Demokratik Toplum Partisi, Ulusal Birlik ve Mesut Barzani'nin ABD Ziyareti
Dağda bir ay kadar önce Cemil Bayık’ı saatlerce özeleştiriye alan Türkiye Koordinasyonu eğer bu partiyi yönlendirecekse, kazanımların daha hızlı bir şekilde tasfiye edilmesinde yeni bir adım daha atılmış olacak. Bu koordinasyonun mantığını Peyama Kurd son sayısında çarpıcı vermişti. Irak Anayasa referandumunda kurulan Hayır İttifakı, Ladin, PçDK ve bir kısım Türkmen sıralamasıyla verilmişti.
Faysal Dunlayıcı
29.10.2005 - 19:23
DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ, ULUSAL BİRLİK VE MESUT BARZANİ’NİN ABD ZİYARETİ

Demokratik Toplum Partisi kuruldu:

Dağda bir ay kadar önce Cemil Bayık’ı saatlerce özeleştiriye alan Türkiye Koordinasyonu eğer bu partiyi yönlendirecekse, kazanımların daha hızlı bir şekilde tasfiye edilmesinde yeni bir adım daha atılmış olacak. Bu koordinasyonun mantığını Peyama Kurd son sayısında çarpıcı vermişti. Irak Anayasa referandumunda kurulan Hayır İttifakı, Ladin, PçDK ve bir kısım Türkmen sıralamasıyla verilmişti. Mantık, ittifak anlayışı ve pratik, bu örnekte de görüldüğü gibi Kürde kazandırmama esasına dayanıyor. Demokratik toplum Partisi ile yapılan da, özünde budur.
Bu nedenle, Kuzeyde Kürtler yeni bir parti, yeni bir mevzi kazanmış değiller. Esasen varolanı da tasfiye için yeni bir adım atılmış oluyor, yeni bir araç oluşturuluyor.

Kurulan partide yurtsever olarak bilinen bir kesim de yer aldı. Bu nedenle bize “önyargılı olmayın, biraz bekleyin” diyenler çıkabilir. Legal demokratik bir muhalefet hareketi olarak bizim de bu kesimlerin çoğuyla ilişkilerimiz var. Ama kendi geçmiş pratiğimizden de şunu çok iyi biliyoruz ki, PKK’nin dayattığı hakim mantıktan yurtseverlik, demokrasi ve insana saygı çıkmıyor. Eğper çıksaydı, zaten bizim de ayrılmamıza gerek olmazdı.

Kurulan patrtinin bileşimine dikkat edelim: Kürtlüğü ile bilinenler bu sıkıntılı geçiş sürecinde kullanılmak üzere oradalar. Esas yürütücüler ise, eş yetkililerdir. Telefon talimatları onlara verilecektir. Partinin alması gereken önemli kararlar, dar koordinasyonun dışarıda yapacağı toplantılarda oluşturulacaktır. Yani Kürt halkı Kuzeyde aynı filmi, ama her karesi eskiyip yıpranmış olarak, yeniden seyretmek zorunda bırakılacaktır.

çöZüM ULUSAL BİRLİK


Kuşkusuz, yukarıda da dile getirdiğimiz gibi, ulusal tasfiye konseptini görmek ve eleştirmek gerekiyor. Ama uzun yıllardır görüyooruz ki, bu tek başına yetmiyor. Bununla beraber ulusal birlik temelinde ve acil olarak cevap olmak gereklidir.

Doğrusu istenirse, ulusal birliğin oluşması yönünde umut veren gelişmeler var. İyi bir hava esiyor. Bu havayı sonuca taşıyabilmek için sorumlu ve duyarlı sesler, eskisinden daha fazla yükseliyor.
örneğin bu yönde PDK-Bakur ve PSK, kutlanacak bir adım attılar. Benzer bir adım daha önce PSK ve PWD tarafından da atılmıştı. Güneyde yaptığımız ziyaretler ve Avrupa’dan gelen misafirlerden anladığımız kadarıyla, Kuzeyde ve Avrupa’da arayış ve tartışmalar oldukça yoğunlaşmış durumdadır.
 
Şunu söylemek mümkün: İçinde PWD’nin de bulunduğu son aylardaki çabalar ve sürdürülen diyaloglar, ulusal birliğin oluşabilmesi için her zamankinden daha ileri bir düzey ve anklayış zemini oluşturmuştur. Bu düzeyi somut bir organa dönüştürebilmek, Türkiye’nin AB ile müzakerelere başladığı bu döneme verilebilecek en sorumlu cevap olacaktır.  çünkü Türkiye’nin AB’ye tam üye olup olmamasından çok, müzakere sürecinin kendisi Kürtler için önemlidir. İşte Kürt iradesi, tam da bu süreçte ve birlik içinde aktif olmayı başarabilmelidir.

örgütlerin ve siyasal şahsiyetlerin oluşturacağı bu ulusal birlik platformu; iradesine fazla müdahale etmeden Kuzeye bir yasal oluşum olarak kendisini yansıtabilir. Dış dünyada muhatap olarak kabul edilebilecek bir uluslar arası ilişkiler komitesi oluşturabilir. Ortak bir birlik basını, tv’si yaratabilir.
Kuzeydeki gidişata ve ulusal tasfiye konseptine yapılabilecek en ciddi eleştiri ve verilebilecek en sorumlu cevap, bize göre budur.

MESUT BARZANİ-BUSH GöRüŞMESİ


Sayın Barzani’nin Beyaz Saray’daki görüşmesi Türkiye’de büyük rahatsızlık yarattı. Ulusal kıyafeti ile Beyaz Saray’a çıkan sayın Barzani, bir anlamda bu yüzyılın başında Kürdistan’ın kurulduğunu ilan etmiş, ABD başkanı Bush da, bunu onaylayıp tanıdığını bütün dünyaya duyurmuştur. Bu olay Sayın Talabani’nin BM’de Kürtçe konuşması ile birlikte ele alınıp düşünülürse, Güney’deki gelişmelerin bütün Kürt ulusu için ve bütün örgüt kaygılarından öteye gurur verici olduğu açıktır.


İşte biz Kuzey Kürtleri, biraz da bu gelişmelere bakarak, biribirini ve birikimini yiyip bitirme yerine, farklılıklarımız ve çelişkilerimiz ne olursa olsun, hepimizi bağlayacak bir asgari müşterekte, bir ulusal birlik belgesinde bir araya gelebilmeliyiz. Bunu şimdi başarabilmek için her şey elverişlidir.


Kani-Yılmaz

30-Ekim 2005


Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe