YENİ YIL: KÜRTLER, PKK, TV
DTP diğer Kürt siyasi çevreleri ile ittifak yapacağına çatı Partisi yönelimiyle Türkiye’de fazla seçmen çevresi olmayan sol ile yerel seçimlerde ittifakı tercih ediyor. İttifakı tercih ettiği güçlerin Kürdistan’da pek oyu yok ve fazla katkıları olmaz.
Dursun Ali Küçük
31.12.2008 - 23:30
YENİ YIL: KüRTLER, PKK, TV

 

Her yeni yıla umutlarla girilir. Geçmiş yılın muhasebesi yapılır; yeni yıla yeniliklerle başlanır. Birey, toplum ve partiler, hemen herkes bunu yapmaya çalışır.

 

Yeni yılın halkımız için başarılı olmasını diler, herkesin yeni yılını kutluyorum.

                           *********

TRT ŞEŞ’E TEPKİLER

 

TRT Şeş epey tartışıldı. Genel ortak kaygı ise, bu Kürtçe televizyonun devlet politikası çerçevesinde kullanılacağı yönündedir. Böyle yapacakları ve bununla Kürt sorununun çözülmeyeceği çok açık. Bu konuşan halkın ve siyasi çevrelerin ortak paydasıdır.

Ancak bundan sonra yollar ayrılmaktadır.

 

Bazıları, KCK ve Roj TVçevreleri neredeyse Kürtçe televizyon kanalının Türkiye’de açılmasını boykot ediyorlar.

 

Burada yer alacak Kürtleri hainlikle suçluyor ve eli silahlı korucular gibi görüyorlar.

Kültürel haklar savunuculuğu yaptıkları halde devlet tarafından kurulan siyasi ve kültürel bir kuruluşa bu kadar cephe almaları anlaşılır değil.

 

Kürtçe televizyonla birlikte bir iki üniversite de Kürtçe dil bölümleri de açılacağa benziyor.

Dil bir toplumun var olmasında önemli bir araçtır.

 

Devlet nasıl kullanırsa kullansın, bunu Kürt diliyle yapması Türkiye toplumunda Kürtlerin varlığını kabul etmeye hizmet edecektir.

 

Dilin kendisini her siyasi çevre kendi siyaseti doğrultusunda kullanır. Türkçe ile farklı siyasi çevreler görüş ve siyasetlerini söylüyor, bırakın Kürtçe ile de her siyaset ve kültür, edebiyat çevresi kendi görüş ve politikalarını söylesin.

 

Irak Saddam zamanında Kürtçe radyo ve eğitim vardı. Soran alanı bundan çok yararlandı ve Körfez savaşından sonra Saddam ordusu intifadalarla Güney Kürdistan’da çıkarıldıktan sonra Soran alanı hemen Kürtçe eğitim ve kültürü her tarafta eğitim konusu yaptı. Behdinan alanı ise Saddam diktatörlüğü yıkılana kadar hala genellikle Arapça eğitim yapıyordu.

 

Siyasi karşı çıkışlar ne olursa olsun Kürtçe dilinin televizyonda sürekli kullanılması olumludur. Bunun yararı sonradan görülecektir.

 

Kurmanca ve zazacaya birlikte yer verecekler. ROJ TV başta olmak üzere hepsine soruyorum, zazacaya lütfen tarzında yer vermek neyle açıklanabilir?

 

üstelik Kürtçe televizyon kanalının kültür programları bazı noktalarda Roj TV’yi geçer. Kurulan Kürt kanallarıyla bu konuda rekabette olur.

 

TRT Şeş basın ve medyada geniş yankı uyandırdı. Bu, Kürt dilinin kabulü için bir yol açmaya devam eder.

 

Mevcut TV ve basına herkes katılıp röportaj yapabiliyor. Bazen Kürtçe türkülerde söylüyorlar. Bu kurumların ezici çoğunluğu Kürt sorunu konusunda devletle aynı zihniyeti paylaşıyor. Buraya katılanlar hain olmuyor da, TRT Şeş’e katılanlar niye hain ve satılmış oluyor. Kültürel konular ve sanat alanında eğer bir sanatçı ve edebiyatçı ve kültür temsilcisi söylediğini ve yaptığını burada icra edecek ve sansürle karşılanmayacaksa, katılır ve yapar. Bu konularda esnek yaklaşmak ve her şeyi birbirine karıştırmak mantığından vaz geçmek büyük önem taşır.

 

TRT Şeş Kürt sorununu çözmez, ama Kürt dili açısından ise bir adımdır.

 

Bırakın devlet yapıyorsa Kürtçeyi daha fazla kullanan kurumlar açsın.

 

Bizim isteyeceğimiz özel televizyon ve radyoların ve benzerde Kürtçe yayın yapmasını savunmak ve yasakların bu alanda kaldırılması için çalışmaktır.

 

Evet, yeni yıla Kürt dili açısından devlet patentli televizyonla giriyoruz. Bu Kürt diline başka kapıların açılmasının yolunu açmaya hizmet eder. Devlet tekelinde değil, Kürt dili ve kültürünün her alanda serbestliği için yeni yılda çalışmak, hedeflerden biri olmaya devam eder.

 

Devlet tekeline karşı çıkan bazı Kürt çevreleri umarım basın yayın alanında kurdukları tekelide kaldırır, basın yayın ve televizyonlarını bütün halka ve çevrelere açarlar. örneğin devletin tekeli varsa, ROJ TV ve benzerlerinin kendi tekeli vardır. Sadece devlet değil, Kürtler içinde tekel anlayışını sürdürenlere de karşı çıkalım.

 

PKK VE KüRTLER

 

Yeni yılın önemli bir maratonu da yerel seçimlerdir. Halkın yerel seçimlerde özellikle Kürdistan’da kazanması büyük öneme sahiptir.

 

Kürt siyaset çevreleri bu konuda birlik sağlamaktan uzak görünüyor.

 

DTP diğer Kürt siyasi çevreleri ile ittifak yapacağına çatı Partisi yönelimiyle Türkiye’de fazla seçmen çevresi olmayan sol ile yerel seçimlerde ittifakı tercih ediyor. İttifakı tercih ettiği güçlerin Kürdistan’da pek oyu yok ve fazla katkıları olmaz.

 

önemli olan Kürdistan şehir ve beldelerinde yerel seçimleri kazanmaktır. Ancak Kürt siyasi çevreleriyle bir ittifakla bu gün alınandan çok daha fazla belediyeleri kazanmak mümkün olur. DTP bunu tercih edip birlik sağlama yolunda adım atacağına, ne Kürdistan ne de Türkiye’de ciddi bir seçim zaferine aday olmayan kesimleri seçiyor yalnızca.

 

Bu, seçimlerde sinerji yaratmaz.   TV tekeli gibi Kürtler atlanarak siyaset tekeli sürdürülüyor.

DTP diğer Kürt siyasi çevrelerini dışladığına göre, onlarda kendi aralarında birleşip seçime katılmayı tercih edebilir. Bu durumda DPT’nin onlara söyleyecek sözü olamaz.

 

Bu kez de oylar bölünür kaygısını halk taşır. Bunu da her zaman tek seçenek dayatanlara sormak gerekiyor.

 

Kürt sorununun çözümü içinde Kürdistan’da kazanmak herkesin gündemine Kürt sorununu daha yakından koyar.

 

Bu gün elde olanlar korunsa, eski kaybedilenler alınsa, ya da bir iki yer daha eklense ne değişir?

 

Siyasetin böyle yapılmayacağı çok açık görünüyor. Buna rağmen istiflerini bile bozmuyorlar. Böyle davrananlar Kürtlere zarar veriyor.

 

Yapılan TESEV ve benzer kurumların araştırmalarında halkın önemli bir çoğunluğu şöyle veya böyle sorunun çözümünden yanadır.

 

Geriye bunu oya dökmek kalıyor. İşte becereksizlik veya az olsun bizim olsun mantığı burada kendisini açığa vuruyor. DPT’nin önemli çoğunluğu ve ona oy verenlerin ezici çoğunluğu böyle olmasını istemez. PKK zihniyeti ve darlığından dolayı bu seçimlerde beklenen değil, onun altında kalmayla yine yüzleşebiliriz. Kendileri daha fazla yüzleşecekler.

 

Halkın birliği ve başarısı ve bunca çektiği acılar ve dayanılmaz durumlar göz önüne alınırsa doğru olan ve herkesin içinde olduğu seçim ittifakı tercih edilir. Ve bir başarıda burada sağlanır. Doğru olan tercih edilirse başarı kazanılacağından eminim.

 

Yeni yılda belki hayırlı düşünen ve tavır alanlar çıkabilir. Bu da yeni yıl umudumuz olsun.

                                    ************

TC, Irak ve ABD üçlü komite biçiminde çalışıyor. PKK dış destekten uzak olduğu için hedef tahtası durumuna getirirler. ABD ve Irak bir afın çıkarılmasından yanadır.

 

Görüşmeler hala sürüyor ve tam netleşmemiş.

 

çeşitli olasılıklar gündeme gelebilir.

 

Her üçü ve Kürt federasyonu da dâhil PKK’nin Kürt federasyonunda silahlı güç bulundurmayı benimsemeyecekler. KDP ve YNK, TC’ye istediği kolaylığı sağlama yönünde olmayacak.

 

Siyasi yöntemlere ağırlık vermelerine karşın, kendi topraklarında PKK’nin ayrı bir alandaki varlığını da benimsemeyecekler.

KCK’nin açıklamalarını okudum ve bilgi sahibidir insanlar. Hala savaşa da barışa da varız diyorlar; tıpkı doksan yıllarında ki gibi.Ne istedikleri hala net değil. Muğlâk konuşmaları geçmiyor.

 

Bu konuda İmralı ne derse o olur. Şayet TC, yöneticileri dışta bırakan bir af çıkarmaya yanaşırsa 99 ve 2000 yıllarına döneceğiz. öcalan o zaman afa yatmıştı. Kendisi için ev hapsi, diğer yöneticiler için sürgün yaşamı, yani dışarıda kalmalarını istiyor. Aynı durumla farklı biçimde karşılaşma olasılığı var. İmralıdan öncede belirli isimlerden kurtulmak istiyordu. Bu gün yine kendisini çok öven yöneticilerden fırsat çıkarsa kurtulmak ister. Bu yabana atılmayacak bir olasılık.

 

2. Lozan, Musul ve Kerkük’ün Misakı milli içinde olduğu, yine Kemalizm’in çeşitli biçimlerde övülmeye devam edildiği böylesi koşullarda sürprizlerle karşılaşmaya açık olmalıyız.

 

Bu olasılıklar olmasa PKK başta olmak üzere ve onu hedefleyerek daha fazla tecrit Kürtler açısından gündeme gelebilir.

 

PKK ile çözüme gitmeyecek ve yanaşmayacakları görülüyor. Başka yol ve araçlar ortaya çıkarılmazsa, bu durum Kürtlerin lehine işlemez.

 

Aynı zamanda başka boyutlar devreye girebilir. Yeni gelişmeler ve siyaset çevreleri, Kürt siyasetinde ileriye dönük alt üst oluşlar yaşanabilir.

 

Halkın büyük çoğunluğu şöyle ya da böyle çözüm istiyor.

 

Siyaset bu alanda geridir. Siyasi yenilenmeye ve çıkışa, yeni vizyona ihtiyaç var. Yakıcı ve dayatıcı olan budur.

 

Yeni yılda kader çizgimiz bununla örülür. Daha fazla demokrasi ve birlikle, farklı olanların ortak aklını oluşturmakla çözüme gidiş belirlenir.

 

Umarım umutlarımız gerçekleşir.

1.1.2009                                                           Dursun Ali Küçük
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe