Kürdistan Tarihinde Bir İlk ve Kuzey Kürdistan Siyasetinde Olası Gelişmeler.

Kürtlere Halepçeleri yaşatan zalim diktatör Saddam Hüseyin, zamanın birinde tüm muhaliflerini af etmiş, yanlız Mam Celal için mutlak idam kararını hep yürürlükte tutmuştu. Şimdi ise tutuklu bulunan Saddam' ın çarptırılacağı muhtemel idam cezasınının infazı Cumhurbaşkanı Sy. Mam Celal in imzası ve onayına muhtaç........

Hıdır Yalçın
11.04.2005 - 19:44

Nereden bakılırsa bakılsın Kürt tarihinde bir ilk gerçekleşti.

Öyle bir ilk ki, Kürtler için bir çok ilkin kilometre taşı niteliğinde.

Başta Özgür Kürdistan olmak üzere tüm kürtlerin bu olayı büyük bir sevinç, heyecan ve gururla karşılaması asırlardır özlemini çektikleri bir ilki gerçekleştirmiş olmalarındandır. Binlerce yıllık tarihlerinde hep acı ve gözyaşlarını paylaşmak durumunda olan kürtlerin neden bu kadar onurlu ve sevinçli olduklarını anlamak için onların yaşadıklarını yaşamak gerek. Bu duygunun coşkusunu ve derinliğini en iyi biz kürtler biliriz.
Günlerdir Süleymaniye, Hewler, Kerkük, Dıhok, kasabalar, köyler, sokaklar her tarafta coşkulu insan seli akıyor. Zılgıtlar, halaylar çekiliyor. Milli kıyafetlere bürünmüş yedi yaşındaki kız çocuklarından yetmişli dedelere kadar, ellerinde Mam Celal, Molla Mustafa Barzani ve Mesut Barzani' nin fotoğraflarıyla bir halk ayakta. Doğu Kürdistan tam bir bayram şenliği yaşıyor. Dünyanın her tarafında yaşayan tüm kürtler, evet altını çizerek söylüyorum tüm kürtler mutluluktan uçuyor. Halepçelerde büyük acı ve insanlık dramını çaresizce paylaşmak durumunda olan kürtlerin paylaştıkları büyük ortak sevinç yaşanıyor şimdi. Mutlu olmayı ve mutluca gülmeyi hakkediyor bu halk. Yanlız acıları paylaşmaya mahkum değiliz artık. Ağrı dağının doruklarına "Hayali Kürdistan Burada Meftundur" diye yazanlar utansın.

Özgür Kürdistan' daki bu tarihi gelişmelerin bölge ve kürt halkının geleceği üzerinde büyük etkileri olacaktır kuşkusuz. Daha şimdiden bir çok güç bunu tartışmaya ve yeni politikalar oluşturmaya başladı bile. Belli ki, bu gelişmeler en yakın ve sıcak etkisini kürt siyaset cephesinde gösterecektir. Özellikle Kuzey Kürt siyaseti bu gelişmelerin yakıcı etkisi altındadır. Kürt yurtseverliğinin, özgürlük ve demokrasinin çekim ve etki merkezi durumuna gelen Özgür Kürdistan, Kuzey Kürdistan siyasetindeki yeni arayışlara hız kazandırmış ve günlük olarak etkisine almıştır. Bugün kuzeyde meydana gelen yeni yurtsever siyasal yükseliş özgür Kürdistan' daki gelişmelerle direkt etkileşim içinde cereyan etmektedir. Yakın bir zaman önce yaşanan büyük newroz coşkusu bu etkileşimin en somut örneğidir. Kitlesel bazdaki etkilenme siyasette de yansımasını bulacaktır.

Özgür Kürdistan gerçeği, yurtseverlik ve demokrasi ayağına oturmayan ve ulusal birliği başarmayan hiç bir siyasi tercihin yaşama ve başarma şansının olmadığını kanıtlamıştır. Unutmayalım ki, Mam Celal Talabani'nin Cumhurbaşkanlığı makamına taşınmasında dış müdahale kadar sağlanan ulusal birliğin büyük rolü olmuştur. Daha dün çatışmalı olan KDP ve YNK?nin bir ulusal uzlaşıya varmaları bu tarihi gelişmelerin temelini oluşturmuştur. "Ben Celal Talabani?nin emrinde ömür boyunca bir peşmerge olarak çalışmaya hazırım" diyen Mesut Barzani' yi doğru anlamak ve taktir etmek gerekir. Başarılı olan bu sorumlu siyasi yurtsever yaklaşım karşısında Kuzey Kürt siyasetinin yaşadığı kaosu anlamak büyük önem taşıyor.
İmralı ve Kongra-Gel' in Türk Genelkurmay konseptine oturttuğu anti-yurtsever, anti-demokratik ve kürtleri egemen sisteme entegre etmeyi amaçlayan siyaseti, yaşanan dağınıklığın ve kaosun nedeni olmak kadar sürgit devam etmesinin de sorumlusudur .Kürdün ulusal ve insani hissiyatlarından kopan bu hareket attığı her adımda kürt halkına zarar vermekten öteye geçmemektedir.

Kongra-Gel günlük olarak elbise değiştirir gibi,imralının direktifleriyle strateji değiştirmekte, partiler kurmaktadır. Şimdide ortaya bir Konfedarilizm stratejisi sürülmüştür. Peki bu kadar fedarasyona karşı olanların konfederalizmi savunmasından daha saçma bir şey olabilir mi ? Dün PKK' yi "tarihi misyonunu tamamladı" diye fehs etme kararı alanlar bugün PKK' yi yeniden inşa ettiklerini açıklıyorlar. PKK doğruları ve yanlışlarıyla bir döneme damgasını vurdu. Bu doğrudur. Peki "yeni" denilen PKK hangi ihtiyacın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Kürt siyasetiyle yakından ilgili olanlar bilirler ki,gerçek PKK anti-kemalist bir isyana öncülük etmiştir. "Yeni" PKK ise, Kemalizme biat etme, yani Kürdü kimliksiz bir biçimde kemalist Cumhuriyete entegre etme sürecine öncülük edecektir. Gerçek PKK ne kadar anti-kemalist ve kürdistani ise,"yeni" PKK o kadar kemalist ve anti-Kürdistanidir. Tüm bunları ifade etmemizin elbette anlaşılır sebepleri vardır. Söz konusu örgüt sürekli siyaset pazarına yeni şeyler sürerek politik ortamı muğlaştırmaya ve yaptıklarını örtbas etmeye çalışmaktadır. Ulusal ve Uluslararası güçler açısından Kongra-Gel' in, kürt sorununun çözümü açısından üstlenebileceği olumlu bir rol yoktur. Temsil ettiği siyasal çizgi,yurtseverlik,demokrasi ve ulusal birlik anlayışından yoksundur ve üstelik uluslararası güçlerce terörist bir hareket olarak tanımlanmaktadır. Kongra-Gel'in legal plandaki izdüşümü olan DEHAP ve DTH içinde aynı şeyler söylenebilir. DTH ölü doğdu ve zaten başka bir sonuçta beklenemezdi. Şimdi bu büyük açmazını Celal Doğan ve eski Genel kurmay başkanı İ.Hakkı Karadayı'nın da içinde yer aldığı bir kesimle flört yaparak aşmaya çalışıyor. Böylece Türkiyelileşme iddiasına gerçeklik kazandıracaklar. Böyle bir oluşumun bir genel kurmay partisi olmaktan öte bir anlam taşımayacağı çok açık. Yakın bir gelecekte yaşanması muhtemel gelişmelere bakıldığında kürtlerin yurtsever enerjilerini kongra-Gel ve onun legal plandaki kurumları içinde tüketmelerinin ne kadar büyük bir yanlış olduğunu görmek mümkündür.

Irak' ta yeni bir hükümetin kurulma süreci başladı ve geçiş döneminin sona ermesi yakındır.Bu ne anlama geliyor. En azından Irak devlet sınırları içinde yeni devlet ve hükümetin mutlak denetim ve hakimiyetinin tesisi anlamına geliyor. Bu durumda şu anda büyük bölümü G.Kürdistan topraklarda üslenmiş durumda olan gerilla güçleri ve Kongra-Gel yönetimi "ya bu ülke topraklarını terkedin ya da Irak ve Kürdistan yasalarına uygun bir konuma geçin" tercihi ile karşı karşıya kalacaktır. Kongra-Gel bu iki tercih dışında kendi tercihini dayattığında kaçınılmaz olarak ABD ve Irak hükümet güçlerinin askeri müdahalesi ile karşılaşacaktır. Böyle bir gelişmenin,bağrında, Kongra-Gel' in başarısı dışında her türlü sonucu barındırdığını söylemek gerekir. Öte yandan Kongra-Gel in kürtler adına bir taraf olma ve çözüm rolü üstlenme şansı yoktur. Geçenlerde Almanya Büyük Elçisinin" tüm PKK sempatizanlarının bu örgütle bağlarını kesin bir biçimde koparmaları" yönündeki çağrısı uluslararası güçlerin ya da en azından AB'nin yaklaşımını iyi anlatmaktadır.

Tüm bu gerçekler Kuzey siyasetinde Kongra-Gel in aşılmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. Yurtseverlik ve demokrasi ayağına oturmuş, ulusal birliği esas alan bir siyaset anlayışının hem yaşanan mevcut kaotik süreci aşma ve hem de kürt meselesinin çözümünde başarı şansı vardır. Özgür Kürdistan'daki gelişmelerin yarattığı siyasi-moral etki kuzey cephesinde yurtsever ruhu canlandırmıştır. Her bakımdan yeni siyaset anlayışının örgütlenme ve gelişme koşulları mevcuttur. Dolayısıyla yurtsever demokratik çizgide çabaları yoğunlaştırmak büyük ihtiyaçtır. Başta legal siyaset alanı olmak üzere her düzeyde yeni oluşumlara gitmeyi acil gündem olarak ele almak yerinde bir tutumdur.Bunun önemli bir adımı Kuzey Kürdistan' daki, siyasi örgüt,parti ve şahsiyetlerin, aydın ve yurtseverlerin katılacağı bir ulusal birlik Konferansının Özgür Kürdistan topraklarında toplanması olabilir. Böyle bir konferansın yapılması için samimi yurtsever duygular ve sorumlu siyaset anlayışına sahip olmak yeterlidir.

Kongra-Gel'in yolaçtığı vahamet konusunda söylediklerimiz samimi ve sorumlu siyaset anlayışımızın bir sonucu ise yapılması gereken alternatif çözüm adımlarını atmak ve örgütlemektir. Aksi durumda hakkedilecek tanımlama özgür Kürdistan'daki umut ve güç veren gelişmeleri alkışlayarak ve Kongra-Gel'in büyük yanlışlarını yererek rantçılık yapmak olur.


Özgür Kürdistan' da yaşanan ilk' i,Kuzey Kürdistan' da da yeni ilk 'lerin başlangıcı yapma dileğiyle,Sayın Mam Celal Talabani' nin Irak Cumhurbaşkanlığı tüm Kürt halkına ve dostlarına kutlu olsun diyorum.

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe