Doğru Savaş Doğru Barış -III-
Savaş Kürtlerin tercih edeceği bir amaç değildir; ancak yeniden şekillenmekte olan Ortadoğu düzleminde hem kendini savunmak ve hem de kaderini yeniden belirlemek açısından her türlü olasılığı dikkate alarak hazırlanmak zorundadır.
Nizamettin Taş
12.06.2012 - 04:27
Doğru Savaş Doğru Barış
-III-
Kuzey Kürdistan?da; Kürt sorununu çıkmaza sokan yaklaşımlar sadece legal mücadele alanında değil, ondan çok daha tehlikeli ve vahim bir biçimde, asıl gerilla savaşında görülmektedir.
Fakat bu konuya geçmeden önce altına kalın çizgiler çekmek istediğim birkaç hususa öncelikle değinmek istiyorum.
- Kürt sorununu artık gerilla savaşına dayanarak çözmek mümkün değildir. Bu tespit gerilla güçlerinin kendini savunmaktan vazgeçip Türk devletine teslim olması gerektiği anlamına gelmemektedir. Geçmişte Kürt hareketinin temel mücadele biçimi olan gerilla savaşı, mevcut durumda Kürt sorunu ile birlikte çözülmesi gereken acil problemlerden biri haline gelmiştir. Gerilla güçleri Kürt sorunu çözüme kavuşuncaya kadar kendini savunmaya ve varlığını korumaya devam edecektir.
- Gerilla savaşının Kürt sorununun temel mücadele biçimi olmaktan çıkması, savaşın Kürdistan geneli açısından bir daha asla gündeme girmeyeceği anlamına gelmemektedir.
Ortadoğu, Irak ve İran?daki gelişmelere bakıldığında, Kürtler açısından savaşın tamamen devreden çıktığını ileri sürmek için zaman henüz çok erkendir.
Ortadoğu?da başlayan değişim sürecinin hangi gelişmelere gebe kalacağını tahmin etmek hayli zordur. Gerçi Arap baharının Ortadoğu?nun kaderini tamamen değiştireceği konusunda hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Lakin bunun hayli zor ve çatışmalı geçeceğini ve demokrasinin öyle sanıldığı gibi bu coğrafyada kolay kök salmadığını Irak ve Afganistan deneyimlerinden biliyoruz. Ortadoğu gibi geleceğinin nasıl şekilleneceği tamamen belirsiz ve kestirilmesi hayli zor olan bir bölgede savaşın tamamen miadını doldurduğunu söylemek gerçekleri fazla zorlamaktan başka bir anlam taşımamaktadır.
İran ve Suriye devletlerine herhangi bir dış müdahale olasılığı henüz ortadan kalkmış değildir. Kürtlerin, her türlü olasılığını dikkate alarak geleceğe hazırlanması gerektiğini tartışmaya bile gerek yoktur. Benzer şekilde Kürtlerin, Irak?ta, problemli bölgeler üzerinde Araplarla yeniden savaşa girmesi neredeyse kaçınılmaz görünmektedir.
Savaş Kürtlerin tercih edeceği bir amaç değildir; ancak yeniden şekillenmekte olan Ortadoğu düzleminde hem kendini savunmak ve hem de kaderini yeniden belirlemek açısından her türlü olasılığı dikkate alarak hazırlanmak zorundadır.
********
Başta PKK olmak üzere, bazı çevreler, Kürdistan geneli açısından geçerli olan belirsiz koşullara bakarak Kuzey Kürdistan?da sürmekte olan gerilla savaşına gerekçe bulmaya ve savaşın zorunlu olarak devam ettiğini savunmaya çalışmaktadır. Oysa Kürdistan geneli açısından yapılan tespitlere dayanarak Kuzey Kürdistan?da gerilla savaşının Kürt sorununun temel çözüm aracı olduğu sonucuna varmak sapla samanı karıştırmaktan daha tehlikeli bir yanılgıya götürmektedir.
Savaşın Kürt probleminin artık çözüm aracı olmadığını üç temel nedene dayandırmak mümkündür.
? Kürt sorununun çözümünü siyasal demokratik yollardan gerçekleştirmenin koşulları mevcuttur. Bu koşulları yaratan esas olarak gerilla savaşı ve Kürt halkının her türlü bedeli ödeyerek sürdürdüğü mücadelenin kendisidir. Eski mücadele araçlarında ısrar etmek en başta gerilla savaşının yarattığı kazanımları yok saymak ve Kürt sorununun geldiği boyutları kavramamak anlamına gelmektedir.
? PKK?nın Kürt sorununun çözümü konusunda ileri sürdüğü taleplerden hiçbirisi savaşı zorunlu kılmamaktadır. Siyasal demokratik yollardan ileri sürülen talepleri gerçekleştirme koşullarının bulunduğu bir zemine savaşı dayatmak cinayet işlemekten başka bir anlam taşımamaktadır.
? Gerilla, savunma gücü olarak Kürt sorunu çözüme kavuşuncaya kadar şüphesiz belirli oranda rol onamaya devam edecektir. Ancak savunma pozisyonunun dışında kendisine kesinlikle rol atfedilmemelidir. Geçmişte olduğu gibi temel çözüm gücü olarak görülmesi, sadece taktik dışı bir yaklaşım değil, aynı zamanda Kürt sorununu çıkmaza sokmaktan başka bir sonuç yaratmayacaktır.
Mayıs 2012 Nizamettin TAŞ (Botan Rojhılat)
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe