Bu Oyun Bozulacak!

Peki Avukat sen, Botanı ve arkadaşlarını bu şehitlerimizin ailelerine ve halka hedef göstermenin sorumluluğunu nasıl üstleneceksin?

Faysal Dunlayıcı
28.12.2004 - 15:04

Musul da ki olay iki hafta önceki İmralı görüşmesinde,Avukatların *EVET* lemesiyle Botan ve arkadaşlarına da mal edilmeye çalışılmıştı.

Nerden geldiği ve bu gün kimin yönlendirmesi altında olduğu dahi belli olmayan bir gurup avukat, olayı duyar duymaz suçlamalar yapan dağdaki yönetim ve Abdullah Öcalan yıllarca birlikte omuz omuza mücadele vermiş arkadaşları,hiçbir kaygı duymadan birbirinin katili ilan ettiler.

Şimdi de Dehap ın Ankara mitinginde, tv. Ve Basını ele geçiren ilkel solcuların da gazete ve televizyonda sahip çıktığı İslamiler, olayı üstleniyor ve bir yanlışlık olduğunu söylüyorlar. Rüstem efendi de şu anda onlarla görüşüyor.

Peki Avukat sen, Botanı ve arkadaşlarını bu şehitlerimizin ailelerine ve halka hedef göstermenin sorumluluğunu nasıl üstleneceksin?

Kongra Gel 2. kongresinde, haziran da savaş kararı tartışılırken de, bizim savaş kararına karşı çıkışımız üzerine, bunlardan biri kameraları kapatarak kürsüye çıkmış ?bu kongreden savaş kararı çıkmalıdır? demiş ve karar çıkmıştı.

Peki genel kurmaydan hiçbir rahatsızlık uyarısı almayan Avukat, hazirandan bu yana şehit düşen onlarca gencin sorumluluğunu nasıl taşıyacaksın?

Rıza?dan Botan?a bütün ömrünü mücadeleye vermiş yöneticileri gammazlayan, İmralı da ve dağ da birbirine düşürenlerde bunlardı. Neler söylediklerini, neler yaptıklarını hepimiz biliyoruz.

Bunlara bir görev verilmiş onu yapıyorlar, esas sorun Abdullah Öcalan ve tarzındadır diyenler olacak. Tabi ki öyledir. Sadece İmralı süreci ile başlamıyor tabi.Yıllarca önce ulusun işleri ve kaderi bu şekilde yürütülmeye çalışıldı.

Suriye ve Lübnan da sorumluluk üstlenen arkadaşlar bilir. O zaman şoförlere tekmil veriyorduk

Sonra ev de bayan yoğunlaşma gurubu oluşturuldu, bu seferde onlara tekmil vermeye başladık.

Şimdide Avukatlar?

Suçun büyüğü sizde diyenlerde olabilir. O da doğru.

Adam gibi yönetim olsaydık. Bu kadar kaygı ve gecikmeyle değil de zamanında tavır koysaydık,bu kadar sünepe davranmasaydık, konsept olsa bile bazı şeyleri önceden kurtarabilirdik. Deşifre edebilirdik.

Bir şeye dikkat edin, oyun şimdi de sürdürülüyor. Biz birbirimize düşürülüyoruz. Ve işin garibi oyun tutuyor. Birbirine düşürülenlerin ortak emeği ile yaratılan gazete köşelerinden ve tv. ekranlarından da, ilkel sol ve rantçılar bize küfürler yağdırıyor.

Kuzeyde ve Avrupa da ki halkımız arasında şöyle bir çarpıtmayla bu vahim durum geçiştirilmeye çalışılıyor. ? Öcalan içerdedir, belki de bu oyunu Avukatlar ve devlet oynuyor? Tamam eğer öyleyse bu oyunu bozmanın yolu iki kelimeydi. ?Ben içerideyim bu kadar yıllık birikime, halka ve yoldaşlarıma güveniyorum, fiilen ve resmen örgütü ve siyaseti yönetmekten çekiliyorum? denebilirdi. Ama denmedi. Bize Hain, ajan demek tercih edildi.

Şimdi varılmak istenen nokta gayet açıktır.

Söyleme yansıyor.

Görüşme notlarında her hafta adım adım geliştiriliyor.

Ve yapılmak istenen bir taktik hatadan, gelişmelerin görülüp kavranamamasından yada mevcut dünya durumunun anlaşılamamasından kaynaklanmıyor.Tam tersine, çok bilinçli bir stratejik tercihin sonucu olarak ve sonuçları bilinerek halkımıza dayatılıyor.

Eğer bütün bireysel hesapların ötesinde gerekenler yapılmazsa, kuzey Kürdistan?da halkımızın elde ettiği bütün kazanımlar, Kürd?e hiçbir ulusal hak talep etmeyen *çözüm* önerileri ve demokratik cumhuriyet önermeleri ile parça parça bitirilecektir.Halkımız bu durumun giderek farkına varmakta ve tartışmaktadır .Ancak gereken neyse onu yapmak sorumluluklarımız ve payımız nedeni ile bizlere düşmektedir. Sadece bu sistemi red edenler ve Oyunu fark ederek tavır koyanlar değil, hala sistem içinde duran ve gidişatı gördüğü halde çok Çeşitli nedenlerle tavır koymayan veya beklemeyi tercih edenler, başka bir deyişle hala emek ve çabası ile örgütü ayakta tutan ama kendi emeği üzerinde başkalarının tepindiği ve emeği kendisine karşı kullanılacak olanlara düşüyor.

PWD bu oyunu bozmanın iyi bir adımı oldu.

Şimdi Avrupa da örgütlenmesini hızla tamamlamaya, kuzey Kürdistan?da legal siyaseti hem ranta bulaşmamış yeni yüzlerle ve hem de geniş bir yurtsever çevrenin birlikteliği ile gerçekleştirmeye çalışıyor. Maddi olanakları çok sınırlı olsa ve bu konuda zorlansa da bunu başaracaktır. Bekleyip izlemenin bu aşamadan sonra çok anlamlı olmadığı kanısındayız. Bu adımı atanların illa da başında kalması gerekmiyor. Baharda kongresini gerçekleştirmeye hazırlanan bu yurtsever hareket, doğrultusu anlamında yönlendirilmeye de açık duracaktır. Bu yönlendirme ulusal birlik ve haklar, yurtseverlik ve ulusal muhatap yaratma ekseninde olduğu sürece sorun yoktur. Emekçisinden aydınına, gençlik ve kadından sermaye sahibine kadar bir yurtsever yelpaze hep birlikte başarabilir. Konsepti de, oyunu da bu şekilde boşa alabilir.

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe