PWD BİRİNCİ KONGRESİNE GİDERKEN

         PWD nin kuruluşunun üzerinden yaklaşık on aylık bir süre geçti.


        
PWD mensupları bu süre zarfında esas olarak kendilerini anlatmaya çalıştılar. Kolay olmasa da ayrılış gerekçelerini izah etmeye uğraştılar. Güçleri oranında, geçmiş pratiklerinin ve geldikleri geleneğin ulusal değer haline gelen kazanımlarını sahiplenirken, Kürt siyasal yaşamında belkide ilk kez ve hiçbir komplekse kapılmadan eksik ve yalnışlarından dolayı özeleştirilerini verdiler. özür dilediler. Yine ne yapmak istediklerini, ideolojik doğrultularını ve siyasal hedeflerini program ve yazılarında Kürt halkına ve siyasal güçlerine sundular. Kabul görmede doğal sayılması

gereken sıkıntılar yaşasalar da, bu şekilde Kürdistan siyasal hayatında yerlerini almış oldular. Bu anlamda PWD Kürt siyasal yaşamına zor koşullarda ve neredeyse sıfır ekonomik imkanlar içinde adım attı. İnsanların çok konuşup pratik politikaya girmekten kaçındığı koşullarda siyaset yapmak PWD için hiç de kolay olmadı. Kürt halkı, Kürt siyaset çevreleri ve aydınlar temkinli bir destek sundular.


PWD yapılması gerekli ve hakettiği eleştiriler de aldı, yeni bir umut olma konusunda

olumlu bir hava ve ilgi de yarattı. öte yandan, Cemil Bayık’ın son Avrupa Kongresinde telefonla yaptığı konuşmada da belirttiği  gibi, PKK bertaraf etme yaklaşımından vaz geçmedi. Fiziki imha uyguladı, haksız ve yalan ithamlarla teşhir etti. Kısacası, içine el atmak da içinde olmak üzere, PWD’ye yaşam alanı bırakmamak için elinden geleni ardına koymadı.


İşte PWD bu şartlarda son meclis toplantısında Kongre tarihini belirledi ve hazırlıklara başlama kararı aldı.


PWD Kongresi Kuzey Kürdistan açısından hangi şartlarda toplanıyor? Bakmakta ve

nasıl yaklaşılması gerektiğini tespitte yarar var.


Son 40 yılda çağdaş ulusal mücadelede büyük adımlar atıldı ve anlatılması kolay olmayan fedekarlıklar sergilendi. Ancak şu anda, Kuzey mücadelesi muhatapsızdır, iç sorun ve tartışmalardan nefes alamaz hale gelmiştir. Siyasal çözüm hedefleri muğlaklaştırılmıştır. Uluslararsı ittifaklarda çoklukla yanlış yerde durmaktadır. örneğin Türk Genelkurmayı da ABD’ye karşıt konumdadır, PKK de öyle. ABD ve müttefikleri Suriye ve İranı zorlamakta, ama her iki Kürdistan parçasında iddialı olduğunu söyleyenler, müdahale güçleri ile barışık değil çelişik durumdadır. Türkiye AB süreci yaşamakta, ama Kuzey Kürtleri bir ulusal birlik kurumu oluşturmada hala sonuç almış değiller.


Bir kongrenin nasıl geliştirilmesi gerektiğini buradan belirleyecek değiliz. Ancak yaptığımız tartışmalardan da yola çıkarak, düşünce belirleyebiliriz.


Her şeyden önce PWD nin ilk kongresi çok iyi bir tartışma platformu haline getirilebilir. Kendisini de aşacak şekilde bir ulusal birlik platformuna dönüştürülebilir. Ambleminden programına kadar genel beklentiye cevap verecek tarzda bütün değişikliklere açık

durabilir. Kuzeyden ve Avrupadan gelecek katılımcılara yönetime girme imkanı başta olmak üzere, etkili olabilmeleri için koşullar oluşturulabilir. PWD’nin bu anlamda hiçbir

sıkıntısının olmadığını, olmaması gerektiğini belirtmek isterim.


Buna karşılık,yine PWD”den de öteye, Kuzey Kürdistandaki tehlikeli ve herkese acil

sorumluluk yükleyen somut durum karşısında, eleştiri ve değerlendirme hakkı kadar, koşullarımızı da zorlayarak katılımı gerçekleştirebilmek gerekmektedir.


Yani eleştiri, konuşma, olanaklardan yararlanma hakını kendimize verip, yapma

sorumluluğunu başkalarına yükleme yaklaşımını artık Kürt siyasal hayatından çıkarmak lazımdır. Bununla uzaktakileri eleştirdiğim sanılmasın, zaten bu bir eleştiri yazısı da değildir. Ama örneğin, dağda ve Irak’ta ve hatta ayrıldıktan sonra bu çıkışın her türlü

olanak ve prestijinden yararlanan, ama Avrupaya çıktıktan sonra, KöLN bürosunun

açılışına dahi gitmeye üşenenleri de anmak isterim.


PWD birinci Kongresinin bu günden başlayarak nasıl geliştirilmesi gerektiğini,

kendisine hangi rolü biçmesi gerektiğini, mevcut yönetimini aşma da içinde olmak

üzere Kürt  siyasal birliğine ve Türk devletinin redçi mantığına cevap olmaya kadar

neleri tartışıp kararlaştırması gerektiğini tartışmaya başlamalıyız. Aydınlarımız, olumlu

ve geliştirici değerlendirmelerle Kongrenin nasıl geçmesi gerektiğini söyleyebilmeli,

etkilemeye ve yönlendirmeye çalışmalıdırlar. Biz  PWD’yi kuran bilinen isimler, eğer

zorlayıcı görünüyorsak, ve sorun bizler değil ulusun çıkarları ise, bizlerin aşılması da

Kongrede gerçekleşebilmelidir.
Güney Kürdistandaki gelişmeler, ülkemizin Doğu ve Güneybatısında hızla oluşan

koşullar karşısında bir araya gelebilmek ve Kuzey Kürdistana nasıl bir siyasal müdahalede bulunulması gerektiğini tartışabilmek, kararlar alıp uygulamaya koyabilmek

bile tek başına küçümsenmemesi gereken bir  süreci başlatabilir ve PWD’nin ilk Kongresi buna hizmet edebilir.
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe