Ne Yapmalı? -I-
Ne yapmalı? sorusunun yeniden gündeme girmesi, Kürt halkının yoğun bir arayış içerisinde bulunduğunu kanıtlamaktadır. Ancak aynı sorunun geniş bir çevre tarafından dile getirilmesi, aynı zamanda toplumda egemen olan kafa karışıklığının hala devam ettiği ve çözüm konusunda tam bir netleşmenin olmadığı anlamına gelmektedir.
Nizamettin Taş
20.12.2008 - 15:26
Ne Yapmalı?

                                                       -1-

         Bizimle bir biçimiyle ilişkide olan, telefonla konuşan veya bizzat görüşen hemen her kesin kafasını kurcalayan tek bir soru vardır.

 

         Ne yapmalı?

 

         Kürt halkının çözümsüzlükten dolayı içine girdiği umutsuzluk girdabından giderek sıyrıldığı anlaşılmaktadır.

 

         Ne yapmalı? sorusunun yeniden gündeme girmesi, Kürt halkının yoğun bir arayış içerisinde bulunduğunu kanıtlamaktadır. Ancak aynı sorunun geniş bir çevre tarafından dile getirilmesi, aynı zamanda toplumda egemen olan kafa karışıklığının hala devam ettiği ve çözüm konusunda tam bir netleşmenin olmadığı anlamına gelmektedir.

 

         Kürt halkının çözüm konusunda yeniden arayışa girmesinin iki temel nedeni bulunmaktadır.

 

         --- PKK’nın bir incir çekirdeğini bile doldurmayan ve hangi stratejik amaçlara hizmet ettiğinin kendileri tarafından dahi bilinmediği anlamsız hedefler uğruna ısrarla sürdürdüğü kör şiddetin, artık halk tarafından geçmişte olduğu gibi hiç sorgulanmadan desteklenmediği görülmektedir. PKK’nın; Kürt sorununun çözümü konusunda, kayda değer hiçbir pratik sergilememesi, halk nezdinde itibarını giderek zedelemektedir. Toplumun tutarsız, yaranmacı ve Kürt sorununun çözümü ile hiçbir ilişiği bulunmayan soyut talepler uğruna on yıldır tekrarlanan anlamsız bir pratikten bıktığı ve yeni arayışlara girdiği anlaşılmaktadır.

 

         --- Kürt halkı; PKK’dan giderek umudunu kesmesine karşın, Kürdistan’ın yakın tarihini bilmeyenler açısından şaşırtıcı olan, ancak yaratılan dehşet ortamının muazzam bir baskı sistemi oluşturduğunu iliklerine dek hissedenler açısından gayet açık olan nedenler yüzünden diğer Kürt örgüt ve partilerine fazla yönelmemektedir. Siyaset biliminin kurallarına göre aslında PKK’dan uzaklaşan kesimlerin diğer Kürt partilerine kayması gerekirken, Kürdistan’da bu kaidenin pek işlemediği görülmektedir.

 

         PKK; aktif Kürt kitlesinin önemli bir kesimini, yıllardır çok katı kurallar temelinde şartlandırdığı için, büyük tepki ve hoşnutsuzluğa rağmen hala bloke etmeye devam etmektedir. Diğer partilerin sahip olduğu yetersizlikler ve içinde tutuldukları tecrit konumdan dolayı, PKK’dan umudunu kesen muazzam bir kitle potansiyeli, ya ehveni şer bir tutum takınarak Demokratik Toplum Partisine kerhen destek vermekte veya siyasetten soğuyarak kabuğuna çekilmektedir.

 

         PKK tarafından yıllardır siyasetten dışlanan, ancak içinde bulundukları marjinal konumdan çıkmak için gerekli sayılan imkan ve kabiliyete henüz sahip olmayan diğer Kürt parti ve gruplarının mevcut duruşlarıyla ve tek başına, yakın bir gelecekte Kürt halkına güven veren bir öncülük konumuna gelmeleri hayli zor görünmektedir.

 

         PKK’dan giderek umudunu kesen, ancak yeterince güven veren ve tüm kesimlerin kendisini içinde ifade edebileceği ulusal bir platform oluşturamadıkları için diğer muhalif parti ve gruplara da fazla yönelmeyen Kürt halkının yeni arayışlara girmesinin gerçek nedeni budur.   

20 Aralık 2008                                                    botan Rojhılat (N. TAŞ)
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe