Birlik Yönünde Atılmış Önemli Bir Adım!
Dar grupçu yaklaşımların aşılması bakımından PSK ve PDK Bakur’un kamuoyuna deklare ettiği protokol önemli bir adımdır. Her iki partinin; tüm yurtsever parti, grup ve şahsiyetlerin ortak bir platformda güç birliğine gitmelerinin neredeyse imkansız göründüğü ve bunun daha çok zaman alacağı gerçeğini görerek kendi inisiyatifleri dahilinde bu tarz bir girişime başvurmaları son derece isabetli olmuştur
Nizamettin Taş
17.10.2005 - 16:36
   Birlik Yönünde Atılmış önemli Bir Adım!        
         PSK ve PDK Bakur arasında imzalanan protokol belgesi kamuoyuna açıklandı. Her iki partiyi; birlik yönünde attıkları bu adımdan dolayı kutluyoruz. Kürt halkının ulusal birliğe şiddetle ihtiyacı vardır. Bu temelde atılan ve ulusal birliğe hizmet eden her girişime büyük değer biçmek gerekiyor.

         Kuzey Kürdistan’da; ulusal birlik konusunda tam bir çocukluk hastalığı yaşanmaktadır. özellikle Avrupa’da yapılan her toplantının ardından müşterek konularda  anlayış birliğinin sağlanması gerekirken, tam tersine ‘sihirli bir değnek’ tarafından görüş ayrılıkları daha fazla derinleştirilmektedir. Yıllardır yapılan ve artık hangi meçhule gittiği, gideceği belli olmayan toplantılar serisi; birçok çevrede bıkkınlık ve güvensizlik yaratarak tüm bu ve buna benzer girişimlerden herhangi bir sonuç çıkmaz psikolojisinin egemen olmasına yol açmaktadır. Şüphesiz bunda kasıt aramaya gerek yoktur. Ancak her seferinde; ayrıntılara takılarak, birlik önüne bir takım gerekçelerin ileri sürülmesi, en hafif deyim ile büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Bazı grupların birlik çalışmalarına güç vermek yerine, kendilerine görüş ayrılıklarını derinleştirme rolünü biçtikleri anlaşılmaktadır.

         Dar grupçu yaklaşımların aşılması bakımından PSK ve PDK Bakur’un kamuoyuna deklare ettiği protokol önemli bir adımdır. Her iki partinin; tüm yurtsever parti, grup ve şahsiyetlerin ortak bir platformda güç birliğine gitmelerinin neredeyse imkansız göründüğü ve bunun daha çok zaman alacağı gerçeğini görerek kendi inisiyatifleri dahilinde bu tarz bir girişime başvurmaları son derece isabetli olmuştur. çünkü mevcut yanlış yaklaşımlardan dolayı tüm güçlerin birliğini sağlamaya çalışmak zaman kaybından başka bir sonuç vermemektedir. Bundan dolayı bazı çevrelerin, kendileri bu protokole dahil olmadıkları için geçmişte yaptıkları gibi, yine eleştiri yöntemine başvurmaları-eleştiri hakları olmasına rağmen- güç birliğini yaratmak açısında herhangi bir anlam taşımamaktadır.

         Geçmiş deneyimler bize şu gerçeği açıkça göstermektedir: Tüm güçlerin birliğini sağlamak için zeminin olgunlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Demokratik uzlaşı kültürü egemen kılınmadan ortak mücadele platformlarının yaratılması mümkün değildir. Zaman kaybına yol açan toptancı mantık yerine birbirine anlayış bakımından yakın olan çevrelerin öncelikle kendi aralarında güç birliğine gitmeleri daha sağlıklı bir yöntem gibi görünmektedir. Bu tarzda ikili, üçlü, hatta daha kapsamlı birliklere gitmenin hiçbir sakıncası yoktur. Yeter ki kendilerini dar grupçu anlayışların esiri durumuna getirip ulusal birlik önünde engel teşkil etmesinler ve her türlü girişime açık tutsunlar.

PSK ve PDK’nin kendi aralarında imzaladıkları protokolun dar grupçu mantığın bir ürünü değil, daha kapsamlı girişimlere zemin sunmak açısından geliştirildiğini yakından biliyoruz. Sadece bunu değil, ulusal birliğe hizmet eden, daha değişik ve  buna benzer her girişimi sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu tür birlik girişimlerine hiçbir ön koşul öne sürmeden katılmaya hazır olduğumuzu, ulusal birliğin sağlanması amacıyla yapılacak her türlü toplantı, konferans ve kongreye ev sahipliği yapmaktan onur duyacağımızı ilgili tüm çevrelerin bilmesini istiyoruz.
                                                                                                                                                                                                                       16 Ekim 2005

                                                                                                                                                                                                           Botan Rojhılat-N.TAŞ

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe