Kani Arkadaşın Anısına
          Kani arkadaş yurtsever- devrimci mücadeleye 30 yılını vermişti. Ne yazık ki devrimci yaşama dair gerektiğinde ölümü bile göze aldığı, yaşamının en verimli yıllarını adadığı örgütü onu farklı düşünme adına kabul etmeyip katletmekten geri durmadı. Ve her şeyi paylaştıkları mücadele arkadaşları tarafından vuruldu. Bu tarihin bir cilvesi olsa gerek. Açıklaması çok zor olan bu trajediyi, izah etmek mümkün olmadığından ne tür bir açıklama yapacakları hala merak konusudur. Kani arkadaşın şahsında vurulun bir halktır, halkın umududur.
Halil Ataç
11.02.2008 - 13:44
                                                           Kani arkadaşın anısına

Kördüğüme dönüştürülen Kürdistan tarihinde binlerce yurtsever-devrimci halk evladı hayatını kaybetti. Kimi savaş siperlerinde kimisi de çağdışı zihniyetin sonucu olarak bir bir vuruldular. İnsanın en kutsal hak olan yaşam hakkını acımasızca elinden aldılar. Suçları ise yoktu. Kani arkadaş Kürt halkına karşı en ufak bir suç işlememişti. Kemal, Sipan, Hikmet, Sabri v.b aynı umudun mücadele neferleriydi. Tek suçları düşmana karşı yıllarca mücadele etmeleriydi.

Kani arkadaş yurtsever- devrimci mücadeleye 30 yılını vermişti. Ne yazık ki devrimci yaşama dair gerektiğinde ölümü bile göze aldığı, yaşamının en verimli yıllarını adadığı örgütü onu farklı düşünme adına kabul etmeyip katletmekten geri durmadı. Ve her şeyi paylaştıkları mücadele arkadaşları tarafından vuruldu. Bu tarihin bir cilvesi olsa gerek. Açıklaması çok zor olan bu trajediyi, izah etmek mümkün olmadığından ne tür bir açıklama yapacakları hala merak konusudur. Kani arkadaşın şahsında vurulun bir halktır, halkın umududur.
 
Kürdistan halkı tarihinde ilk defa başarı çizgisini yakalamıştı. Halk direnme gücünü ve kararlılığını ortaya koymuştu. Sorunun çözümüne en yakın yerde duruyordu. Kani’yi vuran anlayış, tekçi zihniyet kanla, canla elde edilen kazanımları tekçi-dar sisteminde eriterek sorunun çözümsüzlüğünü derinleştirdi, bir halkın yurtsever-devrimci mücadelesi tecrit çemberi içinde tehlikeli bir maceraya sürüklendi.

Kani arkadaş örgütteki tehlikeli gidişatı görüyordu. Mücadelenin vardığı düzeyden yeni bir aşama çıkarmak için büyük caba sarf etti. Silahlı mücadele sürecini tamamlamış, kendi içinde bir tıkanmayı yaşıyordu. Siyasal örgütsel hamle yapmanın zorunluluğu kendisini acilen dayatıyordu. Gelinen aşamada halkın kurtuluş mücadelesini halkla beraber götürmek, halkı mücadelenin yönetimine ortak etmek ve buna uygun bir yapılanmayı gerektiriyordu.

örgütün yeniden yapılanma süreci doğal olarak farklı düşünceleri beraberinde getirirken fakat bu farklılık ciddi rahatsızlıklara yol açtı. Tekçi ve gaspçı yönetim alelacele mücadeleye hayatını adamış birçok arkadaşı düşman ilan etmekte gecikmedi. Ve kendisinden olmayan bu arkadaşlar hakkında ferman ilan edilerek infazlarına imza atıldı. ‘onların varlığı bizim yokluğumuzdur’ denilerek harekât başlatılmış oluyordu. Kani arkadaş da hedeflenenlerden biriydi.

Suçu hayatını Kürdistan halkının kurtuluşuna adamasıydı. En zor koşullarda ve imkânsızlıklar içerisinde mücadele azmini yitirmedi. 12 Eylül faşist rejimin zindanlarında direnmesini bildi. En zorlu görevleri tereddütte mahal vermeden yerine getirdi. Mücadelenin her sahasında bulundu. Diplomasi alanında örgüte büyük katkılar sunarak önemli mevziiler kazandırdı. Kısacası ulusal ve uluslar arası sahada tanınan, etkileyici ve hatırı sayılır bir şahsiyetti. Belki de bu olumlu özellikleri şahadetine yol açan nedenlerdi. Arkadaşlığa verdiği değer ve duyduğu güven onu aramızdan alıp götürdü.
 
Kani arkadaşın şahadeti Yurtsever-devrimci mücadeleye vurulan bir darbedir. Tüm Kürdistan halkını ve dostlarını derinden üzmüştür. Halkımızın mücadelesi büyük zorluklar yaşasa da belirli güçler tarafından çözümsüzlüğe mahkûm edilse de başarı yolunu mutlaka yakalayacaktır. çözümsüzlük bir kader asla olmayacaktır.
 
Kani arkadaşın şahsında tüm mücadele şehitlerini saygıyla anıyorum.
11.02.2008

Halil ATAç
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe