YENİ FİRAVUNLARA SAVAŞ LAZIM
Firavun öldü, Yaşasın “yeni” Firavunlar!
İkide bir “muasır medeniyet” diyen Kemalizm çöktü. Yerine Kemalizmin İslami versiyonu gelip oturdu.
Dursun Ali Küçük
03.06.2012 - 01:18
Firavun öldü, Yaşasın ?yeni? Firavunlar!
İkide bir ?muasır medeniyet? diyen Kemalizm çöktü. Yerine Kemalizmin İslami versiyonu gelip oturdu.

Bir firavun gitti, yerine yeni firavunlar geldi. Kimileri Kemalizm yerine, Erdoğan adıyla ?postmodern şef? geldi diyor. Bir yönüyle katılıyorum. Ama asıl olarak Erdoğan?a ?Fatih? demek daha yerinde olur.
Neden mi?

Osmanlı orduları gibi şimdi Kürdistan sefererine çıkmış bulunuyor. Ergenekon ve Cumhuriyet boyunca Kürdistan ve Kürtlerin soykırımı ve bu konuda yapılan seferler, soykırımlar ve günümüze uzanan kirli savaş biliniyor. Çerkeslerin, Lazların, Ermenilerin, Asuri-Suryanilerin, Arapların vb amilasyonu ve eritilmesi devam ediyor.

Ergenekoncular ve darbeciler asıl olarak Kürt halkı üzeinde yürüttükleri kirli savaşla iktidarlarını koruyorlardı. Buna ek olarak devrimci ve demokrat kesimlere, Alevilere, ötekilere, emekçilere saldırarak, sürekli sobayı kullanarak ayakta kalıyorlardı.

AKP, ağlayarak ve mazlum pozlarına bürünerek geldi. Erdoğan, Gülen, Arınç kaç kez göz yaşları döktüler. Halk ve demokrat liberal kesimler, Kürtlerin ve Alevilerin bir bölümü destek verdi. Destekleri AKP?ye değildi. Darbecilerden, ordudan ve Ergenekonculardan çok zülüm görmüşlerdi.
-AKP, AB?ye katılırız ve AB standartlarını getiriz dedi. Sonra AB?yi kullanarak AB?ne sırt çevirdi.
-Demokrasi kriterlerini getiriz dedi. Şimdi demokrasi ölçülerinden bir eser yok.
-Darbeleri ve darbecileri yargılarız diyerek yola çıktı, şimdi kendisi darbecilerle aynı zihniyette. İktidarı ele geçirince her önüne gelene fırça atıp baskı uyguluyorlar.
-Darbeler derken sadece kendisine yapılacak darbeyi asıl darbelere karşı olan güçlerin eliyle engelledi. Darbecilere ve faşizme karşı çıkanları ezmeye başladı. Ergenekon davaları hikaye olacak sonuçta.
-Kürt açılımı dedi, ?milli birlik ve beraberlik projesiyle? inkarcı ve Kemalist devlet politikalarının devamında karar kıldı.
-?Alevi açılımı? dedi, Alevileri sadece Sunnileştirmekle uğraştı. Bu açılımda unutuldu ve güme gitti.
-?Reform? dediler. Sadece devleti ve iktidarı kendileri için düzenleme ve adamlarını yerleştirmeyi esas aldılar.
-Ordu vasayetine son verilecek denildi, ordu ile bir noktada uzlaştılar. ?bakınız bende Kemalizmin islami versiyonu ve Kemalizmi bir arada kullanıyorum? mesajı vererek uzlaştılar. Türk-islam sentezi zaten ordu ve 12 Eylülün zihniyetiyle ortak noktalarını oluşturuyor.
?Kürt sonunun çözeriz, devlet geçmişte hata yapmıştır? dediler. Çözüyor havası yaratıp sonra geri takla attılar. Şimdi savaşı moden tekniklerler ve teknoloji eşliğinde daha acımasız duruma getirdiler. Güvenlikçi politikalara ve askeri çözüme hız vererek devam ettiler.
-Türkiye zenginleşiyor dedi. Kürsel ticarette ün yapmaya başladılar. Dar gelirli ve emekçilerle zengin eski ve yeni yetme burjuvalar arasındaki gelir dağılımı oranı azalmıyor, tersine artıyor.

?Mazlumlara? oynayanlar çok çabuk firavun oldular.
Değişimci ve reformu geçinip bir dönem buna inanaların veya samimi şekilde AKP?ye oy veren veya referandumlara destek çıkanları hayal kırıklıklarına uğrattılar. Kitleler hayal kırıklığına uğratılırsa bunun hesabını sormak ve acısını çıkarmada daha bilenerek sahaya çıkarlar.

Aslında hakkını yememek lazım, AKP çok iyi takkiye yaptı. Demireli veÇiller?i, Erbakan?ı fersah fersah geçtiler.

Şimdi Firavun devri başladı. THY?ında Hava-İş?in yaptığı greve karşılık hemen faşizmde olduğu gibi grev ve lokaavtı yaasaklayarak cevap verdiler.

Uludere katliamında Erdoğan, orduya teşkkür etti. Sonrada ?tazminatsa verdik, daha ne istiyorsunuz?, katledilen köylülerin elinde bomba haritası olduğunu iddia etti. Naim Şahin katliamlara uğrayanları ?figüran? olarak gösterdi. Katliamcıları yargılmayı barakalım, katledilenlere hakaret etmeyi sürdürüyorlar.

Uludere katliamının üstünü örten, Dersim Soykırımını -ona göre katliam- gerçek anlamda kabul eder mi? Öyle CHP döneminde yaapılmış diye sadece dil ucuyla konuşmak ama gereklerini yapmamak neyle açıklanır? Mustafa kemal?in fotosu ve soykırmı savunan partilerden TBMM?de oluşan Dersim komisyonu neyi çözebilir? Dersim katliamı araştırmalarının sonuda aynı ?kürt açılımı? ve ?Alevi açılımı? gibi olacak.
En çok vicdandan söz edenler, Süriyedeki Firavunun katliamlarına karşı çıkarken kendisi yaptığı katliamları savunuyor. Bir firavun başka yerdeki firavunun zorbalığını teşhir edebilir. Ama kendisini ise ?adaletli? ve bulunmaz hint kumaşı olarak sunar.

ERDOĞAN ?FATİH? OLUYOR
Umarın Erdoğan ?postmodern şef? yakıştırmasını kabul etmez. Mazlumdan yana görünüp iktidara geldiğinde mazlumların canına okuyan ve devletli olan, Kemalizmin başka bir versiyonuyla devam eden ancak FATİH olabilir.

Neden mi dersiniz?
Erdoğan ve AKP?nin iktidarını sağlamlaştırması için savaşı sürdürmeye ihtiyacı vardır. Savaş ?yeni? firavunların, Firavun olduğunun resmen ilan edilmesine hizmet eder. Savaşsız ortamda ?şef?, ?uluönder?, ?milli şef? vb çıkmaz. Şefin FATİH biçimi de ancak kirli savaşla boy verir. İktidar iplerini elinde toplar.

Zor uyguladıkça ve otoriter zalimliklere başvurdukça ve tek parti dönemi gibi totaliter veya tekçi çizgilere devam ettikçe ?Milli FATİH? olur.

Biliyormusunuz sayın okuyucular ne eksik kalıyor?

Erdoğan Hula katliamına karşı çıktı, hatta bu katliama karşı sesini çıkarmayanların zalime destek sunduğunu ilan etti. Suriye için sular yeniden ısındı. İster ?tampon bölge? ister başka benzer bir numaraya girişilsin, bunun adı savaşa başlamaktır. Fatih olması gerekene bir de dış savaş gerekmektedir. Suriye Firavunu tarihe gömülürse Türkiye Firavunu güçlenir. Ah dünyada başka güç merkezleri var, onlar olmasaydı, eskiden at koşturulduğu gibi, tank, top ve uçaklarla ordu , komşularla ?sıfırçözüm? politikasını daha iyi hallederdi. Zaten kendilerine bakılırsa ?buralar bizim eski topraklarımızdı? der ve gereklerini hiç çekinmeden yaparlar.

Kürdistan çoğrafyasında sürdürülen kirli savaşla ERGENEKON çıktı. Bu iktidarda Kürdistan?daki savaşa kaldığı yerden daha sinsice devam ediyor. Savaşa devam edildikçe FİRAVUNLAR çıkar. Bir firavunda içlerinden sıyrılır alışılmış deyimle ?milli şef? olur. Ama egemen iktidar olan İslamın jargunuyla kanımca ?FATİH? demek daha yerinde olur.

Nasıl olsa fethetmek ruhu osmanlı ve resmi tarihte zengince vardır. Dersim?e CHP, Mustafa Kemal-İnönü-Fevzi Çakmak-Celal Bayar sefere çıktığında ?ordumuzun işgal etmediği? yani fethetmediği yer kalmamıştır diye gazetelere geçiyorlardı.
?Gönülleri fethetmekten? söz ederken, bunca laf ve demagoji yetmiyorsa, insanların dini inaçlarını kullanma, milliyetçiliği işleme tarzındaki zehirlemeler etkili olmuyorsa, zalimlik yaparak fethetmeyi hedefliyorlar. Gün geçtikçe zalimliğin üzerinde deneneceği kesim, halk ve kitle sayısı artacaktır.
Kürtaj ve sezeryan cinayettir tartışmalarıyla başladı. Bu kez Kürtajı yasaklama noktasına vardı. Bırakın isteyen Kürtaj yapsın, isteyen yapmasın. Ama hiç bir kadın kürtaj olmak için bilinçli bir yol izlemez. Kürtaj olmanın zararlarını bilir. Erdoğan ve AKP hele ilkin kadının cins olarak ezilmişliğine son versin, kadına yapılan tecavüzlerin önünü alsın. Ataerkil yöntemlerle, ?üç çocuk yapın? türünden faşist ülkelerde gündeme gelen zihniyetle kadını yeniden fethetmek Firavunluğun başka bir biçimidir.

Kemalizmim kıllık-kıyafet, şapka vb tepeden nasıl giyineksiniz, nasıl yaşayacaksınız türünden dayatmalarını içki yasaklamalarıyla, üç çocuk olsun demekle, kürtaj ile vatandaşın ve kadının üzerinde hak sahibi olmakla, insanların özel yaşamlarına müdahale etme yöntemleri ve mahalle baskısıyla yön vermeye çalışmak; yaşam tarzına müdahaledir. Nasıl ki başörtü takılmasını kendisinden önceki Kemalistler ?gericilik? olarak damgaladıysa, Erdoğanda bu gün Feministlerin ?bedenimize karışamazsınız? sloganını aşağlıyor ve ?money money? diyerek alay ediyordu.Anlaşılan AKP ve Erdoğan?ın feminist kesime hiç saygısı yoktur.

Son söz: Bu gün erdoğan Diyarbakır?da AKP il kongresine katılmaya gitti. ?Amed?in Erdoğandan beklentisi yok? sözlerine çok bozulmuş. Evet bu kez yaptıkları uygulamalar ve sözlerindeki tutarsızlıklardan dolayı Amed?in Erdoğan?dan hiç bir beklentisi olamazdı. Erdoğan?da yaptığı konuşma ile bu yaklaşımı haklı çıkardı. Son günlerde bilinen politikalrını savundu. Ve AKP o çoğrafyada desteğini ve güç kaybetmeye devam ediyor.
Unutmayın savaş insanı fatihte yapar rezilde yapar. Ama sonuçta fatih olunsa bile rezil olur.
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe