“Türkiye modeli” çöküyor, çöküyor, ÇÖKTÜ
Şimdi ihraç ettikleri İsliami kılıklı canileri ve teröristleri Kürdistan’ın üzerine sürdüler. El Kaide ve El Nusra bombaları daha sonra Türkiye’nin elinde patlayacak. Bunu bir tarafa yazmanızı isterim.
Suudiler, Pakistan ve ABD vb devletler bunları Pakistan ve Afganistan’da kullandı, sonra dönüp onların başlarına bele oldular. Davutoğlu ve Erdoğan bunu unutmasın.
Dursun Ali Küçük
19.08.2013 - 08:53
?Türkiye modeli? tartışılıyordu, ?rol model ülke?, Ortadoğu sistemlerine örnek ülke deniyordu.
Ama en önemlisi Ortadoğu ve müslüman ülkeler için daha çok ?Türkiye modeli? tartışılıyordu. Ilımlı İslamın ?demokrasisi?nden sözediliyordu.
Türkiye?nin demokrasi için bölgede ?model sistem? olmasından çok, İslam için model olması isteniyordu.
?Türkiye modeli? balonu söndü, Türkiye için bir sistem olmadı. Bırakalım gerisini, Ortadoğu, Asya ve Afrika Kuzeyi için hiç model olacak hali yok.
Şişirilen ?Türkiye modeli? pek hayat bulmadı. Model ülke olacağına ?komşu? devletler ile düşman oldu. İslam modeli derken Sunni eksene oturdu. Bu eksen Osmanlı ekseniydi. Ortadoğu?ya Yeni-Osmanlıcılık bakış açısı ve politikası ile daldı.
Daldı dalmasına ama, sıfır çözümden bol sorun üreten bir bir ?çözüm?e evrildi. Kürdistan sorununun çözümüne nasıl sadece demogojik olarak ?çözüm? den sözettiyse, bölgedede ?sıfır çözüm? sadece işin lafıydı. Sözde bölgeye demokrasi ve insan hakları konusun da örnek olacaktı.
Oysa TC, yeni- osmanlıcılık ve emperyal yayılmacılık, geçmişte olduğu gibi çevre ülkeleri kontrol etme yolunu seçti. Bol sorunlarla karşılaştı ve iflas etti.
Bölgeye demokrasi ve insan hakları değil, İslamcı geçinen teröristleri, kafa ve boğaz kesen canileri ihraç etmeye başladı.
DIŞ POLİTİKA İFLAS ETTİ
?Sıfır çözüm? dediler, bölgedeki sorunların üstünü örmeye kalktılar ve ekonomiye alan açmaya çalıştılar. Ekonomi birazcık gelişince bölge ve bölgeye yakın alanlarda pazar alanı oluşturmak için siyasi ve kültürel dalışlar yapmayı denediler.
Yayılmacılıkta ve Yeni, osmanlıcılık ta biraz başarılı olacaklardı ki, büyüyen ekonomiye pazar oluştursunlar. Bölgede daha fazla paya sahip olmak istediler.
Ama nereye el attışlaarsa ellerinde kaldı. Ticaret ve sermaye alanları bu gidişle daralmaya başlayacak.
Libya?da beklediklerini bulmadılar ve eski ayrıcalıklarını kaybettiler. Mısır?da AKP gibi bir parti olan Müslüman kardeşler iktidara geldi. Onlarında iplerini çekttiler. Türkiye için önemli bir Pazar ve dosttan oldular. Ayrıca Mısır?ın Arap alemindeki etkisinden faydalanmak istiyorlardı. O da gitti.
Suriye?ye hevesle daldılar ve El Kaide, Müslüman Kardeşleri vb islami grupları cani ve terörisleri kullanarak iktidarda etkin olmak ve Suriye?yi arka bahçesi yapmak istediler ters tepti. Suriye politikası çöktü.
Şimdi ihraç ettikleri İsliami kılıklı canileri ve teröristleri Kürdistan?ın üzerine sürdüler. El Kaide ve El Nusra bombaları daha sonra Türkiye?nin elinde patlayacak. Bunu bir tarafa yazmanızı isterim.
Suudiler, Pakistan ve ABD vb devletler bunları Pakistan ve Afganistan?da kullandı, sonra dönüp onların başlarına bele oldular. Davutoğlu ve Erdoğan bunu unutmasın. Özellikle dünyaya açılan MİT?in ilk göze çarpan faaliyeti terör ve cani ihraç etmek, Türkiye üzerinden Suriye ve Ortadoğu?ya sürmektir. Yeni vizyon dedikleri budur galiba....
TC?ye sınır olan üç devlet ile artık TC düşman. İran, Suriye ve Irak TC ile düşmandır. TC onlara karşı düşmanlığı geliştirdi. Kürdistan üzerinde Türkiye artık bu devletlerle eskisi gibi kesinlikle anlaşma sağlayamaz.
Bu da Kürdistan Kurtuluş ve Özgürlük Mücadelesi için önemli bir fırsattır. Rojava?ya İslami çeteler aracılığıyla müdahalesi ile Kürtleri de karşısına almış bulunuyor.
El Kaide gibi şiddet ihraç eden ve piyon olan çetelere el atması TC ile Batının arasını açıyor.
ABD ve AB?den eskiden olduğu gibi TC?ye artık destek yok. Durdular ve takoz koydular. Ortadoğu ve iç politikalara ve ekonomiye vb fren koymaya başladılar.
Kısaca dış poltika ve bölgenin rol kesen ülkesi olması tehlikeye girdi. Kürtlerden bir kesim, ?Kürdistan sorununun çöz Ortadoğu da güçlü devlet ol, çevre alanlara yayılırsın, bizden destek? söylemleri ve akıl vermeler işe yaramadı.
Dış politkada gemi karaya vurdu. İç politkada gemi su almaya başladı. Devrilme ve inişe geçme tehlikesi artıyor.
İÇ POLİTİKADA İNİŞ AŞAĞI GİDİŞ BAŞLADI
Her yükselişin bir de inişi vardır. AKP iç ve dış politikada, ekonomide bu sürece girmiş bulunuyor.
İç politikada otoriterlik ve otokratik sisteme gidiş tehlikesi belirdiği için Erdoğan?a takoz koydular. Başkanlık sistemi ve ?tek adam? olma hikayesi şimdiden yatmışa benziyor.
AB ve ABD?den içe dönük AKP?ye verilen destekler giderek adım adım geri çekiliyor. Bundan dolayı Erdoğan?dan dış düşman dış tahrik algıları güçlenmeye başladı.
İç poltikada bu kadar rahat olması MHP ve CHP varlığından dolayıdır. Onların Ergenekon ve statükoya sarılmaları AKP?nin değirmenine su taşıdı.
Ama gezi Direnişi içte AKP?yi en çok sarsan eylemlilik oldu. AKP?nin tek tipleştirmesine bir tepkiydi. Ama CHP ve MHP bunu kendi lehlerine kullanmak istedi ve devam edecek. Ayrıca Cemaat için fazlasıyla aynı şeyi söyleyebiliriz.
Gülen ve Cemaat Gezi Direnişlerinin arkasındadır söylemi boşuna değildir. En azından Gülen ve Cemaat böylesi direnişi kullanmak istediği veya hedeflerine gitmek için araç olarak değerlendirmek isteyeceği kesindir.
AKP ve Cemaat çatışması dönülmeyecek bir yola girdi:
Gülen ve Erdoğan iktidar kavgası sürmeye devam edecek ve gerginilik daha da sürecek. Seçimlerde Cemaat AKP?ye olan desteğini çekebilir. Yerel seçimlerde olmasa bile genel seçimlerde bu gerçekleşebilir.
Cemaat ve AKP çatışmasını ABD ve AB?nin AKP?ye koyduğu takozun bir uzantısı olarak görmek önemlidir.
Gülen, 28 Şubat post modern darbesinde Erbakana karşı Ergenekonu desteklemişti. Gülen herşeyden önce kendisini milliyetçi olarak değerlendirmektedir. Türk-İslam sentezini savunmaktadır.
İç politikada Erdoğan ve AKP herkese mavi boncuk dağıttı, insanların desteklerini aldı, ama iktidarda güçlenince hepsine sırt çevirdi. Söylem ve değişim ayakları boş çıktı. Türk-İslam sentezinede vurgu en çok milliyetçiliğedir. Erdoğan ve AKP de ise vurgu İslama olsa bile, İslam-Türk sentezi görünsede poltika Kemalizmin versiyonu ve Türk-İslam sentezinin aynısıdır ve pratik uygulaması bu içeriktedir.
-Artık Gülen ile çekişen bir Erdoğan var.
-Aleviler bir bütün olarak İslami Türkçülükte geçmişten gelen algıları itibariyle kaygılıdır. Gezi Direnişine Alevilerden katılım oldu ve ilgi fazlaydı.
-Siyasi İslami kesimler henüz zayıf durumdayken AKP ile yakınlık içindeydiler, şimdi mesafe ve uzaklaşmalar başlıyor. Başladı.
-AKP, CHP ve MHP ye benzemek istediği için çatırdayacak. Gerileyecek. İnişi başlamıştır. Kemalizmin versiyonu ve 12 Eylül anayasası ile iş yapmayı sürdürdüğü, devletin kırmızı çizgilerinbi koruduğu için yıprandı ve güçten düşmeye başlayacak.
EKONOMİ İNİŞE GEÇTİ
Türkiye ekonomisi son on yılda göreceli olarak gelişti. Ama sağlam güvenceye datyanmayan bir gelişmedir. AKP özellikle ekonomik ?başarı? vurgusunu kullanarak daha çok iktidara yerleşmeye başladı.
Rusya ve eski Sovyetlerden ayrılan devletlerin Türkiye ilişkileri bozuldu. Buralara yapılan ticaret eskisi gibi yürümüyor. Rusya kendi içine yönelik Türkiye?nin girişini sınırladı. Bölgede hemen her ülkeye ticaret artmıştı. Dış poltikadaki açmaz dikkate alınırsa bunda gerilemeye başlayacak.
Ülke içinde satamadıkları veya özelleştirmedikleri birşey bırakmadılar. Artık satılaccak bir şey yok sayılır.
Cari açıklarını sıcak para ile kapatıyordu. Buda bir ekonomi için güvenli bir yol değil. Bir gece ansızın ilerledi denilen ekonomi ciddi bir inişe geçebilir; çökebilir. Ekonomide kriz ve gerileme devam ediyor.
"Bu bir hata. Türkiye'nin ekonomik başarısı küresel ekonomiye bağımlı. Türkiye'nin carî hesap açığı, bir gecede buharlaşabilecek sıcak parayla kapatılıyor. Erdoğan bu tutumuyla sadece vatandaşlarının yaşamlarını değil kendi siyasî gücünü de tehlikeye atıyor."(Financial Times)
-Sıcak paranın hatırı sayışlacak bir kesimi Arap sermayesi ve parası. Bu, bölgedeki çekişmelerden etkilenebilir.
-Genel ekonomik gidişatı Erdoğan eskisi gibi övemiyor. Son yıldaki gerilemeyi ağırlıklı Gezi Direnişine bağladı. Gezi Direnişinin etkisi kuşkusuz var ama hepsini onunla açıklaması ise bir aldatmacadır.
-Kürdistan Sorunu AKP çözmeyecek. Bu Türkiye?deki gerilimi artırır.
-AKP döneminde milli gelirin kişi başına arttığı söylenir. Bu doğru. Ama Milli gelir Türkiye yani metropol kentlerde 13 kat artmışken buna karşılık Kürdistan?da bir artmıştır. Yani 13 e 1, üzerinde bir düşünün!...
- Kürdistan?da ekonomiyi geliştiyoruz demeleride hikayedir. Geçmişe göre bir ilerleme var. Sadece Kürdistan hesaplanırsa. Hesapta büyüme biraz vardır. Ama Türkiye ve Kürdistan olarak değerlendirdiğimizde ekonomik dengesizlik ve uçurum azalmamış, tersine artmıştır.
-Türkiye de sermaye büyümüş, milli gelir artmış ama yoksulluk ise artmıştır. Kimileri rakamlarla oynuyor. Yeşil semaye çabuk büyümek istediği için semayesini artırmıştır. Ama bu gelişmelerden emekçilere düşen payın artmadığı görülüyor. Hesaplarda eskiye göre bir ilerleme görünür. Bu yanıltıcıdır. İşin sadece yüzeydeki bölümü ele alındığı için böyle görünür.
Türkiye iç ve dış poltika ve ekonomik vb açılardan kaos yaşıyor. Ekonomi her an ve bir gece ansızın ?dibe? vurabilir. Tehlike ve riskleri artmaya başladı.
TÜRKİYE: ?MODEL ÜLKE? OLAMADI VE OLAMAZ
Model ülke olma hikayesi bitmiştir.
Ilımlı islam derken El Kaide ve El Nusra?ı bölgeye ihraç etmeye başladı. Filisten ?de FKÖ yü görmemezlikten gelen AKP, Hamas sevdalısı kesilmiş. Erdoğan Gaze?ye gitmek istiyordu. Ya FKÖ nün olduğu yere neden gitmiyorsun? Hani Filistin devletinin ve Filistin sorununun çözümünden yanaydın. Erdoğan?da bir dönemki Mısır, Saddam lı Irak, Suriye ve İran gibi Filistin sorununu cidden çözmek için değil rantını yemek istiyor.
Kemalizmin islamcası bölgede model olmayı getirmez. İslam modeli, ilk çıkıştaki Şeriatsa bütün ülkelere dar gelir. Gülen İslamı ise küreselleşen bir İslamcılıkıtr. Küresel sermayenin ihtiyaçlarına göre hareket ediyor.
Bu gün facebook?ta Ayfer Turhal?nın bir notunu gördüm: ?İslam en çok siyasi islamcılardan çektiği kadar hiç bir şeyden çekmemiştir.?
Çok yerinde bir tespitti. İslam, insanların dindarlığına veya hangi dinden ibadet yaptıklarına karşı saygım var ve özgürlüğünden yanayım. Ama Ordaoğu devletleri tabiiki Türkiye İslamı, insan öldürmenin istatiğini tutmak gibi kullanıyor. Her devlet, İslamı poltikasının malzemesi olarak kullanıyor. El Kaide daha uçta kullanıyor. Canilik ve insani olmayan herşeyi yaparak, paralı taşeronluğu ?Allahın devletini? kurmak veya Tanrı?nın adını kullanarak yapıyor. Bunları bölgeye ve Kürdistan?a ihraç eden Türkiye İslam?a ?model? olamaz. Türk devlet poltikası, Diyanetin politikası Türkidir, Türk milliyetçiliği ve ırkçıılığıdır.
Bundan model mi çıkar?
Dursun Ali Küçük-17.8.2013
[email protected]
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe