Güney Kürdistan'ı Savunma Stratejisi - II
        Kuzeyin desteği olmadan Güney Kürdistan'ın kendisini savunması mümkün değildir. Güneydeki kazanımları, önemli oranda, gerilla savaşının yol açtığı gelişmelerin bir sonucu olarak görmek abartılı bir yaklaşım değildir. Ancak, PKK'nın objektif olarak sunduğu bu destek, Abdullah öcalan'ın yakalanmasından sonra Türk devleti tarafından tersine çevrilmiş ve gerilla savaşı artık Güney Kürdistan'ı savunan değil, buradaki kazanımları yok etmeye neden olan bir araca dönmeye başlamıştır.
Nizamettin Taş
17.10.2007 - 23:20
        Potansiyel bakımdan İsrail?den çok daha avantajlı konumda bulunan Kürdistan?ı hala imha tehdidi altında bırakan temel zaafları nelerdir?
        Yahudilerde bulunmayan, ancak Kürtlerde bulunan önemli birkaç stratejik hatadan söz etmek gerekir.
        - Yahudilerin dünyanın neresinde bulunursa bulunsun birbirlerine sımsıkı sarıldıkları ve kendi çıkarlarından önce İsrail devletinin hizmetinde çalıştıkları bilinen bir gerçektir. Buna karşılık Kürtlerde ulusal bilinç ve yurt kavramı henüz kendi içerisinde ve parçalar arasında birliği sağlayacak bir düzeyi yakalamaktan oldukça uzaktır. Kürtlerin ulusal birlik stratejisine uygun hareket ettikleri söylenemez. Kürdistan
        1- İsrail'in tersine- zayıf düşüren en önemli etken, ulusal birlik stratejisini bir tarafa bırakalım, çoğu zaman düşman oyunlarına gelerek savaşa tutuşmaları ve parçalı hareket etmeleridir. Son yıllarda PDK ve YNK?nin ortak hükümet oluşturmaları olumlu yönde atılmış önemli bir adım olmasına rağmen, sağlanan bu gelişme henüz parçalar arası birliği güvenceye almaktan çok uzaktır.
        - Kuzeyin desteği olmadan Güney Kürdistan?ın kendisini savunması mümkün değildir. Güneydeki kazanımları, önemli oranda, gerilla savaşının yol açtığı gelişmelerin bir sonucu olarak görmek abartılı bir yaklaşım değildir. Ancak, PKK?nın objektif olarak sunduğu bu destek, Abdullah öcalan?ın yakalanmasından sonra Türk devleti tarafından tersine çevrilmiş ve gerilla savaşı artık Güney Kürdistan?ı savunan değil, buradaki kazanımları yok etmeye neden olan bir araca dönmeye başlamıştır. Türk devleti; PKK?nın, ulusal kurtuluş mücadelesi açısından hiçbir amaç ve hedefi bulunmayan eylemlerini gerekçe göstererek Güney Kürdistan?daki kazanımları yok etmek istemektedir.
        PKK?den ayrılmamızın en önemli nedeni Güneyli güçlere karşı takındığı düşmanca tutumdur. Oysa Kürt halkının elinde somut tek kazanım olduğu için Kürdistan?ın her parçasının öncelikli olarak Güneyin kazanımlarını koruması gerekmektedir. Şüphesiz, Güneyin savunulması, her parçada ulusal kurtuluş mücadelesinin geliştirilmesine bağlıdır. Ancak, bu yetmez, Türk devletinin Güneyi işgal etmesi halinde gerekirse savaşmak üzere her parçadan ve diasporadan binlerce, on binlerce yurtseverin bizzat gelerek vatan savunmasında yer alması gerekmektedir. İsrail?in kuruluş felsefesinde bu yaklaşım belirleyici rol oynamıştır.
        - Güney Kürdistan?daki kazanımların savunulması, her şeyden önce PDK ve YNK?nin takınacağı tutuma bağlıdır. Her iki partinin, geçmişte yaşadıkları düşmanlığa rağmen birlik yönünde attıkları adımlar küçümsenemez düzeydedir. Ancak savaş halinde Kürtlerin ağır darbe almasına yol açacak ayrılık noktaları hala giderilmiş değildir.
        Savaşın iki temel aracı vardır: İstihbarat ve Ordu
        Güney Kürdistan?da, ne yazık ki, anlamsız bir şekilde istihbarat örgütleri ve peşmerge gücü tek bir çatı altında birleştirilmemiştir. Bundan dolayı düzenli ordu girişimleri sonuç almaktan uzak kalmaktadır. Düzenli orduya geçilmeden savaş kapasitesini artırmak ve teknik donanıma ulaşmak mümkün değildir. Bu açıdan Güney Kürdistan?da acil olarak yapılması gereken ilk görev peşmerge güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesidir.
        Kuşku yok ki, işgal koşulları veya Araplarla çıkacak bir iç savaşta sadece peşmerge güçlerine dayanarak Güney Kürdistan?ı savunmak mümkün değildir. Güney Kürdistan?ın Türk devleti tarafından işgal edilmesi halinde veya Kerkük meselesinden dolayı bir iç savaşın çıkması durumunda Kürdistan?ın her parçasından ve dünyanın dört bir tarafına dağılmış bulunan Kürtleri silâhaltına alacak yasal bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
        Federal Parlamentonun bu zihniyetle çalıştığı ve Kürt halkının olası her türlü savaşa göre hazırlandığı zorunlu bir sürecin içerisine giriyoruz. Savaş dışardan zorla Kürdistan?a dayatılmaktadır. Kürt halkının tercih yapma koşullarının bulunmadığı Ortadoğu?da kendini savunmak için birlikte hazırlanmaktan başka silahı yoktur.
Nizamettin TAŞ (Botan Rojhilat)
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe