Kürdistan Federasyonunun Yıldızı Yükseliyor
Kürdistan bağımsızlığının yanında olmak her Kürdistanlının ve Kürdün hem görevi hem hakkıdır. Kürdistan asıl kaos ve krizi yüzyıllardır yaşadığı parçalanmışlıktan alıyor. Kürdistan halkının ve Kürtlerin anası deyim yerindeyse her zaman ağlatıldı.
Dursun Ali Küçük
04.05.2012 - 07:17
Dursun Ali Küçük-3.5.2012-
Mesut Barzani açıklamalarıyla BAĞIMSIZLIK ilanına gidebileceklerini söylediler. Kürdistan federasyonu ve siyasal partileri bu konuda aşağı yukarı hemfikirdirler. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, cumhurbaşkanı sıfatıyla ?bağımsızlık Kürtlerin en doğal hakkıdır? deyip şimdiki koşullarda ?zordur? diye ekledi. Bu konuda YNK?nin tavrı önemlidir. Talabani Cumhurbaşkanı sıfatıyla kendi kişisel görüşünü veya gönlünde geçeni söyleyecek pozisyonda değildir.

KDP ve YNK ortak hükümet kuruyorlar ve başbakan sırayla şimdiye kadar el değiştirdi.Kürdistan federsayonu başkanı olarak Mesut Barzani meclise ve siyasi partilere gerekli bilgileri verdi veya bağımsızlık konusunda siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunmuştur. Böyle ciddi bir kararı altı dolu olmayan söylemlerle ortaya atamazdı.

Bağımsızlık ilan edilebilir ve bağımsızlık tartışmaları ve ulusal konferans veya kongre gibi açıklamalar Kürdistan?ın bütün parçalarında ciddi bir canlanmaya yol açtı.
Koşullara ve konjoktür , dünya ve bölge dengelerine göre Kürdistan halkı özgürlüğünü, toprağını, demokrasisinini ve özgür uluslarda yaşanan her temel hakkı kazanmaya ve yaşamaya hakkı vardır. BAĞIMSIZLIK, KONFEDERASYON, FEDERASYON İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE en temel haklarını, anadan doğma haklarını eline alır ve bin yıllardır şunun bunun bandırası altında yaşamaya son verebilir. Bu hakkları kazanmayı önüne koyar, reel ve güncel politik gelişmeleri de hesaba katarak seçimini yapma yoluna gider.

Kürdistan federasyonu Irak ile krizi çözmeyi önüne koymuştur. Federasyon haklarını, Maliki yönetimi gaspetmeye ve uygulamamaya devam ederse ve sorunlar birlik içinde çözülemezse uluslararası koşullar Bağımsız Kürdistan adımlarını atmaya musait hale gelmiştir.
*****
KÜRDİSTAN BAĞIMSIZLIĞININ YANINDA OLMAK HER KÜRDİSTANLININ VE KÜRDÜN HEM GÖREVİ HEM HAKKIDIR
Kürdistan asıl kaos ve krizi yüzyıllardır yaşadığı parçalanmışlıktan alıyor. Kürdistan halkının ve Kürtlerin anası deyim yerindeyse her zaman ağlatıldı.

Kürdistan federasonu bu gün fiilen KONFEDERASYON devlet biçiminde şekil bulmuştur. Her düzeyde kendilerini örgütlemeye çalışıyorlar. Araplar ile Kürtlerin statüsü devletler birliği şeklinde federasyon olarak ilan edilmiştir. Kardeşlik, eşitlik ve her düzeyde eşit haklar şeklinde birlikte yaşamayı tercih edebilirler.

Ortadoğu henüz demokrasinin uğramadığı bir yerdir. Ortadoğunun hiç bir ülkesinde demokrasi ve özgürlükler yoktur. Dünün mağdurları iktidara geçince hemen zalim kesilebiliyorlar. Maliki?nin başbakan olarak orduyu, savunmayı ve ekonomiyi tek elde toplaması doğal karşılanamaz. Kürdistan?da mevcut durumuyla dışarıya giden petrolü kesiyor. Sömürgeci uygulamalara heves ediyor. Bu durumu şüphesiz Kürdistan federasyonunda yaşayanlar kabul edemez.

Ayrıca dün Saddam Sunnülere dayanarak iktidarını kurumlaştırıyordu. Bu gün Maliki Şiilere dayanarak Sunni Arapları dıştalıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı krizinin boyutu buna dayanıyor. Herkesi gözeten bir politikadan sapılınca kriz kaçınılmaz olur.

Ayrıca Çek ve Slavlarda olduğu gibi Kürdistan federasyonu ve halkı isterse gönüllü bir biçimde referanduma gidebilir. Dünya ve Irak, Ortaoğunun bu tercihe saygılı olması gerekiyor. Ortadoğu ve komşu sömürgeci devletlerde hala bu yapı yoktur. Kaçınılmaz olarak Kürdistan?ın bağımsızlığa gitmesi sorunlu olacağa benziyor. Sorunlu olacak diye kazanılmış haklarından asla vazgeçmesini kimse beklememlidir.

Kürdistan federasyonu ister bağımsızlığa gitsin ister bir nevi devlet biçimindeki bu günkü yapısını Irak la sorunlarını çözerek sürdürsün; her Kürdistanlı ve Kürt halkının görevi ve hakkı Kürdistan?ın yanında olmasıdır. Diğer parçalardaki halkın dayanışma ve destek sunması önemlidir.

Barzani, KDP, YNK ve Kürdistan federasyonunun diğer güçleri sorumlu davranacaklardır. Gerekli uluslararası destek alınıp, çevredeki engelleyici faktördeki devletlerin frenlenmesi büyük önem taşıyor.
Uluslar arası konjoktür Kürdistan?ın lehinedir. Maliki politikaları tercih edilmeyecektir.Suriye iç sorunları ile uğraşıyor. İran doğrudan karışamaz ve karışırsa başına iş alacağı açıktır. Geriye Türkiye kalmaktadır. Batı ve ABD Türkiye?yi frenlerse bağımsızlığın ilanı zor olmayacaktır. Şüphesiz Kürdistan federasyonu Başkanı Mesut Barzani ve yönetim bu adımları atarken bu durumları fazlasıyla ele alacağa benziyor.

Kürdistanın bağımsızlaşmasının yanındayım. Ahmede Xani?nin tavsiyesi sanırım bu kez tutabilir.

Bağımsız Kürdistan?ın her açıdan diğer parçaların kurtuluşuna doğrudan katkısı olacaktır. Bu yalnızca mevcut Kürdistan federasyonun izleyeceği politikadan dolayı değil, kendi başına bağımsız Kürdistan?ın varlığı diğer bütün parçalar için örnek olacaktır. Zamanla her parça için meyvesini verir.
*****
KÜRDİSTAN?IN BAĞIMSIZLAŞMASINA KARŞI ÇIKMAK AKIL KARI DEĞİLDİR

Kuzey Kürdistan?da statü için dibe vuran bazıları Kürdistan?ın bağımsızlaşmasına karşı çeşitli gerekçeler uyduruyor. Kimisi ?savaş ve çatışma çıkar? diyor. Kimisi ?ulus-devlete karşıyız? diye karşı çıkıyor. Kimisi ?2. İsrail olur? mantığıyla karşıdır. Kimisi Kürtler için hiç bir yararı kalmayan ve can çekişen İran-Suriye-Rusya ve benzer eksene dayanarak karşı çıkıyor.

İran ve Suriye ekseninde Kürtlere ve Kürdistan?a bir şey çıkmaz. ?Kendi? halkına diktatörce yönelen ve herkesi susturan yönetimler sorun Kürtler ve diğer halklar olunca daha pervasız olacakları açıktır. Üstelik bu politikanın geleceği yoktur. Son bir iki yılda bu rejimler çok sıkıştı, doğrudan ve dolayı onların işlerini kolaylaştıran her biçimdeki politika, -bu politikayı uygulayanlarda dahil- bütün Kürdistanlılara zarar verir.

İkincisi ?ulus*devlet? olan ırkçılığı ile meşhur TC ile misakki miili yede yollama yaparak en alt düzeyde bir anlaşmayla işbirliğinden yana politika yürütenler, ulaşamaddıklarına ?mındar? demek huyundan ve zihniyetinden vazgeçmelidir.
Her bağımsız girişimi ?ulus-devlet? olarak tanımlamak büyük bir yanılgıdır. Çok kültürlü bir bağımsız Kürdistan için o zaman mücadele edelim. Diğer halkların hakları şüphesiz ki olmalıdır.

Diğer parçalardaki siyasi partiler ve çevreler farklı düşünce ve programlara sahip olabilir. Bu gayet doğaldır. Ama en ileri statüyü bir parça kazanmak istiyor ve buna ulaşmaya çalışıyorsa, buna karşı çıkanların kendileri yaşadıkları sömürgeci devletin ?ulus*devlet?ine dolaylı ve bazen doğrudan bilerek veya bilmeyerek hizmet ederler. Bir parça ileri bir statüye gidiyorsa buna karşı çıkmak hiç bir Kürdistanlının görevi değildir. Böyle bir hakkım var diyorsa bu aslında hakda değildir. Engelleme ve sorun çıkarma girişimi olarak algılanır.
Örneğin her parçadaki asıl talebi bu gün kendisinin istediği ?demokratik özerklik?le özdeşleştirmeye çalışmak büyük bir gaflettir. Güney Batı Kürdistan, Doğu Kürdistan vb içinde kendisi gibi ?demokratik özerklik? önermek, her elbiseyi kendine göre biçmek demektir. Elbise uzunsa kısaltırlar, kısaysa uzatırlar mantığına tıpkı benzemektedir. Örneğin PÇDK, Kürdistan federasyonu için ?demokratik özerklik? önerirse nal toplar.
*****
KÜRDİSTAN?IN GELECEĞİ PARLAKTIR
Kürdistan federasyonun yıldızı parlıyor. Kürtler geçimişte hiç bir dönemde bu kadar uygun koşullar ve fırsatlar yakalamadılar. Kendi kazanımlarını gerçekçi ve konjoktüre uygun ve uluslarası destek sağlayarak ne kadar ileriye taşımak isterlerse bundan sevinç duymak gerekiyor.
Suriye ve İran rejimleri yıkılırsa buradaki halklar ve Kürdistan ileri bir pozisyon yakalar. En ?büyük? parçayı geçebilme şansları bulunuyor. Hala geçmişteki gibi ?biz kurtuluruz sonra onlar kurtulur? strateji geldiğimiz koşullarda çökmüştür. O parçalar daha iyi fırsatlar yakalamakla yüzyüze gelmişlerdir. Kuzey hala zorlu olacaktır ama bu konuda program amaçlarını, stratejisini ileriye taşımakla yüz yüze gelmiştir. Geçmiş stratejisi her parçaya daha ilerisini vaad ediyordu. Ne yazık ki bu gün amaç konusunda Kuzey her parçanın gerisine düşmüştür. Sorun kitle gücü değil, meseleyi tek başına bunla ölçemeyiz.
Bu gün Kürdistan federasyonu öne çıkmıştır ve ileri kazanımlarıyla daha çekici bir vaziyettedir.
Kimse oraya bakalım ve yatalım demiyor. Orası ileri bir mevzi durumuna gelmişse bunu görüyoruz. Kurtuluşumuz oraya bağlıdır veya ?büyük kardeş küçük kardeş? politikalarını kimseye tavsiye etmiyorum. Sadece kutuluşumuzu kalaylaştıraan bir mevzidir. Sahip çıkalım ve ve dayanışmada bulunalım diyorum. [email protected]
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe