devlet sistematik olarak Kürt nüfusu azaltıyor
3 çocuk “farz” diyenler Kürt nüfusunu azaltmak için valiliklere gizli genelge gönderiyor:

AKP ve Erdoğan sürekli olarak 3 çocuk yapın diyorlar. Ama öte yandan Kürdistan illerindeki valiliklere gizli genelge göndererek Kürt nüfusunun azaltılmasını istiyorlar ve böylesi bir uygulama içerisindeler.
Garip değil mi?
Dursun Ali Küçük
07.06.2012 - 12:21
DEVLET SİSTEMATİK OLARAK KÜRT NÜFUSUSUNU AZALTIYOR
Dursun Ali Küçük-7.6.2012-
3 çocuk ?farz? diyenler Kürt nüfusunu azaltmak için valiliklere gizli genelge gönderiyor:

AKP ve Erdoğan sürekli olarak 3 çocuk yapın diyorlar. Ama öte yandan Kürdistan illerindeki valiliklere gizli genelge göndererek Kürt nüfusunun azaltılmasını istiyorlar ve böylesi bir uygulama içerisindeler.
Garip değil mi?
Duyanlarda sanırlarki AKP ve hükümet 3 çocuk yapmayı şart koşarken ve bunu teşvik ederken aynı şeyi Türkiye geneli için söylediğini ve Kürtleri kapsadığını sanır.
Oysa kazın ayağı göründüğü gibi değil.

Cumhuriyetin kırmızı çizgileri ve savaş politikasını, asimilasyonu ve inkar ile yok etmeyi amaçlıyan politikasını AKP farklı biçimlerde sürdürüyor. Sıra Kürtlere gelince değişen bir şey fazlaca görünmüyor.
Lafa gelince cumhuriyette genç nüfusu istiyorlar. Buna gerekçe olarak istihdam edilecek nüfus gerekli demekteler.

Güçlü ordu=Güçlü Türkiye, çok nüfus ve çok çocuk ataerkil ve faşizmin tercih ettiği husulardan biridir. Aynı faşist zihniyet, kendi milletinden olmayan milletlerin nüfusunu ise azaltmayı önlerine koyar.

Enver Paşa Sarıkamış hezimeti ve orduyu kırmasından sonra şunu belirtiyor: bari 1 milyon Kürdün savaşta yok olmasını sağladık türünden laflar ediyor.

AKP KENAN EVREN ve 12 EYLÜL FAŞİZMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kürt nüfusunun azaltılmasını Kenan Evren cuntası öncelikli görevlerinden biri olarak önüne koymuştu. O sıralarda sıkıyönetim cezaevlerindeydim. Kenan Evren?in ve beşli cuntanın açıklamalarını ve konuşmalarını takip edebildiğim kadarıyla her Kürdistan illerinde konuşma yaptığında ?nüfus planlaması ve az çocuk yapılmasını? teşvik ediyordu.

Dikkat ediyordum; Kenan Evren aynı konuşmayı ve nüfusu azaltın konuşmalarını Türk illerinde yapmıyordu. Az çocuk yapın veya daha doğrusu yapmayın diyecek ama bu olmadığı için nüfus azaltmayı Kuran ve dinden örnekler vererek ve bunları referans göstererek yapmaya çalışıyordu. Diğer yandan modernizme sığınıyor, ?bakamazsınız? felan diyerek ?fazla çocuk yapıp besleyenmiyorsanız günahlarını almayın? diyordu. Bir nevi ?katletme? olarak gösteriyordu.
Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt nufusu azaltmak için tehcir-sürgün politikaları uygulandı. Açıkça Kürtler ve aşiretler yerlerinden alınarak Türk illerinde yerleştirildiler. Soykırımların devamı tehcir ve sürgünle noktalanıyordu.

Yatırımlar eskiden beri olduğu gibi bu güne kadar Kürdistan?a az yapılır, devlet ve sermaye çevreleri ihtiyaç duydukları çerçeveyi fazlaca geçmezler. Ekonomik gidişat hep kötüleşiyor. Çok eskilerden Diyarbakır iller sıralamasında 3. sıradaymış. Şimdi diplere vurmuş bir şehir. Cumhuriyet tarihi boyunca ekonomik gelişmişlikteki denge azalmadı, tersine her geçen gün arttı. Bu da Kürtleri metropole yönlendirmenin ve nüfusu azaltmanın başka bir politikasıdır.

Kirli savaş boyunca binlerce köy ve yerleşim yerleri boşaltıldı.
Dikkat edilirse barajlar genellikle Kürdistan?a yapılıyor. Dersim için bile 8 baraj projesi uygulamadadır. Kimi projeler hayata geçmiştir. Kürdistan ve sadece Dersim?de 8 barajın yapılması çoğrafyanın sular altında bırakılması ve göç etmeye, dağıtmaya ve nüfsu azaltmaya yönelik işlemektedir.

Aynı politikayı AKP sürdürüyor. Uludere gibi yere sırf sınırı güvenlik altına almak ve denetlemek amacıyla baraj yaptılar. Oysa Uludere de sanayi diye birşey yoktur. Dersim ve Hakkari vb yerlerin nüfusu azalıyor. Bu azalmalar cumhuriyet politikalarının sonuçları olarak gerçekleşiyor.

Kısaca AKP, 12 Eylülü ve cumhuriyet politikalarını Kürt nufusunun azaltıması konusunda devam ettiriyor. AKP geldiği nokta itibariyle çok ekonomik paketlerden söz ediyor. Geçmişe göre biraz daha fazla yatırım her zaman olacak bir şeydir. Bunu ?kalkındırma? olarak göstermeleri aldatmacadır.
Oysa milli gelir batı metropollerinde 13 kat artarken bu oran Kürdistan da 1 dir. Yani milli gelir oranı batıda 13 kat fazladır. Bu azalmıyor artıyor. Bilinçli ekonomik politikalar sonucu ve fakirliği, yoksulluğu, az gelişmişlik halini dayatarak nüfusu azaltıyorlar. Aş ve iş olmayınca insanlar göç ediyor. Savaşın hedefi durumuna getirerek göç ettiriyor. Elinde gelse Kürt ekeklerini hadım yaparlar. Kadınlara da ilaç vererek çocuk üretimini durdururlar. Bunu açıkça yapamayacaklarına göre AKP herne kadar 3 çocuk ?farz? diyorsada Kürtlere yönelik aynı politikadan yana değiller.
Çünkü Kürt nüfusu hızlı gelişiyor. Bundan cumhuriyet ve AKP rahatsızdır. Kenan Evren in bunu açık yaptığını belirttim. 1997 yılındaki MGK toplantısı Kürt nüfusunun azaltılması ve içlere dağıtılıp eritilmesi üzerinde yeniden duruyor.

Kürt nüfusunun hızlı gelişmesi Türk milliyetçilerini ve ırkçılarını kaygılandırıyor. Geçenlerde Emre Aköz ?milliyetçilerin yarası: Kürt nüfusu? diye bir makale kaleme almıştı. Aslında 3 çocuk sorununu Kürt nüfusunun azaltılması ve eritilmesi diye özetlemek istiyordu.
Kenan Evren cuntası zamanında medyaya yansıyan görüşlere göre: ?Bu gidişle Kürt nufusu artarsa 2025 te Türk ve Kürt nüfusu eşit duruma gelebilir? deniyordu.
O zamandan bu güne kadar göçertme, sürgün, baraj yapıp ve değişik yönetemlerle boşatmaya rağmen Kürtler her nedense fazla çocuk yapmaya devam ediyorlar. Kürtlerin nüfuslarının artışı Cumhuriyetin egemenlerini, sömürgecileri derinden rahatsız ediyor. Şimdide benzer kaygılar devam ediyor.

Kürdistan ve Kürtler yok edilmeye çalışılınca sanırım Kürt aileri soyu sürdürmek için fazla nüfus ve çocuk yapmayı önlerine koymuşlar. Genlerine işlemiş diyebilirim.
Kenan Evren eskiden konuşunca kendi aramızda tartışıyorduk ve şu sonuca varıyorduk: Evren ne derse desin Kürt aileleri bildiğini yapmaya devam ederler. Sanırım 3 çocuk ?farz? sözlerini Erdoğan Kürtler için söylemiyor. Türk milleti ve milşliyetçiliğini, pederşahi zihniyet ve faşizm zihniyeti karması olarak bunu söylüyor. Lafı Kürtlere değil Türk ailelerinedir. Ötekilerin nüfusu artınca Türkleştirmek ve Türkleri çoğaltmak hesabını boşa çıkarıyor.

Benim bu konuda çok şey söylememem gerek yok. Kürt aileleri kendi açılarından gerekli cevapları veriyorlar. Kürt ailelerine çoğalın veya azalın görüşlerini dayatmaya hiç gerek olmadığı kanısındayım.

Bu arada bir önerim var: Erdoğan?ın çocukaları, daha doğrusu AKP yöneticilerinin çocukları en az 3 çocuk farzına uyarak kendilerine Türk nüfusu artırmaları için ?bir hafta yedi gündür- en az 7 çocuk yapmalarını öneriyorum. Böylece 3 çocuk ?farz? politikasına iyi bir örnek teşkil ederler.
Hani bir laf var: ?İmamın dediğini yap yaptığını yapma? diye. Bu kez cumhuriyetin yönetici ?imamları? olarak kendi dediklerini buyursunlar başta kendileri yapsınlar.
Milliyetçiliğe bundan daha iyi hizmet mi olur?(!)..
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe