TAYYİP GEL BİR DE NASIL TÜRK VE MÜSLÜMAN OLDUĞUNU ANLAT!..
Şimdi sen Allahın huzurunda aynaya bir bak! Sahi sen kimsin?

Anladık, islami kemalistlerdensin. Kemalizmin islami versiyonudur seninki. MHP den daha fazla kralcı Türksün. Onlardan daha fazla ırkçı ve faşist olduğunu zamanı geldiğinde söyler ve yaparsın.

SEN DEVŞİRME BİR GÜRCÜ VE HRİSTİYANSIN
Dursun Ali Küçük
05.12.2012 - 09:49
TAYYİP GEL BİR DE NASIL TÜRK VE MÜSLÜMAN OLDUĞUNU ANLAT!..
-Dursun Ali Küçük-
Tayyip Erdoğan ecdatlarının ?ruhu? sızlamasın diye ecdatlarının nasıl at sırtında koştuğunu anlatıyor.
?Ecdadımız nerelere kadar gitmişse bizde ?at sırtında? oralara kadar gideriz?, yani işgal ederiz diyor. Post Oamanlıcığı ve emperyal güdüleri ve politikaları dillendiriyor.
BDP?lileri Kemalist ve tekçi mecliste bırakmayız, ?biz affetsek, halk ve Allah bizi affetmez? diyor.
Tanrı?yı kendi günahlarına ortak ediyor. Siyasete meze olarak kullanıyor.
Ey sonradan dönme ve devşirme Recep, senin ecdadın ne Türk ne de Müslümandır. Sen bir devşirme Türk sün ve devşirilmiş bir Müslümansın.

Müslümanlıkta hani bir söz vaar:
?ASLINI İNKAR EDEN HARAMZADEDİR?.
İşte sen tamda busun. Ha diyebilirsin ?biz Batumdan gelmiş Acarlardanız?. Tıpkı ?hemşehrim? Kılıöçdaroğlu Oğuz boylarından gelen türklerdeniz demesi gibi yani.

Stokholm sendronu gibi katline sevdalananlardansın. Hemşerim Kılıödaroğlu da katline sevdalananlardan...
Ama iş lafa gelince hemşirime secereni açıkla, ?sen nesin? diye soruyorssun ve dikleniyorsun. Alevimisin, Kürt-Zazamısın diye gündem yaparsın. Bunu da oylarını artırmak ve Kılıçdaroğlu nun Türk olmadığını ima etmek için söylüyorsun.

Şimdi sen Allahın huzurunda aynaya bir bak! Sahi sen kimsin?

Anladık, islami kemalistlerdensin. Kemalizmin islami versiyonudur seninki. MHP den daha fazla kralcı Türksün. Onlardan daha fazla ırkçı ve faşist olduğunu zamanı geldiğinde söyler ve yaparsın.

SEN DEVŞİRME BİR GÜRCÜ VE HRİSTİYANSIN
Türkler Orta asyadan gelip paralı askerlik yaptıktan sonra egemenliğe ve krallıklara ve padişahlıklara yönelince SEN hala Gürcü ve Hristiyandın. Rize nin aşağı yukarı hepsi ne Türk ne de Müslümandı.İnaçları ayrıydı ve farklı etnik kökenden renkler vardı. Karadeniz aşağı yukarı böyleydi.
İnanıyorum anan ve baban senin gibi Türkçü ve İslamcı ırkçı değillerdi. Onlar ne zamanlar devşirildiğini biliyor yine kılıç zoruyla dönselerde kültürel özelliklerini koruyorlardı.
Hani Kılıçdaroğlu na laf atarken: ?bizim Lemoğun tüfeği gimi atayi? diyordun ya, böyle konuşanların hiç birinin ecdadı Türk değildir ve kesin iddia ediyorum: MÜSLÜMAN DA DEĞİLDİR.
Sen Gürcüsün ve eskiden çok değil, iki kuşak önce Hristiyandın. Rize ötesi Batum. Kendinde Batum dan geldiğini söylüyorsun, belkide doğru söylemiyorsun. İster geldiğini söyle ister gelmediğini, Rize de yaşayanlar Osmanlı döneminde bile uzun bir zaman Gürcü ve Hristiyan olarak kaldılar.

Recep Tayyip Erdoğan Rize?lidir. Rizenin Güneysu ilçesinin Pilihoz köyündedir.
Pilihoz köyü dikkatinizi çekmiştir, Türkçe bir kelime değildir. Köyünün ismi bile Türkçe değil, yani sonradan değiştirilip Türk yapılmamış, diğer adları değiştirilen köyler gibi. Ben Recep Erdoğan ın eski kimliğine saygı duyarım. Politize olmuş, egemenlik peşinde koşan, işgalci ve despot kimliğine hayır diyorum.

Şimdi anlaşıldımı sen devşirmesin. Hemde kılıç zoruyla devşirildin. Tanrı sizi nasıl yarattıysa öyle bırakılmadınız,Osmanlı Tanrıya karşı gelip sizi devşirdi. Dilinizi, dininizi, kültürünüzü değiştirdi. Geri kalanını ise, çok karşıyım deyip yolunda yürüdüğün Kemaalizm halletti.
Devşirmelik kötüdür, kraldan daha fazla kralcıdır.
Stokhol sendorumunu yaşar.
Bir pisikolojik ve sosylojik ruh hali ve travmadır.
Türkten daha çok Türk kesilir.
Müslümandan daha çok Müslüman geçinir.
MHP den daha fazla Türkçü ve ırkçı geçinirsin.
Recep ve Kemal Kürtçeye sıcak bakmıyorlar. Türkçeye ise balıklama atlıyorlar ve herkesi Türk ve egemen devlet Müslümanı yapmak istiyorlar.
Ecdatları olmayan fetih ve işgalci, kuyucu, kırımcı padişah ve onların devamı olan padişahdan fazla yetki kullanan Kemalist despotizmin savunucularıdır.

Hele Osmanlı, halktan Türkleri hor görürdü. Gürcü, Ermeni, Kürt, çerkez vb ise hepten aşağıda sayardı.
Recep sahip çıktığın ve gittikleri yerlere gideriz dediğin ecdatların gibi at koşturmayacaksın ve kılıç salayamayacaksın. Sizin kılıçlarınız hep geliyor devlet sınırları içindeki Kürtleri, Gürcüleri, çerkezleri, Alevileri vb vuruyor. Ama dünyada artık çok küçüldü.
İşgalci ve despotlarla övünen bir tarihe sahipsiniz. Diğer tarihte daha yeni ve iyi yazılmadı.
*****
Rize?de hemşinlilerde vardır ve Hemşince konuştukları söylenir. Oysa bu hemşince konuşanların konuştukları dil Ermenice dir. Kendilerini yaşatmak için zorlan Müslümanlığı benimsemişler. Ermeniceye incetilmiş ve kamufle edilmiş biçimiyle Hemşince derler. Şüphesiz bu onların kendi tercihleri değil. Türkçü asimilasyonculardan ve diktatörlerden korunmak için bu yola başvurmuşlar.
Laz oyunları Türk oyunları değildir. Lazların, Migrelilerin, Gürcülerin ve benzer halkarın oyunlarıdır.
Erzurum cezaevindeyken Artvinli arkadaşlar vardı. Bunlar ?çift jandarma geliyor karakol konağından? ile başlayan halk oyununu oynuyorlardı. Sonra Gürcistan da cezaevindeyken baktım aynı oyun Gürcü sözleriyle gürcülerin önemli bir halk oyunudur.
*****
Gürcistan da Batumlular ve Migrelliler ile karşılaştım. Migrelliler ile sohbet ederken Karadeniz de Laz denilenlerin kendileri ile aynı ve çok yakın olduğunu söylüyorlardı. Migrelliler kendilerini Gürcü sayıyordu.
Gürcistan cezaevinden biryle veya birkaçıyla daha karşılaştım. Baktım Türkçe konuşuyorlar. Bende dil bilmediğim için onlara yaklaşıyordum. Bu arkadaşlardan biri ?Biz Rum?uz? diyordu.
-peki o zaman niye Türkçe konuşuyorsunuz?
-Atalarım zamanında devlet-Osmanlı bize dayatmada bulunmuş. Dilinizi ve dininizi terkedin diye. Yoksa sizi kılıçtan geçireceğiz demişler. Sonuçta ?ikisini birden bırakmıyorsanız, ya dilinizi yada dininizden birini terkedin? demişler. Bizimkiler çaresiz zor durumda kalmışlar, dinini bırakmamışlar, dilini bırakmışlar dedi.
-istisnasız Gürcistan da kalan Rumların ve cumhuriyet dönemi ve öncesindekilerden Gürcistan a yerleşenlerin Türkçe konuştuklarını gördüm. İnançları ise Hristiyandı.
Samsundan ötesi daha belirgin Karadeniz ve Kafkas halklarının özelliklerini taşır.
Boşuna lazlara, yani genel Karadenizlilere ?Kürdün deniz görmüşü? dememişler. Çünkü farlı yerlerde aynı kaderi paylaşmışlar. Cumhuriyet kuruluncada Samsun ötesine daha çok şüpheyle bakılır. Oraların ezilmesi ve asimilasyonu için tedbirler alınır ve poltikalar uygulanır.
********
Karadenizli bir devrimci ve solcu arkadaşımla tartışıyordum. Cezaevinde aynı mekanı paylaşıyorduk. Aramız iyiydi. Bir gün Kürdistanın işgali, asimilasyon, ne kadar çok geri bırakılmışlığı üzerinde konuşuyorduk. O bunları fazla kabul etmiyordu ama Kürtlerinde hakları olsun diyordu.
Kürdistan daki ekonomik durumu geri bıraktırılmışlığı, sömürge ekonomisini vb anlatıyordum.
Bana dedi bizdeki ekonomi ve yoksulluk sizden farklı değildir. Samsundan ötesindeki bütün iller ve bölgeler Kürdistanla aynıdır dedi.
Düşündüm bu konuda haklıydı. Evet haklıydı ama amasıda vardı. Karadenzililerdağıltılmış, zorlan asimile edilmiş ve mezarlık haline getirilmiş ve önemli ölçüde Türkleştirilmiştir dedim. Arkadaşım bir Türk devrimcisi ve solcusu veya daha doğrusu Kemalizme yakın solculuk gibi konuşuyordu. Üstelik kendisini Türk hissediyordu.
Ecdatlar, at koşturmak ve kılıç sallamalar İmparatorluğun yıkılışı ile TC nin içine doğru değişik yöntemlerle kullanılmış ve Yakın doğu halkların mezarlığı haline getirilşmiştir. Recep Tayyip?in asıl atalarına ve kendilerine de bunlar yapılmıştır.
Recep Tayyip Erdoğan?ın hikayesi burada yatmaktadır. O bütün bunları atlayarak günümüzün padişahı olmak isteyince ve zorbalık, diktatör ve despotik siyaseti benimseyince Cumhuriyetin egemen hikayesini tekrarlıyor.
Mustafa kemalin padişahtan fazla yetkileri vardı. Tam bir diktatörlüktür. Recep ise Mustafa Kemal ile padişahların karışımı bir diktatör ve Firavun olmak istiyor. Kürdistan halkının üzerine basarak, asarak, keserek, bazen lumpen raconunu kullanarak her konuda artık dikleniyor.

Son olarak BDP lilerin fezlekelerini kaldırmak için kükredi. BDP liler siz siz olun, ne olursa olsun dik durunuz. Ne firavunlar gelip geçti. Bu firavunuda başta Kürtler olmak üzere bu çoğrayyada yaşayan halklar ve topluluklar, ezilenler gerekli çöplüğe gönderirler. Acı çekeceğiz. Göz yaşı yaşacağız. Kayıplarımız olacak. Ama oda firavunluğunu sürdürmeyecek ve Ortadoğu nun egemeni olmayacaklar.
Evet Ortadoğu?nun egemeni olmayacaklar....
Bunu da böyle bilsinler.....
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe