KOZMİK ODA KİRLİ SAVAŞTIR(10)
Özel Harp Dairesi Kıbrıs’tan sonra asıl Kürdistan’da yürüttüğü kirli savaşla ünlendi. Kürdistan’daki savaş sürdürüldükçe Özel Harp Dairesi, kirli savaşımın özel kuvvetleri varlığımı güçlendirerek sürdürdü. Orada örgütlenen ve suç işleyen kontgerilla, özel savaş kuvvetleri haliyle Türkiye’de etkinlik kurdular.
Dursun Ali Küçük
09.01.2010 - 19:33
KOZMİK ODA KİRLİ SAVAŞTIR(10)
Kozmik odanın gerçek anlamda açılacağına inanmıyorum.
Devleti kurtarmak için açılmasını savunanlarda fazla ileri gitmeyecektir.
Ama kozmik oda ve başka değişle Özel Harp Dairesinin, kontr-gerillanın tartışılmasını ve bazı yönleriyle üzerine gidilmesini olumlu buluyorum.
Tartışmalarda ve eleştirilerde olumlu noktalar bulunmaktadır.
Özel Harp Dairesi Kıbrıs’tan sonra asıl Kürdistan’da yürüttüğü kirli savaşla ünlendi. Kürdistan’daki savaş sürdürüldükçe Özel Harp Dairesi, kirli savaşımın özel kuvvetleri varlığımı güçlendirerek sürdürdü.
Orada örgütlenen ve suç işleyen kontgerilla, özel savaş kuvvetleri haliyle Türkiye’de etkinlik kurdular.
Bana sorarsanız, devletin bütün kirli çamaşırları oradadır. Kirli işlerin planlanmaları ve belgeleri, yakın dönem planları, darbe planları, faili meçhul cinayetler, Ergenekon'un tepesi ve asıl omurgası, JİTEM ve hukuk, insanlık dışı ne ararsanız oradadır.
Aydınlanmayan bütün katliam ve soykırımlarım planları ve suç belgeleri oradadır.
Gizli ve halktan saklanan ne varsa oradadır.
Psikolojik harekat, medya ve politikacıların kirli işlere bulaşanların listeleri aynen oradadır.
Bağıranlar, çağıranlar, gürültü koparanların, askerimizi yıpratıyor diyenleri, işleri basite alanları buradan tanımaya çalışıyoruz.
Ölçülerimiz şöyle olursa bazılarını suçüstü yakalayabiliriz.
Deniz Baykal, “kozmik odadan kozmik patates çıkacak” diyor.
Bahçeli; aman ordumuzu neden yıpratıyorsunuz, kozmik odaların olması gayet doğaldır ve hatta fazlası olsun diyor.
Geçmişten beri savaş ve Ergenekon medyacılığını yapanlar ise, olayları karikatürize ediyor.
Basitleştirip boşa çıkarıyorlar.
Öcalan’da adeta bunlara benzer konuştu; danışıklı düğüşmüş ve kozmik odadan bir şey çıkmayacağını söylüyor ve olanları, devlet içi çekişmeleri basitleştiriyor.
Açık katliamcıları, Ergenekoncuları, ordu, MHP, CHP ve AKP’yi aynı kefeye koyup değerlendirerek olayların nasıl gerisinde kaldığını ispat ediyor.
Cemil Bayık’ta “kozmik odaya İslam yerleşiyor” tespitinde bulundu.
Ayrıca bırak kozmik oda açılsın, sorun sadece bu değil, Kürdistan’da kirli savaş yürüten, kontrgerillacılık yapan, faili meçhulleri işleyenler ve Ergenekoncular daha fazla açığa çıksın ve deşifre olsun.
Böyle yaparsa Öcalan’a sorarlar; acaba senin içinde kozmik odada belgeler var mı ve bunların açıklanacağından mı korkuyorsun?
Bir şeyin altını çizmeliyiz:
Kendilerinin oradan çıkacağını, şu veya bu şekilde deşifre edileceğinden korkanlar ya doğrudan karşı çıkıyor, ya da olayı basitleştirip gündemden düşürmek istiyorlar.
Kim bunları yapıyorsa iyi takip edelim.
Kimliklerini bir tarafa bırakırsanız, söyledikleri aşağı yukarı benzerdir.
Hatta konuşanların isimlerini kaldırın, ve bu sözleri kimler söyleyebilir diye sorunuz;
beklide size hepsinin ismini söyleyeceklerdir.
****************
Sivas katliamını kimler düzenledi, bu durum bu güne kadar açığa çıkmadı. Göstermelik yargılamalarla işler geçiştirildi.
1978 Maraş katliamını düzenleyenler kimlerdi? Faşistlerin rol aldığını biliyoruz. Bundan hareketle en çok Kürdistan illerinde olmak üzere sıkıyönetim ilan edildi ve 12 Eylül darbesine giden yol açıldı. Ecevit hükümetti. Sustular ve adresin kongrgerilla ve Özel Harp Dairesi olduğu çok açıktır.
Öcalan’ın getirilmesinde en çok Özel Harp dairesi uğraştı. Kontrgerilla ile uğraşan ve uygulayan Ergenekoncular uygulamada başrolü tuttular. İmralı iç ve dış güvenliğini bu gün açığa çıkan Ergenekoncular üstlendi.
Genel Kurmay ve Özel Harp Dairesinin Öcalan’ın getiriliş, sorgulama ve tutukluluk sürecinde ve ilişkilerinde birinci derecede rol oynadıkları nasıl unutulabilir.
Her kes unutsa bile Öcalan bağlıyım diyen Kürtler nasıl bu olayları unutuyor ve görmemezlikten geliyor?
Durdurulan savaşın yeniden nasıl başlatıldığını Özel harp Dairesinden iyi bilen olamaz.
Özel Harp Dairesi bütün savaş suçlarının merkezidir.
Jandarmaya bağlı kurulan JİTEM Özel Harp Dairesi dolayısıyla özel savaşı doğrudan sürdüren ve sivillere, silahsız insanlara en çok yönelen kesimdir. Jandarmanın, komandonun ve özellikle Kürdistan’da göreve sürdürülen jandarmanın kontrgerilla eğitimi aldığını ve kontrgerilla yöntemleri uyguladığını bilmeyen var mı?
Herkes unuttuysa veya bilinçli unutturuluyorsa Kürtler bunu nasıl unutabilir?
Jandarma, JİTEM ve dolayısıyla Özel Harb Dairesi arasında doğrudan bir bağ vardır.
Kuralsız ve hukuku hiçe sayan savaş yöntemlerinin uygulanmasından bunlar sorumludur.
20.000 faili meçhul denilen ve faili devlet olan sivil halka yönelik cinayetlerin adresi ve planları bu Özel Harp dairesine dayanıyor.
4.000 den fazla boşaltılan yerleşim yerleri, yakılan köyle ve planlı göçertmelerin adresi gidip Özel harbe dayanıyor.
Büyük ihtimalle darbe planları oradadır.
Bu kadar ortalıkta sivil siyasetçi geçinen Ergenekoncu siyasetçilerin adresleri ve yaptıkları oradadır.
Demirel, Çiller, Ağar, Deniz Baykal, Türkeş, Ecevit, Devlet Bahçeli vb hepsi orada çıkacaktır.
CHP, Ergenekon’un siyasi kolu olarak orada yer alıyor.
MHP geçmişten beri kontrgerilla planları çerçevesinde paramiliter güç olarak ileriye sürüldü. Bunlarında bütün bağlantıları oradadır.
Kirli işlerde yer alan ve ortalıkta siyasetçiyim diyen, demagojik demokrasi laflarını ellerinde düşürmeyenlerin hepsini o odada bulabilirsiniz.
Komünizme karşı kurulsa bile zamanla işlevi değişmiştir, dış düşman değil “iç düşmana” karşı savaşmışlardır.
Türkiye’de bazıları Özel Harp Dairesini, kontrgerillayı, özel savaşı ve uygulamalarını, buna dayalı her türden çeteleşmeyi basite alabilirler ve geçiştirebilirler.
AKP bazı noktalarda üstüne gitse bile devlet geleneğine uyarak uzlaşacaktır. “bana darbe yapmayın başka noktaları açıklamayalım” diyebilecektir. Ama bir taraftan uzlaşmaya rağmen rahatsızdır. Devletin yeniden düzenlemesine karşı gösterilen dirençleri kırmak isteyeceklerdir. Her şeye rağmen bazı şeyler onların istekleri dışında demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesine zemin sunabilir.
Örneğin Dersim soykırımı ve “katliamının” tartışılması ve geniş bir kesim tarafından kabul görmesi gibi.
Özel Harp dairesinin her şeye rağmen aydınlığa çıkarılması ve bazı noktalarda üzerine gidilmesi ve geniş bir kamuoyunun yaşananları anlaması açısından yararlar görüyorum.
Ergenekon tartışmaları olunca, Öcalan, KCK ve hatta DTP “taraf olamayacağız” dediler. Halbuki Ergenekoncular en çok Kürdistan’da savaşmış ve en fazla Kürtleri vurmuşlardı ve Kürtlere zarar vermişlerdi.
Genel Kurmay faili meçhullerde asıl rol oynayan JİTEM “yoktur” diyor. Halbu ki, Ergenekon’a ve JİTEM'e karşı en çok Kürtler harekete geçmeliydi.
Oysa Kürtler adına siyaset yapan bazıları “faili meçhulleri unutabiliriz” dediler.
Bu ne biçim mantık anlamak zordur.
Kozmik oda veya Özel Harp dairesi Kürdistan’daki savaşla büyüdü, ünlendi ve daha geniş örgütlendi.
En çok bizim analarımızı ağlattılar. En büyük insan kayıplarını bize verdirttiler. Soykırım ve katliamları, sürgün ve göçleri bizim üzerimizde denediler.
Özel ve kirli savaşı kimler oluşturuyor:
Özel harp dairesi ve bu temelde örgütlendirilmiş bütün özel ve “güzel” kuvvetler +Jandarma kuvvetleri ve JİTEM + Ergenekoncular vb
Bunlardan çekeceğiz ve bunların kozmik odası gündeme geldiğinde basit demeçlerle işi nasıl geçiştirebiliriz.
AKP’nin bu konularda söyledikleri ve söyleyecekleri her zaman yetersiz kalır. Bazı yönleriyle deşifre etse bile neticede yürütülen kirli savaşa karşı çıkamaz. Savaşın durmasını çıkarları açısından istiyorlar, ama faturayı Kürtlere ve PKK’ ye keserek yapmaya kalktıkları için işin altından kalkamıyorlar.
Ordu savaşı sürdürmekten yanadır, çeşitli nedenlerle buna ihtiyaç duyuyor. Kozmik odanın deşifre edilmesine bu açıdan karşı durmaktadır. Ordu bu savaşın durmasını isteyecek noktaya geldiğinde veya getirildiğinde gerçek anlamda kozmik odaların sırları o zaman çözülür.
Dün olduğu gibi bugün de bizim görevimiz bütün gizli sırları, daha doğrusu kirli işleri ve cinayetleri, katliamları deşifre etmektir.
Kozmik oda açılsın önemli bir çıkıştır. Bizler Özel Harp Dairesi ve kozmik odaların açılmasını, yaptıkları işlerin deşifre edilmesini ve bunların dağıtılmasını, tasfiye edilmesini istemeliyiz.
Kirli savaşın sona erdirilmesini istiyorsak istek ve hedeflerimizde net olmalıyız.
Atılan küçük ve olumlu adımları reddetmeden, asıl olarak suç organizasyonlarının dağıtılması için çalışırız.
Demokrasi ve özgürlükler istiyorsak; bunları yapmaktan kaçınamayız.
Devam edecek
[email protected]
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe