BU VEDA YAZIM OLACAK...
Ortada bir toplumsal uzlaşma havası görünmüyor. Farklılıkları ve kimlikleri kapayacak bir yaklaşımda siyaseten ortalıkta yok. Anayasa toplumsal bir sözleşme olarak gerçekleştirilmiyor.TBMM bunu yapacak siyeset, zihniyet, yetkinlikten uzaktır.
Dursun Ali Küçük
24.05.2012 - 13:27
ANAYASA TERSTEN TARTIŞILIYOR
Anayasa tartışmalarında bir olumlu hava ve toplumda canlılık yaratan bir durum göremiyorum. Alalade tartışılıyor ve her kes birşeyler söylüyor.
Ama yeni ve toplumun değişmesine göre yaratılan bir hava yok. Yeni sivil bir anaysaya herkes taraftar görünüyor.
Kürt açılımı ve Alevi vb açılımlarlar gerekleri yapılmasada bir canlılık yarattı. AKP bunu kendi eliyle boşa çıkardı.

Bana göre eğer yapacaklarsa ?kaldıki erteleyebilirler, 12 Eylül anayasasına göre yürümeyi tercih edebilirler, gerekçeleride anlaşamadık olur- bu tıpkı ?Kürt açılımı? ve ?Alevi açılımı? vb açılımlar gibi olacak. Mevcut hava bu düzeyde seyrediyor.

Şimdi Meclis başkanı güya görüş topluyor. Herkesim görüşlerini sunuyor. Kürt açılımı ve Alevi açılımında görüş aldılar. Ama sadece toplumu ve konu olan toplumsal kesimi kandırmak açısından bunu yaptılar. Adına ?değişim? deyip eski durumu bazı kırıntılarla sürdürmeye ve ?işte çözdük? deyip sorunun üstünü bir dönem daha örtmeye çalıyorlaardı.

İktidarın tekleşmesi devam ediyor. Dolayısıyla bu TEKÇİLİK sürecek. Tekçiliklerin sürdüğü yerde ?yeni? hele sivil ve demokratik bir anayasa çıkamaz.

Meclis uzlaşma komisyonu güya anayasanın yazım çalışmalarına başlamış... Maddeleri tatışmaya başlamışlar, maddeler üzerinde görüşme sürüyor.

CHP ve MHP ve onlara yakın partiler kırmızı çizgilerini açıkladılar.12 Eylül anayasasının değişmez ve değişmesi teklif bile edilemez dedikleri maddeleri kırmızı çizgileridir. AKP?de aslında bu kırmızı çizgilere yakındır. Onların ?farkı?, Alevi ve Kürt açılımlarındaki farkı gibidir.
Şimdi anayasanın ruhu, zihniyeti ve amaçları ve nasıl yapılacağı üzerinde bir anlaşma ve toplumun ortak sözleşmesine uygun bir duygu ve hava yaratılmadan, ?yeni? yapılacak anayasa bir kez toplumsal ve kimlik ve kültürel, inançsal kesimlerin ortak haklarını, farklılıklarını garanti altına alamaz.

Anayasa uzlaşma komisyonu(meclisteki) hak ve özgürlüklerden başlamış. Bu tabiki sonradan başa eklenecek maddelerle Türk vatandaşlığının yararlanacağı haklara dönüşür. Dolayısla milliyetçiliğin ve Türk milliyetçiliğinin üstünü biraz örterek ve diğer kimlik ve toplumsal kesimlerin haklarını güvenceye almadan ?işi oldu bitti?ye götürürler.
Son anda anayasa metni bu, referanduma götürüyoruz veya ciddi anlaşmazlıklar çıkarsa bahane uydurarak ?bir başka bahara erteledik? diyebilirler.
*****
Aynı Cumhuriyete ?yeni anayasa?:

Cumhuriyet değiştirilip, yeni bir cumhuriyet oluşturmadan yapılacak her anayasa ?siviller?de yapsalar eski askeri vasayetin, derin devletin damgasını taşır. Erdoğan?da Kemalizmin islami, Türk-İslam versiyonunu uyguluyor. ?tek din? derken dil sürçmesi değildi, samimiydi, baktılar toplumda tepkiler yükselecek, dil sürçmesi deyip geçiştirdiler. Bana göre tek din zaten var, Diyanet işleri başkanılığı bu işi eskiden beri görüyor. Türkleşmeye islamı monte ediyor. Bu resmi devlet İslamı yine kalacak.

Kültürel zenginlik ve kültürel mozaikten sözedecek, farklılıklar zenginliklerimizdir diyecekler. Bu nu söylemlerinde şimdi de zaman zaman belirtiyorlar. Örneğin bu anayasa federatif olmayacak, ademi-merkeziyetçide olmayacak. Uniterlik değişik imalarla kalacaktır.
Hak ve özzgürlüklerbireysel olarak herkesedir diyeceklerdir. 100 yıldır yaratılan gelenek, kurumlaşma, devlet yapılanması yapılan uyarlamlarla olduğu gibi kalacaktır. Türk milliyetçiliği ve ırkçılığı, şövenizm her yere kazınmıştır. Diller ve kültürel serbesttir denilsede özünde işleyiş ve zihniyet olarak pek değişen birşey olmayacaktır.
Kısaca mevcut cumhuriyetin üzerine AKP?de yatmıştır. Sadece devleti ve yapılanmaları değişen bazı koşullara uyarlamaya çalışıyorlar. Aynı şeyleri temel hak ve özgürlükler, halklar, Kürtler ve Aleviler, Lazlar, Çerkezler, Suryaniler, Ermeniler, Ezidiler vebenzer(daha çok eklenebilir) yapmayacaklardır.

Örneğin değişim ve demokratikleşme olmadan ve özgürlükler tanınmadan, farklı olanın haklarını tanımadan uniter bir kafa ile yazılan tüm metinler uniter ve tekçi olarak kalacaktır. Türkiye vatandaşlığı ve anayasal vatandaşlık deseler bile işleyen kurumlaşma, egemen olan ve pratikte geçerli olan ve yürürlükte olan Türk egemenliği olduğu gibi kalacaktır. İnançlar konusundada laik olmayacak ve her dine eşit yaklaşılmayacak, devlet eşit mesafede duramayacak ve yine Diyanet İşleri Bakanlığı ile yürürlükte olan Türk-islam sentezi devam edecektir.
12 Eylül anayasası o kadar kötü ki, bazı hak ve özzgürlüklerin vatandaşlık ?siz bunu Türkçü anlayın- temelinde tanınması veya yazılması büyük ?bir değişim? ve ?sivil demokratik anayasa? olarak sunulacaktır.
Anayasanın girişi temel insanlıktan, herkesin farklı olan haklarını koruyan bir girişle olur. İspanyada olduğu gibi ?ispanya halkları? yazabilir. Kürdistan çoğrafyassı tanınır ve Türklerin sahip olduğu hakların Kürtler ve diğer halklar için geçerli olduğu formile edilebilir. Temel hak ve özgürlükleri, genel özgürlük ve demokratik formülayonları, kriterleri her farklılık kendi kimliği, kültürü ve inancının serbest yerine getirmesine uygulayabilir.
******
Toplumsal uzlaşmaya gidilmiyor:

Ortada bir toplumsal uzlaşma havası görünmüyor. Farklılıkları ve kimlikleri kapayacak bir yaklaşımda siyaseten ortalıkta yok. Anayasa toplumsal bir sözleşme olarak gerçekleştirilmiyor.TBMM bunu yapacak siyeset, zihniyet, yetkinlikten uzaktır. Uzlaşırlarsa AKP-CHP-MHP temelinde olnur ki, bu olsa bile 1960 Anayasası gibi, değişen koşullara göre toplumu ve halkları yeniden cendere altına almak için bazı hak ve özgürlükleri yazıp bakın ?ilerici? bir anayasa yaptık diyeceklerdir.

Böylesi bir anayasaya halklar ve emekçiler, Aleviler, değişik inançlardan olan kesimler ?evet? diyemez. Böylesi bir anayasa Kürdistanın ve Kürtlerin bazı cilalamalarla yeniden entegrasyonunu hedefleyecektir.
Özgürlükçü ve demokratik ve değişimci, yeni zihniyet, toplu sözleşmeyi hedeyleyen kesimlere baktığımızda ortaklıklara gitmiyorlar. Herkes kendi cephesinde görüşlerini ve istediklerini söylüyorlar. Bu durum AKP?nin işine yarıyor. AKP ve diğer resmi partiler ?yeni anayasa? konusunda gerçekten değişim, kimlik, farklılıkların ifade edilmesini ve anayasal güvenceye alınmasını isteyenleri ?oldu bitti? ile karşı karşıya bırakabilirler. O zamanda ?atı alan Üsküdarı geçecek?, asıl yenilikten ve sivil demokratik anayasadan yana olanlar sadece itirazlarını ve hayırlarını yükseltebilir.

Artık gelinen noktada Çerkezler ve Lazlar, Suryaniler, Ermeniler bizde varız diyorlar. Bir etkinlikte ?iki dil değil, Lazca da var? deniyordu. Çerkesler çerkescede var diyor. Buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. Onlarda kimlik, dil ve kültürlerinin güvenceye alınmasını istiyor. Pozitif ayrımcılık istiyor. Aslında Kürdistanlılar yeni anayasa ve özgürlükler vb konusunda pozitif aayrımcılık isteyebilir.Şu anda bırakalım pozitif ayrımcılığı normal ifadelendirmeyi bile kabul etmiyorlar.

Ayrıca anadilde eğitime sistem bu gün karşıdır. Sadece anadilde eğitim tanınsa bile bu Kürdistanlıların temel sorununu çözmez. Örneğin nasıl Alevilerin cem evleri inanç yerleri olarak kabuledilse bile bu Alevilerin inanç sorunlarını çözemeyeceği gibi.
****
Özetle anayasanın yapılış biçimi ve yukarıda söylediğim ve söyleyemediğim bazı nedenlerden dolayı ?yeni? denilen anayasadan pek bir beklentim ve umudum yok. Sonuçta dağ fare doğurur veya toplumsal bir yeni Lozan olarak bize anaylatırılmak istenir yaklaşımı her alanda egemendir.
Umarım gerçek anlamda sivil ve demokratik bir anaysayı, herkesimin, farklığın, kimliğin, inacın, emekçi ve ezilenlerin hak ve özgürlüklerini isteyenler daha duyarlı olur.
Ayrıca mevcut gidişata baktığımda daha duyarlı olmalarını bekliyorum.
Yeni bir cumhuriyet, federal bir cumhuriyet olmadıkça, yeni anayasa denilen toplulukların ve her türden toplulukların, emekçilerin vb kesimlere dayanan toplu sözleşmenin gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Tepeden inme bir anayasayı referanduma sunmanın bir anlamı olmayacaktır.
[email protected]

Not:Başlıktada belirttim. Bu veda yazım olacak diye. Bu sitede(kurdistan-aktuel.org) yazmayı artık noktalıyorum. Okuyucalar ve site arkadaşlarına teşekkürler diyorum. Kitap ve değişik yazım çalışmaları ile uğraşacağım.Bilgilerinize...
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe