Savaşa Dayanan Barış Ertelenmiş Savaştır!..

İnsanın kendiyle, çevresiyle ve doğayla barışık, huzurlu ve mutlu olacağı bir dünyayı Yaratma dileğiyle.....

Hıdır Yalçın
01.09.2004 - 02:01

Barış insanın dilinden ve yüreğinden kopan en güzel kavramdır. Ama en yıkıcı savaşlar, acılar ,ölümler hep barışı yaratma adına insanlığa yaşatıldı.Bu paradoks yeni bir barış gününü karşıladığımız bu günde de devam ediyor. En çok ta yaşadığımız orta-doğu coğrafyasında!

Filistin İsrail çatışması tüm yoğunluğuyla sürüyor. Her gün patlayan bombalar ve silahlar onlarca insanı yaşamından ediyor. Geride büyük acı, gözyaşı ve yeni ölümleri kamçılayan öfke seli bırakıyor. Irak ta yıllardır savaş ve acı hiç eksik olmadı. Kuzey kürdistan yeni bir şiddet dalgasının başlamasıyla çatışmalı bir sürecin içine girmiştir. Sıcak çatışmanın olmadığı bir çok ülke ve bölge ise benzer nedenlerden kaynaklanan farklı bir çekişme ve çatışma içindedir. Ama herkes barıştan söz etmekten de geri kalmıyor.Bir anket yapılsa barışa karşı olduğunu söyleyen kimse çıkmaz belki de. Neden? Çünkü barış insan yaşamı için vaz geçilmez bir ihtiyaçtır.Buna rağmen barış halen bir umut olmanın ötesine geçmemiştir.

Büyük eşitsizlik , adaletsizlik , baskı ve sömürüye yol açan zihniyetlerin kurumlaştığı sistemler var oldukça gerçek bir dünya barışı asla mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla barışı savunmak bu sistemleri aşacak mücadeleyi başarıyla yürütmeyi gerektirir.Barış,uğruna mücadele edenlerin yaratacağı en güzel eserdir.

Barış savaşılarak yaratılmaz. savaş barışı yaratmanın olmazsa olmaz yöntemi değildir.Halkların birbirini boğazladığı,kin ve nefretin sınırsız geliştiği savaşların üzerine kurulmuş barışlar, ertelenmiş savaşlardır.Dolayısıyla kalıcı ve güven verici değildir.Barışa da savaşa da egemen kesimlerin çıkarları yön verdiği için nerede başlayacağı ,nerede biteceği kestirilemez.Gerçek barış halkların eşit, özgür ve demokratik koşullarda karşılıklı saygı ve güvene dayanan bir arada yaşama başarıldığında mümkün olacaktır.Biz Kürtler böyle bir barışı istiyoruz.

Büyük acı ve katliamların yaşandığı bir tarihe sahip olan Kürtler , ulusal ,demokratik haklarına kavuşma barış içinde ve özgürce yaşama hakkına sahiptir. Bunun için yürüttüğü büyük mücadele ve ödediği bedeller tarihe mal olmuştur. Yaşadığımız bugün ki dünya koşullarında şovenizmin ve dar milliyetçiliğin kışkırttığı ve halkları birbirine boğazlatan savaşlarla gerçek ve kalıcı bir barışa ulaşılamayacağını Kürt halkı da anlamıştır. Bu nedenledir ki son günlerde yeniden tırmandırılmaya çalışılan şiddete karşı geniş toplumsal kesimlerin haklı muhalefeti yükselmiştir.Yeni bir çatışma ve şiddet ortamını istemiyoruz diyerek yükselen bu sesi duymak istemeyenler şiddet eylemlerini tırmandırmakta ısrarlı görünüyorlar .Üstelik herkesten çok barış ve demokrasiyi savunma adına bunun yapılması tam bir tutarsızlıktır. Bir elinde barış, bir elinde savaş meşalesiyle yürümek aba altında sopa göstererek sonuca gitme yaklaşımıdır. Bu kürde kaybettirir.Şüphesiz kürdün birde iç barış sorunu vardır. kendi iç barışını yaratmak Kürtlerin en temel bir sorunudur. kendi içinde çatışmalı ve düşmanca duruşu terk etmeyen Kürt parti ve siyasetçilerinin kabul edilmemesi gerekiyor. Adeta Kürt ulusal iradesi üzerine tekel kurmuşçasına kendisi gibi düşünmeyen her partiye , kişi ve çevreye saldıran zihniyet Kürt iç barışı ve demokratikleşmesi açısından en ciddi tehlikedir. Başkalarını demokrasi ve barışa çağıranlar önce bunu kendi içine sindirmelidirler.

Tutarlı bir barış ve demokrasi savunucusu olmak, zorbalıkla elde edilen güç ve iktidar sahibi olmaktan binlerce kez daha değerli ve kalıcıdır. Kürt halkı demokratik çözüme dayalı kalıcı bir barışa ve özgür yaşama kavuşacaktır. Sadece bir gün değil her günü barış ve özgürlük dolu bir ülkede yaşama mücadelemiz devam edecektir. Bu temelde başarılmış Kürt barışı bölge ve dünya barışına büyük bir katkı olacaktır.Kadın ve çocuklarımızın ölmediği, köylerimizin yıkılmadığı, insanlığın barış içinde özgür ve mutlu yaşadığı bir dünya yaratma özlemiyle 1 Eylül dünya barış günü herkese kutlu olsun.

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe