ULUS-DEVLETİN AŞILMASI DEVLETSİZLİK DEĞİLDİR
Mustafa Kemal: “bağımsızlık ve hür olmak benim karakterimdir” diyor. Erdoğan’da bazen bağımsızlık benim karekterimdir demektedir. Peki, bağımsızlık ve devlet istemeyenler acaba bu karekterin kopyası ve bağımlısı mı olacaklar?
Bizim gerçek anlamda bağımsızlık ve özgürlük karekrerimiz olmayacak mı?
Dursun Ali Küçük
31.01.2013 - 12:19
ULUS-DEVLETİN AŞILMASI DEVLETSİZLİK DEĞİLDİR
Dursun Ali Küçük-31.1.2013-
Ulus-devletin aşılması devletsizliğe geçiş değildir. Ulus-devletin aşılmasına devletsize geçiş olarak algılayanlar dünyada yaşananlardan habersizdirler. Sadece ideoloji yutuyorlar.

Oysa küreselleşme ile birlikte devletlerin birliklere ve ortaklıklara gittiği, bundan dolayı ulus-devletin aşıldığı, ulus-devletlere gerek olmadığı vurgusu ve görüşleri Batı da genellikle tekrarlanır. Geri kalan ulusların veya devletleşmeyen ve bağımsızlık kazanamayan ulusların bu birliğe değişik biçimlerde dahil olmasını isterler.
Küreselleşmiş liberalism bu vaaz da bulunuyor. Artık küresel şirketler var ve bunlar uluslaraarsılaşmış ve ulus ?üstüdür diyorlar. Ama Küresel hegemonya peşindeki liberalizm istedikleri yerlerde ve çıkarlarına uygunsa devletlerin kurulmasını teşvik etmekte ve desteklemektedir. Sovyetler Birliği ve Yogoslavya nın dağılmasında bu durumu çok açık gördük. Yine liberal ekonomi gereği nereye müdahale gerekiyorsa devlet müdahale etmektedir.
İkinci görüş sahipleri, devletin küçültülmesi ve devlet dışı sivil toplumun ortaya çıkmasını savunanlardır. Bunların kendi devletleri zaten var. Özgürlük ve eşitlik için varolan devletin küçülmesi, devlet dışı aktiviteler vb sürdürürler. Zaten Stalin ve Krusçev güçlü ve otoriter devlete dayandıkları halde komünizme ve devletsizliğe geçiyoruz dediler. Bunların teorisi, yaptıkları ve uyguladıkları dikkate alınırsa boş sözlerden ibaretti. Yıkılan bir teoriden öteye geçmedi.
?Ulus-devleti aştık?, ?bana altın tepside devlet sunsalarda kabul etmem? demek altı boş sözlerden ibarettir. Sömürgeci-devletin ulus-devletine entegre olmayı kabul etmektir.

Bana göre AB yi oluşturan devletler ulus-devlet değildir. Doğu Avrupa devletleride genellikle öyledir. Ulus-devleti aşmak devletin yeni bir biçim kazandığına tekabül eder. Küreselleşmiş dünyanın bir gerçeğidir. Ama asla devletsizlik değildir.
Ha devlet sizin olsun "biz bir köşede komünalite yaşarız" derseniz bunun bir anlamı belki olur.
AB ye katılan devletler , devlettir ama ulus-devlet değildir. ABD ve başlıca küresel aktörler küresel emperyal-hegomonik güçlerdir. Kültürel çoğunluğa, ve bazı demokratik ölçülerde konfederasyon,federasyon, özerklik vebenzere kendi içlerinde artık karşı değiller. Bu uygulamaları hayata geçirmişlerdir. Bir tür ulusal sorunlarını aşağı yukarı çözmüşler.
Ve devletler olarak birliklere gidiyorlar..

TC hala katı bir ulus-devlettir. Yakın doğu halklarının imhası üzerine kurulmuştur. Tekçidir. Ulus-devleti aştık demek sadece Kürt devletine veya bağımsızlığa, kenfederasyona, federasyona hayır demektir. Türk ulus-devleti ile bu tarzda anlaşmaya varmak istemektir.
Ulus-devlet i bazı devletler aştı. ama devlet olarak varlar. beceriyorsanız sizde ulus-devlet olmayan bir devlet kurun.bağımsız ve özgür olun. Veya devlete yakın olan federasyon, konfederasyon gibi ortaklıklara ve sözleşmelere gidin.

TC'nin ulus devleti kalsın, bize devlet ve bağımsızlık haramdır demekle olmaz. Geçmişle her konuda yüzleşme temelinde konfederasyon, federasyon vb birliklere varız. Bağımsızlık hakkımız herzaman saklıdır.
KÜRDİSTAN?IN STATÜSÜ KABUL EDİLMEDEN TÜRKİYE ASLA DEMOKRATİKLEŞEMEZ
Kürdistan ve diğer halkların statusü kabul edilmeden Türkiye nin demokratikleşeceği söz konusu olamaz. Sömürgeci ve sömürge ilişkileri olduğu gibi farklı biçimlerde sürer.
Erdoğan ve hükümet, CHp ve MHP Kürt sorunu yok diyorlar. Kürdistan sorunu olarak zaten hiç bakmıyorlar.Ortada bir barrış ve çözüm dili hala görünmüyor.

Kürtlerin devlet kurma, federasyon, konfederasyon vb statülerine karşılık, Öcalan ve PKK ?biz ulus-devleti aştık? diye karşılık veriyorlar.

Neticede TC devleti var. ismini Türkiye olarak istediğiniz gibi yumuşatın. Minareyi çalanın kılıf bulması gibi hangi teorik ve ideolojik gerekçeye, felfeye yada felsefesizlikle izah ederseniz edin, sonuçta TC ile yaşayacaksınız, devlet ve iktidar Türk ırkçılığının elinde olacak.
Ulus-devlet istemediğinize göre, TC ulus-devleti altında yaşamayı nasıl kabul ettiğinizi açıklarmısınız?

KÜRT YURSEVERLİĞİ
Milliyetçilik Türkiye de kirletilmiş, üstelik Türk milliyetçiliği ırkçılıktır, şövenizmdir.
Bizler ilk ortaya çıkarken, Kürdistan ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele ederken, Türk solcuları bize enternasyonalizmi hatırlatıyordu. Bu da bir nevi sorunu perdelemekti.
Biz, enternasyonalizmin yolu yurtseverlikten geçer diyorduk. Kürdistanın kurtuşuluşu için mücadele yapılmadan enternasyonalizm olmaz.
Bu günde Kürdistan ve halkının kurtuluşunun yolu, Kürdistan?ın statü kazanmasından geçer. Sömürgecilere farklı biçimde entegre olmak kardeşlik ve birlik değildir. Birlik ve kardeşlik olarak adlandırılısa buna şu ismi verebiliriz:
Uniter birlik ve kardeşlik..
Milliyetçilik algısı belki farklı olarak anlaşılıyor. Buna Kürdistan ve Kürt yurtseverliği, ana toprağını sevmek, siyasal ve ulusal haklarına her düzeyde sahip çıkmak, içinde ve dışında yer alan halklarla eşit ve saygın ilişkiler sürdürmek diyebiliriz.
Beşikçi Hoca ?Ulus-devleti aşmak? makalesinde çok yerinde ve doğru tespitlerde bulunuyor. Kürt milliyetçiliği demesini yadırgamıyorum.
Beşikçi Hocaya önerim: Kürt milliyetçiliği yerine Kürt yurtseverliği kullanalım diyorum.
********
Mustafa Kemal: ?bağımsızlık ve hür olmak benim karakterimdir? diyor. Erdoğan?da bazen bağımsızlık benim karekterimdir demektedir. Peki, bağımsızlık ve devlet istemeyenler acaba bu karekterin kopyası ve bağımlısı mı olacaklar?
Bizim gerçek anlamda bağımsızlık ve özgürlük karekrerimiz olmayacak mı?

En önemlisi TC ile sözü edilen barış ve anlaşma olursa, bu; Osmanlı ile İdrisi Bitlisi?nin modern anlamda yeni bir versiyonu olmayacak mı? Sakın Firavun?la İmralı anlaşması olmasın?
?Kahramanın koyunu sonra çıkar oyunu?.
Bekleyip görelim.
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe