Değişim Zamanı
                                                                       -3-
 

Ortadoğu’daki değişim rüzgarı tüm Arap alemini derinden sarstığı gibi, şüphesiz Irak muhalefet hareketlerini de önemli ölçüde etkilemiş bulunmaktadır.
Ancak Irak’ı diğer Arap devletleri ile aynı kefeye koymak doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Çünkü, Irak bir bakıma Ortadoğu’da başlayan değişim hareketinin, dışarıdan askeri müdahale yöntemi ile yapılan ilk örneğini temsil etmektedir. Ortadoğu’da başlayan değişim hareketinin aslında Saddam rejiminin devrilmesi ile start aldığını ve mevcut ayaklanmaların bunun bir parçası ve devamı niteliğinde olduğunu tespit etmeden doğru sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. Irak’ta yaşanan sorunlar Mısır, Tunus veya Suudi Arabistan’da meydana gelen olaylara hiçbir bakımdan benzememektedir. Diğer Arap devletlerinde- Lübnan hariç- yaşanan sorunlar BAAS rejimi döneminde yaşanan problemlere benzerken, bu gün Irak’ın karşılaştığı sorunlar tamamen farklı ve kuruluş döneminin zorluklarından ileri gelmektedir. Irak devletinin karşılaştığı sorunlar Saddam döneminde olduğu gibi faşist baskılardan dolayı değil, tam tersine BAAS döneminden geriye kalan sorunlara karşı daha çok tecrübesizlikten kaynaklanan, ancak demokrasi kültürünü de fazla hazmedemeyen ve eski alışkanlıklarla hareket eden başarısız bir yönetim anlayışından kaynaklanmaktadır.
Irak’ta şüphesiz henüz demokratik sistem yerleşmiş değildir. Ancak Irak’ın mevcut konumunu Saddam dönemiyle aynı tutmak büyük bir haksızlık olacaktır. Çünkü Saddam döneminde hiçbir hak ve hukuk tanınmazken şimdi fazla işlevsel olmasa dahi parlamenter sistem ve tüm kesimlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir zemin vardır.
Irak’ta demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesi için daha yoğun bir mücadele ve uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Özgürlük sınırlarının oldukça ileri aşamalara taşınması gerektiğini hiç kimse inkar edemez. Ancak yaşanan bu sorunlardan dolayı Irak örneğini diğer Arap devletleri ile kıyaslamak, örneğin Suudi Arabistan, en hafif deyimle sapla samanı karıştırmak anlamına gelmektedir. Diğer Arap devletlerinde doğru dürüst bir parti bulunmazken Irak’ta her etnik kesim, mezhep ve sınıf istediği partiyi kurma ve kendisini siyasal planda temsil etme yetkisine sahiptir. Bundan dolayı diğer Arap devletlerinde silahlı halk ayaklanmaları ve devrimsel hareketler meşru bir hakken, Irak’ta bu tarz kalkışmaların hiçbir gerekçesi yoktur. Irak’ta yaşanan sorunlar daha çok ekonomik kaynaklıdır. Halkın güvenlik, aş, iş sorunları vardır. Yolsuzluk, keyfiyet, kayırmacılık halkı en çok rahatsız eden davranışlar olmaktadır.
Haklı ve meşru olan tüm bu taleplerin yerine getirilmesi için devletin devrilmesi değil reforma tabi tutulmasından başka doğru bir mücadele yöntemi yoktur. Devrilen rejimin yerine demokratik sistemin yerleşmesi için reform ve ekonomik kalkınmaya ihtiyaç vardır. Bunun için muhalefetin şiddet ve silahlı ayaklanmalara başvurmasına gerek yoktur. Çünkü diğer Arap devletlerinin tersine Irak’ta siyasal demokratik yoldan muhalefet yapmanın her türlü mücadele aracı ve zemini vardır.   
                                                                                                                                                              5 Nisan 2011
                                                                                                                                                          N. TAŞ( Botan Rojhılat)
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe