Şaşırtıcı Değil ama Utanç Vericidir...

Tabi burada savaş hukukunu tartışmıyoruz. Halkımızın özgürlüğü için savaştığımız doğru. Bundan Pişmanda değiliz. Olumlu-olumsuz sonuçlarından sorumluyuz. Eğer dünyanın en ezilen halkı için savaşmak suçsa biz bu suçu işledik.

Hıdır Yalçın
17.01.2005 - 22:59

Yakın günlerde Ankara ?da gerçekleşen üçlü zirve ?de gündeme
alınan konular ve varılan sonuçlar üzerinden değerlendirmeler yapılmaya
devam ediliyor.ABD,Türkiye ve Irak? ın katıldığı üçlü zirvenin gizli
gündeminde neler tartışıldı bilmiyoruz ama, kamuoyuna açık gündemlerinin
başında Kongra-Gel ve gerilla güçlerinin nasıl tasfiye edileceği konusu
olduğu malum.

Ankara zirvesinin zamanlaması dikkate alındığında Türkiye?nin
ileri sürdüğü taleplerin mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır.Yakın bir zaman
önce AB?den müzakerelere başlama tarihi alan Türkiye kendi sorunlarını AB
normlarına uygun olarak çözme yükümlülüğü altına girmişti.Türkiye?nin
çözmesi gereken iç sorunlar söz konusu olduğunda en başta Kürt sorununun
akla geldiği açık.Bildiğimiz kadarıyla Kopenhag kriterleri sorunların
silahlı şiddet temelinde çözülmesi gibi bir madde içermiyor.AB yolunda
ilerleme ve tam üyelik konusunda iddialı olan Türkiye,bu gerçeği bilmemiş
olacak ki,hala Gerilla güçlerini askeri operasyon yoluyla ve hem de ABD ve
Irak güçlerini kullanarak tasfiye ederek işlerini hal yoluna koymaya
çalışıyor.Doğrusu herkesin ahmak olduğu bir dünyada bu politikanın akıllıca
olduğunu söylemek mümkün olurdu.Türkiye?nin talihsizliği böyle bir dünya ve
bölgede yaşıyor olmamasındadır.Zaten askeri operasyonu reddeden ABD ve Irak
geçici yönetiminin ileri sürdüğü gerekçelere bakıldığında Türkiye?nin
?akıllıca? düşündüğü planını neden savunamadığını anlamak mümkün.

Irak seçimlerinin gündemde olduğu bir dönemde yapılan Ankara
zirvesinde Türkiye aklınca bir taşla üç kuş vurma hedefine ulaşacak.ABD ve
Irak?ı bir askeri operasyona ikna ederse; birincisi,büyük korku duyduğu
güneydeki Federe Kürt oluşumunu bir savaş alanına çevirecek ve böylece işgal
etmenin koşullarına kavuşacak,ikincisi gerilla güçlerini güney zemininde
tasfiye ederek yada dağıtarak bir ?beladan? kurtulmuş olacak,üçüncüsü
Kürtler arası yeni bir çatışma süreci başlatarak,Ecevit?in deyimiyle Kuzey
Irak?ın Türkiye?ye girmesini önleyecektir.Öte yandan özellikle orta
Irak?ta,yani Sünni Arapların etkin olduğu bölgedeki karışıklıklardan ötürü
başı dertte olan ABD ?yi Irak?ta tam başarısızlığa uğratma sürecine sokacak
ve böylece Türkiyesiz bir Irak Operasyonunun nasıl başarılamayacağını
kanıtlamış olacak?..Hiç şüphesiz ne ABD,Irak ne de Kürt tarafı bu oyunu
yutmadı.En azından kendi çıkarları açısından taşıdığı büyük riski gördükleri
için bu plana evet demediler.Bu bakımdan Ankara zirvesinin Türkiye
politikaları açısından başarısızlıkla sonuçlandığını söylemek mümkündür.Bazı
konularda anlaşma sağlandığı söylense de??

Hemen belirtmek gerekir ki,dağdaki silahlı gerilla güçlerinin
Kürt sorununun çözümünden bağımsız olarak ele alınıp halledileceğini
düşünmek büyük bir yanılgıdır.Hele askeri operasyon yöntemiyle tasfiye
yolunu tercih etmek yanılgıdan öteye telafisi güç bir yanlış adım olur.

Ne gariptir ki,Ankara zirvesinin hemen öncesinde Kongra-Gel
?misyonuna? ve ?vicdanına? uygun bir açıklama yaptı. 15 yıllık savaşın
suçlularını ilan etti.Bir grup PKK?lının iadesinin tartışıldığı Ankara
Zirvesi öncesinden Kongra-Gel?in alelacele ?savaş suçlularını? ilan etmesi,
şaşırtıcı değil ama,utanç vericidir.Zamanlamaya bakılırsa keskin bir
politik öngörüye sahip olduklarını kabul etmek lazım.Hani derler ya ?yiğidi
Öldür,hakkını inkar etme?.Biraz geç kalsalar adamlar hiç yoktan suçlu
olacaklar?.

Ne yazık ki,şansları yaver gitmedi.Ankara zirvesinde
Türkiye?nin iadesini istediklerinin içinde şu anda Kongra-Gel?i yöneten bir
çok isimde var.Yani ihbarcı olmakta onları kurtarmaya yetmedi.Eğer bir
yanlışlık varsa kusur bizde değil,yani o listeyi biz hazırlamadık.

Tabi burada savaş hukukunu tartışmıyoruz.Halkımızın özgürlüğü
için savaştığımız doğru.Bundan Pişmanda değiliz.Olumlu-olumsuz
sonuçlarından sorumluyuz.Eğer dünyanın en ezilen halkı için savaşmak suçsa
biz bu suçu işledik.Bu suç ilanını Türkiye yapsaydı bir anlamı olurdu.Ama
Kongra-Gel tarafından yapılması utanç verici?Durum tam da ?kahramanlığını
anlatmaya çalışırken hırsızlığını ele veren çingene? misalini anımsatıyor.
Savaş ölme ve öldürme eylemidir.Yıkıcıdır,acı ve gözyaşı vardır
savaşta?.Haklısında da ,haksızında da?En iyisi savaşın ve savaşanların
olmamasıdır.Ama eğer savaş kaçınılmaz ise,bunun arzulanmayan bazı sonuçlara
yol açacağı da muhakkaktır.Bana temiz savaş örneği verecek birileri var mı?
Belki bizi savaş suçlusu ilan eden Kongra-Gel yöneticisi ?temiz savaşçılar?
bu sorunun cevabını bilirler.

Biz halkımızın vicdanında aklanacağımızı düşünüyoruz.Ve
eğer yargılanacaksak bu dünyanın en mazlum ve acılı halkı için
savaştığımızdan değil,bu savaşı başarıyla sonuçlandıramadığımız için
yargılanmalıyız. [email protected]

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe