Bir Hatırlatma!

Evet bir hatırlatma. Çünkü bu söz bana ait değildir.? Katlini Sevmek? ifadesi yıllarca önce PKK liderliği tarafından ve Kemalizm?e karşı duruşu ifade etmek maksadıyla kullanılmıştı. A.Öcalan?ın ?çözümlemeleriyle? yakından ilgili olanların dikkatinden kaçmış olabileceğini hiç sanmıyorum.

Hıdır Yalçın
28.11.2004 - 16:38

PKK ve kontrol ettiği kitle tabanında yer alan insanları
?Kemalist sistemin yarattığı ruh düşünce ve yaşam dünyasının etkisi
altındasınız? diyerek ?katlini sevmekle? suçlayan PKK liderliğinin
bugün
Kemalizm?e dizdiği övgüler tüyler ürperticidir.

Son bir kaç yıldır PKK liderliğinin Kemalizm?e ilişkin
yaptığı
değerlendirmelerle,önceki yıllarda yaptığı tesbitler yan yana konulup
bakıldığında ortaya çıkan büyük çelişkiyi görmek zor olmayacaktır.Hele
son
?görüşme notlarında? söyledikleri,insana ?Tarihi gerçeklerle ancak bu
kadar
oynanır? dedirtecek düzeydedir.

Nerden nereye? Kemalizm?i ?inkarcı,halklar
düşmanı,anti-demokratik,diktatoryal bir sistem? olarak ele alan ve
Hitler
faşizmini Kemalizm?in öğrencisi olarak değerlendiren bir liderlik,bugün
Kemalizm?i ,başta Kürtler olmak üzere Anadolu halklarının kurtarıcı
olarak
değerlendirmekte,?Ne Mutlu Türküm Diyene? sözünü Kürt halkı açısından
kabul
edilebilir bir yoruma tabi tutmaya çalışmaktadır. En değme Türk
şovenistinin
bile savunmakta zorlandığı ?Ne Mutlu Türküm Diyene? sözünün Kürtler
açısından yenilir-yutulur bir tarafı yoktur.Şeytanın iyi olduğunu
Müslümanlara söylemek ve kabul ettirme çabasına girmek ne ise
Kemalizm?i de
Kürtlere iyi ve kabul edilir göstermek aynı şeydir.

Hiç şüphesiz geçmişin özeleştirisini vermek ve daha doğru
değerlendirmelere ulaşmak erdemli bir yaklaşımdır.Eğer yapılan bu
olsaydı
söyleyecek bir şeyimiz olmazdı.Kimseye otuz yıl önce savunduğu
düşünceleri
bugünde savunmadığı için suçlamada bulunmak doğru olamaz.Ancak tarihi
gerçeklerle bu denli oynayarak zorlayıcı tespitlerde bulunmak ve bunu
kürt
halkına kabul ettirme çabasına girmenin doğru tanımı,tarihini inkar
etmektir.20.yüzyılın ilk yarısına tekabül eden Kuzey Kürdistan?daki
Kürt
isyanlarının kimler tarafından nasıl bastırıldığını bilmeyen var
mı?Hala o
isyanların canlı tanıkları yaşıyor.Buna rağmen Kemalizm?e ilişkin bu
tespitlerde bulunmak,akla bazı soruları getiriyor.Peki madem Kemalizm
buyduysa otuz yıllık direniş niye? Binlerce halk evladı neden şehit
verildi,4000 bin Kürt köyü neden viran oldu.Binlerce faili
meçhul,yaralanma
vs. vs..Tüm bunlar niçin yaşandı.PKK anti-Kemalist bir hareket olarak
doğdu
ve ulusal bir yükselişe yol açtı.Kemalizm?i böyle tanımlamak PKK ve
otuz
yıllık direnişini inkar etmek değimlidir?

Tarih yaşanmış bir
süreçtir.Acılarıyla,kahramanlıklarıyla,başarı
ve başarısızlıklarıyla yaşayanların hafızalarına ve duygularına
kazınmıştır.Konumuna ve keyfine göre tarihi yorumlayarak gerçekleri
başka
türlü göstermek imkansızdır.Birileri kendi adına Kemalizm?i doğru yada
yanlış bulabilir.Ama bunu bir halk adına söyleyip kabul ettirme
çabasına
girmek o halka yapılacak en büyük kötülüktür.PKK liderliği böyle bir
kötülüğü yapmaktadır.Bir halka Katlini Sevdirme çabasına
girmektedir.Kabul
edilmesi mümkün olmayan bu değerlendirmeler ne yazık ki,henüz belli bir
Kürt
kitlesinde,aydın ve siyasetçisi tarafından savunulmaktadır.

Yeri gelmişken iki tür yaklaşımdan söz etmek istiyorum.Bir
resim
tablosu düşünün.Kimileri önce resme bakar ve iyi yada kötü yapılmış
olduğuna
karar verdikten sonra kim yapmış sorusuna cevap arar ve imzaya
bakar.Kimileri ise resim tablosuna bakmadan önce kim yapmış diye imzaya
bakar.Ve eğer kendisince kabul görmüş bir imza varsa hemen resme iyi
der.Birinci yaklaşım eyleme göre sahibine puan verir,ikinci yaklaşımda
ise
sahibine göre eylemine puan verir.Maalesef Kürtlerin önemli bir
kesiminde
etkili olan yaklaşım ikincisidir.?Ben Yanlışlarının da militanıyım?
diyenler
oldukça , PKK liderliği bu vb.kabul edilmez değerlendirmeler yaparak
Kürt
halkına empoze etmeye devam edecektir.Ancak kendisine ve yaşadığı
dünyaya
ilişkin gerçekleri sorgulama bilincine ulaşan milyonlarca kürt
yurtseveri,aydın ve siyasetçisi kimden ve nerden gelirse gelsin,hayır
ve
evet deme gücü ve iradesine kavuşmuştur.Sevindirici olan ve
geleceğimizi
belirleyecek olanda budur.

Kemalizm?in Kürtleri kullandığı doğrudur ama kurtardığı akıl
almaz
bir çarpıtmadır.Her Kürt yurtseveri bu gerçeğin bilincindedir.Artık
Kürt
halkını Sürü-çoban benzetmelerine uygun yönetmeye kalkışmak,bu halkın
yaşadığı gelişmeleri yadsımak anlamına gelir.Ne halkımız sürüdür ne de
yönetenler çobandır.

Yapılanlar,Türk Genel Kurmayınca oluşturulan bir konseptin
Kürt
özgürlük hareketine adım adım uygulanarak başarılma çabasının ayrılmaz
parçasıdır.Otuz yıllık direnişin ortaya çıkardığı kazanımlar
bitirilerek
başa döndürülmek isteniyor.Ancak hesapta olmayan gelişmeler bu oyunu
bozmuştur.Kürt yurtseverliği duruma el koymuş ve çözüme talip
olmuştur.Kürt
halkının özgür ve demokratik gelişimi açısından en tarihi gelişme
budur.

Ne var ki,henüz zayıf olan taraflar vardır.Yanlışa hayır
demek
kadar,doğru ve savunulması gerekene evet demeyi yüksek sesle
dillendiremeyen
büyük bir sessiz çoğunluğa sahibiz.Bu durum Kürt ulusal kazanımlarını
kemalizm?e entegre etmek isteyenlere zaman kazandırmakta ve ömürlerini
uzatmaya imkan vermektedir.Bunu aşmaya cesaret etmek,yurtseverliğin
olmazsa
olmazıdır. Kürt yurtsever güçleri aynı amaca yönelik,yan yana ve kol kola yürümelidir.Birlikte yürümenin tek biçimi birilerinin öncü diğerlerinin artçı olması değildir.Yan yana ve kol kola olmak ve aynı istikamete yönelmek daha güzel olanıdır.

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe