KÜRDİSTAN'da Siyasal İklim Değişiyor!

Bir kez daha önemle belirtmek gerekiyor ki, mevcut koşullar ve ortaya çıkan imkanlar kuzey Kurdistan? da, Kürtlerin insan ve ulus olmaktan kaynaklı tüm haklarını kazanması ve özgürce yaşamasının mümkün olduğunu göstermektedir. Bölgesel alt-üst oluşun yarattığı yeni durumu tekrar irdelemeye gerek yoktur.

Hıdır Yalçın
14.02.2005 - 15:13

Kurdistan? da umut gerçeğe dönüştü.Özgürlük,bilinmez geleceğe
ertelenmiş ve ulaşılmaz bir ütopya değil artık,

Güney Kurdistan askeri başarı ardından demokratik bir zafer
kazandı.Ve artık Özgür Kurdistan olarak anılmayı hak ediyor.

Kürtlerin yüzyıllardır nefes nefese bir maratonla peşinden
koştuğu özgürlüğün artık bir gerçeğe dönüşmesi,yani adeta inanılmaz olanın
gerçekleşmesi kadar daha büyük mutluluk ve sevinç nedeni olabilir mi ?
Asırlardır yaşadığımız ve hala diğer parçalarda yaşamaya devam ettiğimiz
büyük acı ve ıstırabın sevince dönüştüğü bu an tarihidir.Dünyanın neresinde
olursa olsun,bu gelişmeleri yaşayıp ta sevinçten uçmayan,mutluluktan
coşmayan bir Kürt düşünemiyorum.

Bağımsızlık yolunda önemli gelişmeler yaşayan Özgür
Kurdistan? da esen siyaset rüzgarı tüm Kürtleri ve Kurdistan? ın diğer
parçalarını derinden etkilemiş ve diğer parçalarda Kürt sorununun çözümünü
artık kaçınılamaz bir sürece sokmuştur.Bu gelişmeyi dostlarımız
sevinçle,düşmanlarımız ise büyük bir öfke ve kaygı ile izlemektedir.

ABD? nin ırak müdahalesi ardından,büyük Ortadoğu projesinin
bir parçası olarak İran ve Suriye? yi hedef alması,bu parçalardaki Kürt
meselesinin çözümü açısından da yeni koşullar yaratacaktır.Irak? ta olduğu
gibi İran ve Suriye ?de de ,değişimi öngören müdahalenin en temel
güçlerinden biri Kürtler olacaktır.Kürtlerin her bakımdan buna hazırlıklı
olması ve ortaya çıkacak tarihi fırsatları,özgür Kurdistan? ı da arkasına
alarak değerlendirmesinden daha doğal ve akıllıca bir politika
olamaz.Böylece güneyden sonra Doğu ve Güney-batı Kurdistan? da da siyasi
iklimin değişeceği açıktır.Durgunluk yerini özgürleşme temelinde ciddi bir
siyasi aktiviteye bırakacaktır.Umutsuzluğun soğukluğu,yeniden yeşeren umudun
sıcaklığına bırakacaktır.

Ya Kuzey?de! Deyim uygunsa hançer bakışlı siyaset tarzının
uzun yıllar etkili olduğu Kürdistan?ın bu en büyük parçası,özgürleşmenin
baharında ciddi bir kırılmayı yaşadı.Siyasi kırılmanın temelinde yatan
askeri başarısızlık değildi elbette.Öcalan?ın yakalanması ardından sözüm ona
stratejik değişiklik yapma adına geliştirdiği ?Demokratik
Cumhuriyetçilik? çizgisi Kürt siyaset ikliminde ciddi bir hava kirliliği
yaratmış,nefes borularını tıkatmıştır.Ve zaten bu nedenledir ki,bölgede
Kürtler açısından ortaya çıkan büyük fırsatları en iyi değerlendirecek
durumda olan Kuzey Kurdistan Özgürlük mücadelesi,adeta kendi kendini tüketme
süreci yaşıyor.Ve yine bu nedenledir ki,tüm Kürtleri coşkuya boğan
gelişmeler Kuzey? de ölüm sessizliği ile karşılanıyor.Ama hemen ilave edelim
ki,bu kuzey Kurdistan gerçekliğinin tümü değildir.Etki alanı giderek daralan
demokratik cumhuriyetçilerin kontrol ettiği,düşünce gücü sıfır ama inanma
gücü yüksek fanatik kesim dışındaki Kürtlerin büyük çoğunluğu bu mutluluğu
yaşıyor.

Kuzey?de yaşanan bu siyasi kirlenmenin daha fazla süreceğini
düşünmemek lazım.Güneyde esen özgürlük rüzgarının da etkisiyle kuzeyde
yaşanan siyasi gelişmeler yakın dönemde ciddi değişiklikler yaratmaya
adaydır.Bir süre önce PWD çıkışıyla başlayan yeni siyasi dalgalanma
yurtsever-demokratik yelpazede ciddi bir yoğunlaşma ortaya
çıkardı.Kurdistan? i güçlerle geliştirilen yeni ittifak ve çalışmalar bu
parçada da siyaset iklimini ciddi düzeyde değişikliğe uğratacaktır.Bu
noktada özellikle PSK-PWD ittifakını ve ulusal ?demokratik çizgide birlikte
çalışma kararlığını önemsemek gerekiyor.

PSK-PWD ittifakını Kürt siyaset dünyasında yıllardır
alıştığımız ve sonuç vermekten uzak iki örgüt arasında gelişen bir ilişki
olarak değerlendirmemek gerekir.Her şeyden önce bu ittifak yeni siyaset
anlayışının bir ürünüdür.Yurtsever-demokratik çizgide bir bütünlüktür.Ama
sadece bir başlangıçtır.Ulusal birliği hedefleyen,sorumlu ve samimi bir
çabayla yürütülen bu ittifak üzerinden Kürt siyaseti yeniden
şekillenecektir.En geniş kesimleri kucaklama iddiasıyla atılan bu tarihi
adımı, örgüt bencilliğine ve dar siyasi hesaplara kurban etmemek,hakkettiği
değeri vermek ve katılmak samimi yurtsever duruşun bir gereğidir.Altını
çizerek belirtmek gerekir ki,bu çabaya katılmak PSK-PWD öncülüğünde bir
birliğe dahil olmak anlamına gelmeyecektir.PWD-PSK nin böyle bir ulusal
birlik çabasını başlatması,bu örgütlerin mutlak ve değişmez öncülüğü
anlamını taşımamaktadır.Yan yana ve kol kola yürümek yeni siyaset ve ulusal
birlik esprimizin ana eksenini oluşturmaktadır.Başka türlü yaşadığımız bu
boğucu siyasi havayı dağıtmak ve Kürtleri özgürlüğün baharına taşımak mümkün
değildir.

Bir kez daha önemle belirtmek gerekiyor ki,mevcut koşullar ve
ortaya çıkan imkanlar kuzey Kurdistan? da,Kürtlerin insan ve ulus olmaktan
kaynaklı tüm haklarını kazanması ve özgürce yaşamasının mümkün olduğunu
göstermektedir.Bölgesel alt-üst oluşun yarattığı yeni durumu tekrar
irdelemeye gerek yoktur.Türkiye?nin AB sürecine dahil olması katı inkarcı ve
şoven politikaların yürüme şansını neredeyse imkansız hale
getirmektedir.Kürt siyaseti üzerinde Demokratik Cumhuriyetçilerin
tekelciliği kırılmıştır.Klasik sol dogmatizmin ulusal birlik ve özgürlük
açısından nasıl bir handikap olduğu açığa çıkmış ve etkisi
sınırlanmıştır.Yurtsever-demokratik çizgideki yeni uyanış ve yoğunlaşan
çabalar artık bir umut halini almıştır.Yanı başımızda artık özgür bir
Kurdistan doğmuştur.Gelecek tüm bu gelişmeleri doğru okumak ve
yurtsever-demokratik çizgide kürdün siyasal gücünü oluşturup aktif
kılmadadır.İhtiyaç duyulan ve değer ifade eden çaba, bu yaklaşıma denk düşen
adımlar olacaktır.

Tüm Kürtlerin birleşik emeğinin ürünü olan Güney Kurdistan
?daki özgürlük havasını birlikte soluyalım,sahip çıkalım ve her türlü
tehlikeye karşı savunalım.

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe