Güney Kürdistan son dönemde elde ettiği yeni kazanımlarla hızlı bir gelişme sürecine girdi. Geçmişinden intikam alırcasına sürece yüklenmiş bulunuyor. Irak’ta ve Kürdistan’da yaptığı ataklarla başarısını güçlendiriyor. Orta doğunun karanlıklarına gömülmüş olan Kürdistan yeniden doğuyor. özgür Kürdistan, Kürt halkı açısından karanlıklar dönemin bitişini ve yeni aydınlık bir dönemi müjdeliyor. Artık Güney Kürdistan’da katliamların, sürgünlerin, zindanların devri bitiyor, gözyaşları acı feryatlar sona eriyor. Kürt halkı uzun ve çetin bir mücadeleden sonra karanlıklar devrinden aydınlığa çıkıyor. Her halk gibi o da en doğal hakkı olan geleceğini belirlemeye çalışıyor. Yüzyıllarca uğruna savaştığı ve ağır bedeller ödediği özgürlüğün büyük sevincini yaşıyor Genç -yaşlı, kadın-erkek yediden yetmişe her Kürdistanlı kol kola halaylar çekiyor. Genç kızlar ve çocuklar kafileler halinde meydanlarda marşlar söyleyerek zafer işaretlerini yapıyor. Kürdistan Bayrağı her damın başında, arabada ve kürdün elinde dalgalanıyor. Kürt halkı özgür Kürdistan’ın mutluluğunu heyecan ve coşkusunu ilk defa doyasıya yaşıyor.


          Kürdistan’da yeni süreç yeni bir hayatla başlıyor. Buna Kürtlerin yeniden doğuşu, Kürtlerin altın çağı demek yerinde bir belirleme olur. çünkü bu halk tarihin hiçbir döneminde kendi gerçek tarihini yaşamadı. Hep egemen güçlerin yaptığı tarihin bir parçası oldular. Kendi öz gerçeklerinden uzak, başkalarının adına ve hesabına yaşadılar. çok savaştılar ama ulusal-bagımsızlıkcı varoluşu başaramadılar. Bölgede oluşturulan egemen sistem Kürt halkının başarmasına izin vermiyordu. Devletlerin oluşum dengeleri bunun üzerinde kuruluydu ve bu adeta tarihin degiştirilemez bir hükmüydü. Ancak hiçbir hüküm, adaletsizlik sonsuza kadar sürdürülemezdi. Kürtler en olumsuz koşullarda direnmesini bildiler ve umutlarını hiçbir zaman yitirmediler. Dünyanın değişen koşulları, orta doğu egemen sistemlerin süreçlerini doldurması, ABD’nin bölgeye müdahalesi varolan gerici, baskıcı statükoyu parçaladı. Kürtlerin rüyası gerçek haline geldi. Türk devleti bu rüyaya inanmak istemese de özgür Kürdistan bir gerçekliktir ve muazzam bir gelişme içindedir. Bunun önüne geçmek için başta Türkiye olmak üzere İran, Suriye devletleri buna inanmak istemeseler de özgür Kürdistan bir gerçek haline geldi. Bu oluşumun önüne geçmek için Türkiye İran, Suriye ittifakı yeterli olmadığı gibi müdahalenin etkileriyle sarsıntılar geçirmeye başladılar. Kürdistan’ın her tarafına kırmızı çizgiler çektiler. Kırmızı çizgileri aşılınca ezelden beri bir Kürt şehri olan Kerkük sorununu ortaya attılar. Türkiye hala bir Kürt şehri olan Kerkük üzerinde Kürt düşmanlığını devam ettirmektedir. Kürt düşmanlığı sadece ve sadece Türkiye ye kazandırmadığı gibi kaybettirir.


          Türkiye’nin düşmanlığı ve bazı güçlerin uğursuz değerlendirmelerine rağmen Kürdistan’da ki olumlu gelişme süreci devam etmektedir. Artık Kürtler bölgenin en aktif siyasal güçlerinden biridir. Bölgenin değişiminde rol sahibidirler. Yeni Irak’ın oluşumunda en önemli ayağı Kürtler oluşturmaktadır. Irak’ta istikrarın belli bir düzeyde sağlanmasında Kürtler rol sahibidir.

          Irakta'ki gelişmelere bağlı olarak kendi iç düzenlerinde de bir değişim içindedirler. Geçmişte ister iç nedenler ister dış etkenlerin bir sonucu olarak yaşanan çatışmalı ve parçalı duruşlarına son verdiler. Bir araya gelemeyen onları zayıf bırakan iki bölgeli yönetim anlayışı aşıldı. Başta KDP ve YNK olmak üzere tüm Kürdistani örgütler ulusal çıkar ekseninde mutabakat sağlamayı başardılar. Dar - mahalli örgüt çıkarlarını aşan, ulusal çıkarları esas alan yaklaşım gelişmelerin tayin edilmesinde ciddi rol sahibidir. Kürdistan Federe Hükümeti buna bağlı olarak ulusal ordu, maliye, sağlık, eğitim gibi ulusal kurumların oluşumu ülkeyi geleceğe taşıran önemli yapı taşlarıdır. Orta doğunun kaskatı yapısında Kürtlerin ilerleyişleri ve elde ettikleri ulusal kazanımları küçümsenemez. Bugün bölgenin en dinamik gücü Kürtlerdir. Kürdistan’da yaşanan bu sıcak gelişmeler ülkenin diğer parçalarını etkiliyor ve bölgeye de yansımaları oluyor.

         Federal Kürdistan statüsü birleşik kaplar misali bir model olarak tüm parçalarda tartışmaya başlandı. Kuzey Kürdistan’da önü tıkatılan siyaset bir hareketlenme canlanma sürecine girdi. Bunun somut ifadesi olarak Newroz da halk gücünü katlayarak ulusal çizgiye sahiplendi. Bunu gören derin devlet Türk şovenizmini ayyuka çıkardı. Milliyetçiliği körükleyerek Kürdistan halkını ulusal çizgiden saptırma girişimleri sonuç vermedi. Kürdistan Halkı tercihini yurtsever-demokratik çizgiden yana yaptı.


          Kürdistan Halkı, demokratik cumhuriyetten çok Kürdistan devletini, Kürdistan Federasyonunu tartışıyor. Artık halkın direniş mücadelesini geriletmek mümkün değildir. örgütlere düşen halkın bu haklı taleplerine doğru öncülük etmektir. özgür Kürdistan Kürt devletinin bir ara aşamasıdır. Kürt halkının hakkı olan devletleşme uzun yılların bir sorunu değil yakın geleceğin ertelenemez görevidir. Kuzey ve Güney Kürdistan direnişleri paralel ve yakınen birbirini etkileyerek gelişti. Tarihte direnişlerin her biri diğerinin devamı biçimindedir. Bugun amacından saptırılmaya çalışılan Kuzey Kürdistan Ulusal Demokratik Mücadelesi bir hamle sürecinin başındadır.         

Sonuç itibariyle hem dış müdahalenin hem de içerde yaşanan gelişmelerin bir soncu olarak başta güney olmak üzere Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi önemli bir düzeye geldi. Tarihi süreç her bakımdan yeni hamleler yapmanın koşullarını sunmaktadır. Her yurtsever kürdün acil görevi dar örgüt çıkarlarını bir kenara bırakarak kazanımlara sahiplenme, ulusal birlik çizgisinde gücünü harekete geçirmeyi bir görev bilmedir. Yurtseverliği esas alan, ulusun tüm gücünü kucaklayan güney, doğu, batı Kürdistan güçleriyle dayanışma içinde, AB ve ABD ilişkisine önem veren bir ulusal Kürt hareketi dönemin sorunlarına cevap verebilir. Kürt sorunun muhatap gücü olarak yaşanan çözümsüzlüğü çözüme dönüştüre bilme imkan dahiline girmiştir. Yeter ki bunun cesareti ve kararlığı gösterilsin. Hiçbir şey özgürlüğümüzden ve vatanımızdan daha değerli olamaz.
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe