Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı’na evet ve hayırlarım
Hiç kimse gerçek temelde yapılacak Kürdistan konferansı ve kongresi üstü değildir ve olamaz. Gerçek anlamda konferans ve kongre kararları herkes için bağlayıcı olur.
Dursun Ali Küçük
19.06.2013 - 14:01
Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansında alınan bütün kararlara ve sonuç bildirgesine genel anlamda katılıyorum.
Ulusal İrade ve Kürdistani İrade ve Ulusal Kongre, ayrıca her parçada ulusal iradenin ortak kararlar altında toplanmasını desteklerim. Katılırım ve yanındayım.
Konferans ve kongreler Kürdistani İrade ve yönetime giden ortaklığın ifadesidir.
Düşmanlarımız veya sömürgeciler hep parçalı duruşumuzu körüklediler. ?Böl, parçala ve yönet? taktiklerini sürekli gündemde tutuyorlar.
Evet, konferanslarda her renk olsun. Bütün siyasi görüşler, partiler, kadınlar, gençler, şahsiyetler, Kürdistani halklar ve inançlar vb hepsi olsun.
Kürdistani olan her siyasi görüş, renk ve parti, cins ve inanç temsiliyeti bizimdir ve seviyorum onların hepsini...
Öte yandan ulusal konferans , kongre vb ciddi oluşumları sözde istemek, veya isterken kendisi gibi istemek, içini boşaltmak, insanların genel birlik taleplerinin boşa çıkarılmasına karşıyım.
*******
Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı?nın seçtiği komisyonun ilk hazırladığı sonuç bildirgesi BDP-DTK diline yakın olduğu için kabul görmedi. Ciddi tartışmalara yol açtı. Ve aşağıda verdiğimiz sonuç bildirgesi kabul edildi.
Konferansın katılımı yeterli değildi, Kürdistani her kesim hazır değildi. Bu konferans Öcalan?ın çağrısı üzerine yapıldı. Ciddi bir hazırlığı bulunmuyor. Eski konferans ve toplantıların izini büyük ölçüde taşıyordu. Geçmişte yapılan ulusal meclis hala varolan KNK ama genel kongre rolü oymayan ve bundan tamamen uzak olan türü yapılanmalar, kısaca denenmiş ama zihniyet gereği boşa çıkarılmış bir dizi ulusal ve Kürdistani denemelerden ders almamız yerinde olur. Tekrarını yapmamız durumunda aynı sonuçlarla karşılaşmak kaçınılmaz olur.
Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı tartışmalarında bağımsızlık, federasyon,özerklik gündeme getirildi.BDP*DTK dışındakiler genelde bağımsızlık ve federasyon üzerinde durdular. Beşikçi ve Seyidani?inin konuşmaları bana göre en dikkat çekici olanlarıydı.
Sonuç Bildirgesi bir iki nokta dışında sıralanan kararlara katılıyorum. Bağımsızlık, federasyon ve özerklik vurgusu yanında Kürdistan?ın kaderini belirlemesi kendi elinde ve kendisi karar verir demeleri önemlidir. ?Kürdistan halklarının kendi kaderini tayin hakkının sadece Kürdistan halkının kararına ve onayına bırakılması Konferansımızda ortaklaşılan bir ilkedir? denmesini çok önemli gördüm.3. ve 4. Madde(*) çok yerinde vurgulanmıştır. Burada ortaya konulan tutum nettir.
Kürdistan halkları kavramına yer verilmesini doğru buluyorum.

2. ve 16. Maddeler ise oldukça muğlaktır. Birlik ve Çözüm konferansının iradesini ortada bırakmaktadır. Temsilin ve çözüm iradesi olmanın açık ifade edilmesi ve Kürdistani güçler adına görüşmeleri yürütecek muhatabın bu konferansda çıkması gerekir. Öcalan?da tabiiki Kürdistani güçler tarafında oluşan muhataplığın içindedir.
Öcalan?ın özgürlüğünü istemek yerindedir. Muhatap ve müzakere yürütülmesi için serbest bırakılmasıda doğru, ama sanki ?tek? kişilik muhatap izlenimi vermeye devam ediliyor.
Net: Kürdistan tarafının muhatap alınması ve müzakereleri yürütmesi...
Hiç kimse gerçek temelde yapılacak Kürdistan konferansı ve kongresi üstü değildir ve olamaz. Gerçek anlamda konferans ve kongre kararları herkes için bağlayıcı olur.
Öcalan?ın ilerde yapacağı açıklamalar bu konferansla çelişirse, arkadaşlar ?yine Önderlik doğru diyor ? mu diyecek? Açık bir soru işareti..
Bu Kuzey Kürdistan Konferansının aldığı kararlar, ilan edilen son manifesto ile çelişiyor. Son manifestoda ?Türkleri memnun etmek? için söylenenlerin sonuç bildirgesine yansımamasını olumlu buluyorum.
*****
Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm konferansının gerçek anlamda gerçekleşmesini istiyorsak, yeniden hazırlıklı, her kesimin katılımına dayanan ve bütün renkleri kapsayan, PKK den ayrılanlarıda içeren ve PWD nin katılımını sağlıyan bir Kuzey Kürdistan konferansı veya kongresinin hazırlanmasına ihtiyaç vardır.
Bu konferans ve kongre önceden yürütülecek çalışmalarla bütün Kürdistani güçleri kapsayan ve her renge , her inanca, cins ve gençlere vb yer veren, Kürdistan halklarını kapsayan nitelikte olmalıdır.
Bu konferans ve kongre Kürdistan da yaşayan her kesim adına muhatap ve müzakereleri yürten, barışa ve savaşa , direnişe karar veren yetkkilere sahip olmalıdır.
Kürdistan?da yaşayanların ?ortak iyileri? ni belirlemeliyiz. Konferans ve kongreler bunu yapmalı ve birliğe herkesi dahil etmelidir. Farkjlı görüşler yine olabilir ama kongre ve konferansın kararları katılanlar için bağlayıcı olmalıdır.
Bu açıdan geçmiş kongre ve konferans, ullusal meclis, ulusal kongre zihniyetlerini aşmalıyız. Ortak iyiler temelinde hepimiz ve Kürdistan kazanmalıdır.
Umarım, geçmiş konferanslar gibi Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı unutulmasın. Geçmişten ve hatalardan ders çıkararak yeni bir başlangıç olmasının vesilesi olsun.
Bu konferansta alınan kararların temsilini kim yapamazsa bunun takipçisi olacağız.
Gerçek anlamda birleştirici, karar alıcı ve uygulayıcı Kürdistani konferans ve kongrelerin yaşanması dileğiyle...

Dursun Ali Küçük-19.6.2013-
[email protected]

(*)-Kuzey Kürdistan Konferansı sonuç bildirgesi kararlarını aşağıda numaralandırrak olduğu gibi veriyorum. Madde hatırlatmaları rakamlandırılmıştır:

Tuğluk, konferansta alınan kararları şu şekilde sıraladı:

"*1- Sayın Abdullah Öcalan Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için tarihi bir fırsat yaratmıştır. Kürt hareketi sorunun barışçıl ve demokratik çözümü için samimi ve ciddi adımlar atmıştır. Konferansımız hükümetin aynı ciddiyetle ve samimiyetle adımlar atması gerektiğini ifade etmiştir.

2-* Delegasyonumuz, bu aşamada, hükümetin hala kullanmakta olduğu dil ve üslup, yeni karakol yapımları, koruculuğa yeni kadroların açılması ve askeri hareketlilik gibi uygulamalardan kaygı duymaktadır. Kamuoyunda güven yitimine ve samimiyetin sorgulanmasına yol açan bu uygulamaların derhal sonlandırılması çağrısında bulunur. Konferansımız, bu bağlamda, müzakere sürecini sağlıklı ve güvenli bir biçimde sürdürülmesi için demokratik çözüm sürecinin başat aktörü Sayın Abdullah Öcalan?ın özgürlüğünü talep eder.

3-* Kürdistan halkları kendi tercihleriyle statülerini (özerklik-federasyon-bağımsızlık gibi) belirleme hakkına sahip olduğunu, Kürdistan halklarının kendi kaderini tayin hakkının sadece Kürdistan halkının kararına ve onayına bırakılması Konferansımızda ortaklaşılan bir ilkedir. Konferansımız Kürdistan'ın bir statüsü olmadan Kürt sorununun nihai olarak çözülemeyeceğini karar altına almıştır.

4-* Delegasyonumuz, çağdaş demokratik bir anayasa yapılmasını talep eder. Kürdistan halklarının kendi kimliği ile örgütlenme özgürlüğü, anadilde eğitim ve Kürtçenin resmi dil olarak kabulü, anayasal güvence altına alınmalıdır.

5-* Yoksulluk, göç, işsizlik, ekolojik tahribat gibi devasa toplumsal sorunlar, Kürdistan?da tüm yoğunluğuyla yaşanmaktadır. İçerisinde siyasetin-sivil toplum örgütlerinin-yerel yönetimlerin ve farklı grupların da olduğu bir mekanizma kurularak, kamu kaynaklarının pozitif ayrımcılık ilkesi temelinde Kürdistan'a aktarılmasının sağlanması gerektiğini önemle vurgular.

6-* Konferansımız Kürdistan'ın geleceğinin inşasında gençliğe olan inancını ifade eder ve iradesini önemser.

7-* Başta hasta ve çocuk tutsaklar olmak üzere cezaevlerindeki tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

8-* Faili meçhullerin aydınlatılması ve toplu mezarların ortaya çıkarılması için devlet sorumluluklarını yerine getirmelidir.

9-* Konferansımız 21'inci yüzyılın en temel sorunlarından birisinin cins çelişkisi olduğu tespitinden hareketle, toplumsallığın en dinamik parçası ve kurucu aktörü olan kadının durumunun toplumdan ayrı ele alınamayacağına dikkat çeker. Kadına yönelik her tür müdahale aynı zamanda topluma yapılan bir müdahaledir. Konferansımız kadına yönelik her türlü saldırının karşısında olduğunu ilan eder. Kürt kadının Kürdistan mücadelesinde oynadığı rol tüm dünyaya örnek olacak şekildedir. Kadının, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde, özgün ve özerk yapısıyla, karşı cinsle eşit boyutta toplumsallığın her kademesine eşit katılma kararlılığını benimser.

10-* Kürdistan coğrafyasında yaşayan Ermeni, Asuri-Süryani, Arap, Mıhallemi ve Türkmen gibi birçok halk ile Müslüman, Hristiyan, Musevi, Ezidi ve Aleviler gibi inanç grupları hem devletin politikaları nedeniyle hem de bu politikaların yol açtığı yanlış bilinç nedeniyle önemli zorluklar yaşamaktadır. Öncelikle tüm bu geçmişle yüzleşerek, yeni, eşit bir yaşam kurmak gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kimliklerin özgürce ve inançları doğrultusunda yaşayabilmeleri ve gereken koşulların sağlanması için Konferansımız etkin çaba içinde olacaktır. Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı 20'nci yüzyıl boyunca tekleştirici politikalar nedeniyle kendi topraklarından kopmuş tüm kesimleri geri dönmeye çağırır.

11-* Konferansımız, Rojava parçasında kendi özgücüyle ve kendi özgün siyasetiyle gerçekleşen halk devrimininin yanında olduğunu belirtir. Kürt Yüksek Konseyi şahsında, birliğini ve ittifakını büyük ölçüde sağlamasını önemli görür. Rojava?da elde edilen kazanımların her Kürdistanlı tarafından korunması gerektiğine işaret eder. Diktatörlük rejimi ve Suriye muhalefetinde yer alan kimi çeteci grupların Rojava?ya yönelik tüm saldırılarını kınar. Konferansımız Rojava'nın, sınır kapılarının açık tutularak tüm Kürdistanlıların Rojava'ya yardım yapması çağrısında bulunur. Uluslar arası camiayı Suriye ile ilgili mekanizmalara Rojava Kürdistanı'nı resmi olarak dahil etmesini talep eder.

12-* Ulusal Konferansın toplanmasının yaşamsal önemde olduğunu ifade eden konferansımız, Kuzey Kürdistan Konferansı olarak bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceği iradesini beyan eder. Irak Cumhurbaşkanı Sayın Celal Talabani, Kürdistan Federe Bölgesi Başkanı Sayın Mesut Barzani, KCK Başkanlık Konseyi ve tüm diğer Kürdistani güçleri, Ulusal Konferansın bir an önce toplanması için girişimde bulunmaya çağırır.

13-* Konferans delegasyonu, Kürdistan davasına katkı sunmuş her siyasi şahsiyet ve yapının emeğine saygı ve minnetle yaklaşır.

14-* Konferansımız BM, İKÖ, AB ve dünya halklarını Kürdistan halkının adalet, özgürlük, eşitlik için verdiği mücadelesine karşı sorumlu davranmaya davet eder.

15-* Konferansımız tüm uluslar arası örgüt ve devletlerden PKK?nin terör listesinden çıkarılmasını talep eder.

16-* Konferans delegasyonu Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı?nın iradesini temsil edecek 'Birlik ve Çözüm Komitesi' oluşturma kararı vermiştir. Bu mekanizma, yeni katılımlara açık bir şekilde konferansın aldığı tüm kararları takip etme, uygulama ve ihtiyaç duyduğu alanlarda komisyonlar kurma ve daha sonraki dönemlerde Konferansı yeniden toplama iradesine sahiptir. Bu komite demokratik müzakare sürecinin etkili organı olma misyonuyla çalışmalarını yürütür.

17-* Konferansımız; Türkiye halklarını, Konferansımızda açığa çıkan iradeyi tanımaya, esas almaya ve Türkiye Cumhuriyeti devletine Kürt halkının haklarını tanıması için baskı kurmaya çağırır. Aynı zamanda Konferansımız demokratik ve meşru mücadelesini destekler."
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe