TÜRK İŞİ TOTALİTERİZM-BÜTÜNCÜLÜK
 

Dursun Ali Küçük-30.12.2010-
 

Yeni yılınızı Türk işi Kürdistan sorununa cevap verme ile kutlayacağım.
 

MGK, Kürtlerin ve bütün diğer halk topluluklarının yeni yılını kutladı. Bunu, son toplantısını dün gerçekleştirerek yaptı. Bende kafayı buna taktım.
 

“Bu  çerçevede, toplumda infial yaratabilecek ve demokrasiye, kişisel hak ve özgürlüklerin gelişimine, toplumsal barışa ve kardeşlik duygusuna zarar verecek yaklaşımlardan kaçınılmasının ve herkesin sorumluluk içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığına işaret edilmiştir. Bu bağlamda, 'Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet' anlayışını ve önde gelen ortak paydalarımızdan birini teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğu gerçeğini değiştirmeye yönelik hiçbir girişimin kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.”(MGK son bildirisi)
 

Gerçi hiç biriniz böyle bir açıklamaya yabancı değilsiniz. Kürdistanlılar ve Kürtlerin bayramını ve dolayısıyla Türklerin yeni yıl bayramını MGK bu tarzda kutladı.
 

Kürtçe “vatanın ve milletin bölünmez birliği” ne karşı bir girişim olarak vurgulanıyor. Gül ve Başbakan ve bakanlarda bu işin içinde yer alıyorlar. Yeni yıla uyarı ile giriyoruz. Yapmayın, yaparsanız her zamanki gibi karşınızdayız ve sizi ezeriz politikalarına devam ediyorlar.
 

Başbakanın yeni yıl mesajı bu devlet politikası eşliğinde gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli buna sevineceklerdir.
 

Benim en çok dikkatimi çeken bir nokta ise Taha Akyol vb bazı yazarlar sanırım totalitarizmi yeni keşfettiler. Veya sıra Kürtlere geldiğinde uygulanmayan bir totalitarizmi veya ön girişimlerini hemen eleştiriyorlar.
 

Oysa bu TC totaliter bir sitemdir. Totaliter sistemi terk etmeyen ender devletlerden birdir.
 

Mustafa Kemal, tek lider ve tekler dizisini başlattı. MGK yüzyıldır süren bu tek ideoloji, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek kültür, tek din kısaca her alanda tekler dizisine devam ediyorlar. MGK bildirisi bunun son kanıtıdır.
 

Taha Akyol geçmişte MHP’de idi. MHP faşist ve totaliter bir partidir. Mustafa Kemal ‘de faşizm karışımlı totaliter, bütüncü, “birleşmiş ve kaynaşmış bir ulus” tanımıyla sınıf farklarını, başka millet ve halkları, inançları reddediyordu.
 

Taha Akyol vb yazarlar DTK, BDP, KCK’nin Özerk Kürdistan projesine karşı çıkmak için, Öcalan’ın totaliter sitem, tek ideoloji, tek sistem vb savunduğunu, bundan dolayı karşı olduklarını ve böyle bir özerklik planını diğer Kürtlerin kabul etmeyeceğini söylüyorlar.
PKK’nin tek lider, tek çizgi vb görüş ve uygulamalarına girmeyeceğim.
 

Kaldı ki bu hala iktidar olmamış bir durumdur. Kürtler özerklik, federasyon, konfederasyon, bağımsızlık vb düşünürken şüphesiz farklı görüş ve toplum sistemlerini düşünürler.
 

 Ama bu durum, Özerk Kürdistan, Federal, Konfederal ve Bağımsız Kürdistan’ın gerçekleşmemesi için bahane olarak kurulamaz. Kürtlerde renkli düşüneceklerdir. Aynı renk ve görüşte olmaları mümkün değildir.
 

Türk yazarları ve medyasına, totalitarizmi çok kullanan ve Stalin yöntemlerini sözde kabul etmeyen yazar ve çizerlere sesleniyorum.
 

Acaba TC, “birleşmiş ve kaynaşmış bir ulus”, yani tek ulus, tek vatan, tek bayrak, tek kültür vb yaklaşım ve uygulamarıyla faşizmi benzemiyor mu?
 

Bunlar faşizmin özellikleridir. Tek ulus faşizme yakın bir görüştür. Ulusla ilgili tanımlanan bütün tekler totaliteriz-bütüncülük, yani Türkiye’de yaşayan herkesi Türk yapma politikasıdır.
Taha Akyol bey, totalitarizmi görmek istiyorsan ilkin buna bakınız.
 

İkincisi, bana göre tek parti, tek lider, ulu önder, devletçilik, tek kültür , zorlan “eşitleme” ve her kesi Türk potasında eritme, reel sosyalizm veya Stalinizmin tersten uygulamasıdır. Otokratik sistem ile Kemalizm Stalinizmin simetriğidir.
 

Şimdi ne kadar Stalinist olduğunuzu değerlendiriniz!...
 

Öcalan’da rehberlik sitemi ile Humeyni’yi, Kemalizm’in Arap karikatürü olan Esad ve İmralıya gelişle Mustafa Kemali örnek veriyor ve övüyor. Mustafa Kemal sizindir. Buyur buna dayanarak eleştirinizi yapınız!...
 

Ama kurnazlık yapmayınız. Kurnazlık, PKK eleştirisi adı altında Kürdistan ve Kürtlerin siyasi, idari, kültürel ve dil haklarını reddetmeye kalkarsanız; eleştirilerinizin boş olduğu görülecektir.
 

Sezgin Tanrıkulu sözde çoğulculuğu istiyordu, PKK’yi halklı olarak bazı noktalarda eleştiriyordu. Sonuçta CHP gibi totaliter ve tekçilerin yaratıcısı bir partiye gitmesi onu tümden boşa çıkardı. Teklerin Kürt şampiyonluğunu mu yapacak? Böyle yapanların PKK eleştirileri geçmez ve dikkate alınmaz.
 

Ensarioğlu, kolay yoldan ve sermaye kesimi olarak risk almadan Kürt sorununu çözmek istiyor. Risk almıyorsa bile hiç değilse Özerk Kürdistan karşısına çıkması onlara düşmez.
 

Taha Akyol, AKP’nin İslamcı kalemşorları, demokrat ve aydın geçinen bazıları, çoğunluk PKK’ de -haklı veya haksız- bahaneler arayarak Kürtlerin temel haklarına karşı çıkıyorlar.
 

Bırakın PKK’yi, PKK’nin Türkiye devlet sınırları içinde totaliter sistem kurması mümkün değildir. Bunu Kürtlerde kabul etmez.
 

Her şeyden önce yüzyıldır Türkiye’de uygulanan totalitarizme, despotik ve tekçi cumhuriyete karşı mısınız, değil misiniz?
 

Sizler için buna vereceğiniz cevap turnusol kağıdı görevini görür.
 

Sıra Kürlere vb topluluklara gelince cumhuriyetin yarattığı sistemi değişik biçimlerde savunuyorsunuz. Bu günkü MGK bildirisi ve devlet politikasına çanak tutuyorsunuz.
 

İlkin yüzyıldır, politika ve uygulamalarıyla yaratılan totalitarizme karşı çıkalım. Tekler sistemi Stalin uygulamasıdır. Tersi anlamda faşizm uygulamalarıdır. Bunlar bütüncü ve diğer herkesi zor eşliğinde asimile etmek, “eşitlemek” ve yok etmektir.
 

Kürtlerin temel haklarını büyük çoğunluğunuz kabul etmeyeceksiniz, buna gerekçe olarakta Kürtlerin bir kısmını göstereceksiniz. Bu kadarı ayıptır. Zor ve totalitarizmi uygulamaktır.
 

Zihniyetleriniz hala demokrasi ve çok kültürlülüğe yatkın değildir. Bir devlet sınırları içinde çok ulusları ve halkları, toplulukları kabul etmeye yatkın değilsiniz.
 

İşte buna totalitarizm ve bütüncülük, tekçi eritme ve yok etme politikasından kurtulmama denir.
 

Bunları söyleyerek ne Kürtleri ne diğer topluluklardan halkları ikna edebilirsiniz.
 

Totalitarizm ve teklik nasıl işliyor?
 

Mustafa Kemal herkes için hala ulu önderdir. Ordu tekçidir.
 

MHP, AKP, CHP ve ordu tekler serisini onaylıyor. Değişen sadece otokratik siteme ait tek lider ve tek parti görüşü ve politikasıdır.
 

Özellikle Kürtler söz konusu olduğunda son açıklamasıyla olduğu gibi MGK, ordu, MHP, CHP, AKP vb hala tekçidir. Tek dil, tek kültür, tek millet, tek vatan, tek bayrak, Türkçeden başka kuş yoktur, Türklerden başka karga tanımıyoruz, sözde kabul etsek bile temel haklarını vermiyoruz politika ve görüşler sürmektedir.
 

Yeni yıla inkar ve teklerle giriyoruz. Kürtler, Aleviler ve değişik topluluklar söz konusu olduğu zaman demokrasi ve özgürlük ve temel haklarını tanıma bitiyor, hala kem küm etmeler devam ediyor.
 

Güzel lafları ve demagojilerini bir tarafa bırakın, ezilen ve sömürge statüsünde yaşayan insanların hepsinin yeni yılını bu tarzda kutluyorlar.
 

Bende bu yazımda bunlara karşı çıkarak yeni yılınızı kutluyorum.
 

Barış, demokrasi, özgürlük, özerklik, federasyon, Alevi vb toplulukların inanç özgürlüğü, ezilenlerin genel kurtuluşu ve huzurlu yaşaması için bu egemenlik sitemine, totalitarizme, bütüncü ve eritici zihniyetlere karşı duralım. Kendi barışışımızı ve huzurumuzu kendi çabamızla, çabalarınızla yaratma dileğiyle hepinizin yeni yılını kutluyorum.
 

Özgürlükler, barış ve demokrasi sizin olsun!
 

Tük usulü totalitarizm-bütüncülük ve herkesi bir aynı yapmaya karşı çıkarken, Türk usulü barıştan her zaman şüphe etmenizi isterim.
[email protected]
 

 

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe