlayabilir. Umarım bu yol gerçekleşir. Türkiye?nin askeri müdahalesi gerçekleşmez. Rusya silah satışını durdurduğunu açıkladı. Bu Suriye rejimine bir mesajdır. Ayrıca Rusya?nın Paris büyükelçisinin Esad?ın gideceğini söylemesi kanımca kişisel bir davranış değildir.
KNC yani Kürt konseyi batı ile ilişkide olacaklarının sinyallerini vermelidir. Türkiye de ancak onlar aracılığıyla durdurulabilir. Türkiye tampon bölgeyi Kürt mücadelesine karşı kurmaya çok istekliydi. Ayrıca Suriye yi arka bahçesi yapmak istiyordu. Ne kadar Batı ile müttefik olsalarda Suriye?yi kimse Türkiye nin arka bahçesi olmasını kabullenmez.

Akdeniz ve Ortadoğu açısından stratejik yeri bulunmaktadır Suriye?nin.
Kürdistan federasyonu açısından batı Kürdistan?daki gelişmeler önemlidir. Akdenize açılmanın ya da tecritte kurtulmanın ve bir kapının kendisine açılmasının güvencesi oluşuyor.
?DEMOKRATİK ÖZERKLİK? KULLANMAYINIZ

Suriye yani Batı Kürdistan?da hala bir kesim demokratik özerklik kullanıyor. Bunu kullanmaktan vazgeçmeleri doğru olur. Demokrasi istesinler ve kursunlar, bu sevindirici olur. Herkoşulda Kürtlerin herkesimi ademi merkeziyetçilikten yana olmalıdır. Ayrıca federal bir yapılanma tercih etmeleri en doğrusudur.
Bu açıdan Özerk ve daha doğrusu Federal Kürdistan kavramını kullanmaları yerinde olur.

TÜRKİYE VE ÇEVRE DEVLETLER KIŞKIRTMAZSA İÇ SAVAŞ OLMAZ

HERKES BİLMELİKİ Kürtler iç savaştan yana değildir. Sanırım böyle bir savaşın taraftarı olmazlar.

İç savaşı ancak Türkiye kışkırtabilir. Türkiye orada iç savaş çıkmasını tercih eder. Özellikle müdahale etmek için. ?geldim barışı getirdim? diyerek oraya yerleşmek ve Kürtlere karşı Arapları çıkarmak politikası yürütür.

Siyasal İslamın bir kesimi bunu istemez ama önemli bir kesimi İktidar tekelini sağlamak açısından iç savaşı tercih eder. Daha şimdiden Suriye Ermenilerinin bazıları Ermenistan?a göç etmeye başladı. Şimdiye kadar sekiz Ermeniyi vurdular. Siyasal islamın iç savaş isteyen kesimi Suriye için aktör rol oynayan devletler engeleyebilir. İç dinamik olarak ta Kürtler iç savaşın çıkmaması için önemli bir güvencedir.

Uluslararası tanınmaya Kürtler öncelik vermeil:

Kürtler bulundukları çoğrafyada kontrölü ele aldı. Bundan sonrası savunma güçlerini yetkinleştimenin önemi kadar uluslararası ilişkiler ve tanınma ve meşruiyet kazanma son derece önemlidir. Bu açıdan Kürt Konsyini hemen acilen devreye girmesinde sonsuz derecede yarar vardır.
Siyaset ve diplomasi hız kazanmalıdır. Uzlaşmasını bilerek hareket edilirse ve uluslararası destekler sağlanırsa kurulan Kürdistan idaresi yaşamasını güvenceye alır.

HEPİMİZ BATI KÜRDİSTAN KÜRTLERİNİN YANINDA OLMALIYIZ

Hepimiz Kürtlerin sağladığı birliği güçlendirecek davranışlar sergilemeliyiz. Birliği zedeleyen girişimlerin karşısında olmalıyız.
Batı Kürdistan?ın yanındayız. Her yönüyle yanında olmalıyız. Orasını korumalıyız.
Elimizden ne geliyorsa ardımıza koymayalım.
21. yüzyılda Kürtler Ordadoğu?nun dinamik gücü olarak sahnedeki yerini alacaktır.
Herkonuda dayanışma içinde olmalıyız. Batı Kürdistan için en büyük tehlike TC rejimidir. Bu konuda uyanık olmalıyız.

Esad sonrası kurulacak yeni rejimde bir Kürt şahsiyetin cumhurbaşkanı ve başbakan olması ihtimali büyüktür.
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe