PWD, Çözüm Sürecindeki Halkımızın Vazgeçilmez İhtiyacıdır!.

Kongre Gel'den neden ayrıldığımız konusunda birkaç arkadaşın değerlendirmeleri oldu. İlerde kapsamlı bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Görüşme notlarında tekrarlanarak devam ettiği ve Kongre Gel basınında her türlü karalamaya dönüştürülerek ayyuka çıkarıldığı için öncelikle "on bin kişinin katili" suçlamasına cevap vermek istiyorum.

Nizamettin Taş
25.09.2004 - 00:12

Benim için on bin kişinin katili suçlamasında bulunuluyor. Şunu açıklıkla belirtiyorum; ben hiçbir cinayete karışmadım ve kişi olarak hiç kimsenin katili asla olmadım. Tersine halka dönük ve parti saflarında işlenmek istenen onlarca cinayetin işlenmesini bizzat önlediğimi gerilla saflarında yer alan her savaşçı bilir. Son yıllarda idam kararı yasaklanmasına rağmen parti yönetiminden habersiz yapılan infazların kimler tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun ayrılmamızın en temel nedenlerinden biri olduğunu Kongre tartışmalarında açıkça dile getirdik. Şu anda bize pervasızca saldıranların çoğu işlenen cinayetlerden sorumlu tutuldukları için mahkum edilmişlerdi. Yaşamlarının dahi saldırdıkları insanlara borçlu olduklarını unutmamalarını hatırlatmakla yetiniyorum. Aynı yöntemlere baş vurmayacağımızdan cesaret alarak daha fazla istismara kalkışmaları doğru bir yaklaşım değildir.

Türk devleti savaşta otuz bin insanın öldürüldüğünü söylüyor. Bundan PKK ve Önderliğini sorumlu tutuyor. Bu suçlama doğru değildir. Savaşın ve öldürülen insanların esas sorumlusu Türk Devletidir. Türk sömürgeciliğine karşı gerilla savaşı verildiği için hiç kimse PKK'yi, onun savaşçı ve komutanlarını suçlayamaz. Gerilla savaşı Kürt halkının sahiplenmesi gereken en onurlu davranışıdır. PKK savaşa kalkıştığı için değil, amaç ve hedeflerine denk düşmeyen eylem ve kayıplardan sorumludur. Bundan dolayı Türk devletinden değil, Kürt halkından defalarca özür dilemeli ve dilemiştir.

Düşman ağzına benzer bir üslubun, bizzat suçlanan kişi tarafından,kendi sorumluluğu altında savaşan komutanlara yöneltilmesinin mantığını anlamak mümkün değildir. Bu Kürt halkını rencide etmekten ve kendini aşağılamaktan başka bir sonuç vermez. Bu üslubun ısrarla, üstelik düşmana karşı tek eylemi bulunmayan bazı sağlıksız tipler tarafından devam ettirilmesini esefle karşılıyoruz. Kürt halkının moral değerlerine daha fazla saldırılmaması ve sağduyunun egemen olmasından başka bir umut taşımıyoruz.

Savaşta on bin kişinin vurulmasından sorumlu tutulmak ne anlama gelir? Bu savaşta verilen toplam kayıpların üçte birine denk düşen bir rakamdır. Suçlama mantığını bir tarafa bırakırsak, gerilla savaşının sorumluluğunun üçte birini yüklendiğim anlamına gelir. Ben hiçbir zaman but arzda bir rol oynadığımı ileri sürmedim. Gerilla savaşının gerçek kahramanları şehit ve gazilerdir. Kazanımların temelinde binlerce gerilla ve halkımızın emekleri yatmaktadır. Bu onur onlara aittir. Ben sadece onların bir yoldaşıyım ve şehitlerin arkadaşı olmaktan şeref duyuyorum. Bundan asla pişmanlık duymadım ve her zaman anılarına bağlı kalacağım.

Gerilla savaşında başından sonuna kadar yer aldığım için yaşanan tüm gelişmelerden direk-dolaylı kendimi sorumlu görüyorum. Bu sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadım ve kaçmayacağım. Gerilla savaşının yarattığı tüm kazanımların gerçek sahipleri şehitler ve halkımızın kendisidir. Buna yeterince layık olamadığımız ve bundan dolayı yaşanan kayıplardan dolayı bir kez daha halkımızdan özür diliyorum.

Şehitlere gerçek bağlılık; uğrunda kan-can verilen değerlerin, amaç ve hedeflerin zafere ulaştırılmasıdır. Eğer bir gün Kürt halkının özgürlük mücadelesi zafere ulaşmazsa, işte o zaman kendimi bir katil olarak göreceğim. Başından beri böyle davrandım ve mezara kadar böyle yaşayacağım.

Kongre Gel saflarından ayrılmamızın esas nedeni; çözüm yeteneğinin yetirilmiş olmasıdır. Çözüm yeteneğini kaybeden bir hareketin şehitlere ve devrimin kazanımlarına doğru temelde sahip çıkması mümkün değildir.

Kongre Gel yönetiminde kalan arkadaşların önemli bir kesimi askeri deneyim ve siyasal yoğunluktan tamamen yoksundur. Bütün yetenekleri örgüt içi tasarrufta bulunmanın ötesine geçmemektedir. Bir kaçını dışında tutarsak hiç birisinin kayda değer tek bir eylemi bulunmadığı gibi ezici bir çoğunluğu savaş sahasını dahi görmüş değildir. Bu gün savaş çığırtkanlığını, hayatlarında eline silah dahi almamış kişiler yapmaktadır. Amaçtan yoksun bir savaş dayatmasında bulunarak, rant peşinde koşan bu kesim, halkımızın en değerli evlatlarının boş yere kanının dökülmesine yol açmaktadır. Gerçek savaşçı ve komutanların hiç birisi amacı ve hedefi bilinmeyen bu savaştan yana değildir. 1 Hazirandan bu yana aylar geçmesine rağmen nitelikli tek bir eylemin dahi yapılmaması bunu açıkça göstermektedir.

On beş yıllık gerilla savaşının esas komuta yapısının ezici çoğunluğu, Kongre Gel saflarından ayrılıp PWD içerisinde yer almaktadır.

Aynı durum siyasal mücadele alanında geçerlidir. Kongre Gel saflarında siyasal çalışmalara öncülük yapan kadroların büyük çoğunluğu ayrılmış bulunmaktadır. Siyasal mücadeleden öcü gibi korkan marjinal bir ekip, devrimin tüm kazanımlarını dağların kuytu köşelerine hapsetmiş durumdadır. Kürt halkının siyasal birikim ve olanakları bir avuç yeteneksiz rantçının elinde rehin tutulmaktadır. Örgüt üzerinde tasarrufta bulunmak için halkımızın en yaratıcı yetenekleri yıllardır dağda prangaya vurularak çürümeye terk edilmiştir. Mevcut yönetim ve bunlara transfer olan birkaç yeni türedi şahıs, şehitlerin kanına kene gibi yapışarak ağır bir yük durumuna gelmiştir. Hiçbir açılım ve mevzi kazanmayarak binlerce şehidin kanı temelinde savunulan devrimin tüm olanakları, bu türedi yönetim tarafından pervasızca tüketilmektedir.

Kongre Gel yönetiminde yer alırken maddi ve yetki anlamında bütün olanaklar elimizdeydi. Eğer amacımız bir tas çorba içmekse, hem bu imkanlar fazlası ile vardı ve hem de bizi bununla suçlayanlara yıllardır sözünü ettikleri çorbayı veriyorduk. Yetki ve imkan için değil-bunlar zaten fazlası ile vardı-çözüm imkanlarının tüketildiğini gördüğümüzden dolayı ayrıldık. Ayrıldığımızda yeni hareketin temellerini atmak için ihtiyaç duyduğumuz bir miktar paranın -yönetimin bilgisi dahilinde bir arkadaşın üzerinde bulunan yüz bin dolar- dışında kişisel eşyalarımızı dahi almadan ayrıldık. O günden bu yana sadece kendi yaratıcılığımızı harekete geçirerek toparlanmaya çalışıyoruz. Suçlandığı tarzda ne kimseden çuvallar dolusu para aldık ve ne de herhangi bir örgütün himayesinde bulunuyoruz. Dostluk ilişkilerinin dışında bağımsızlığımızdan asla taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Belirtiklerimizin dışında söylenen her şey sadece iftiradan ibarettir.

Kendimizi savunma araçlarından yoksunuz. Her türlü karalama yöntemlerine baş vurularak linç edilmek isteniyoruz. Fakat bunun ömrü uzun sürmeyecek ve eninde sonunda mızrak çuvala sığmayarak tüm gerçekler açığa çıkacaktır. Onların iğrenç üsluplarını asla kullanmayacağız. Siyasal içerikten yoksun ve sadece yalana dayalı karalama kampanyası barutunu tüketmek üzeredir. Dar sahada yaptıkları her manevra torbalarındaki malzemeyi hızla bitirecektir.

Kongre Gel yönetiminin çözüme ilişkin hiçbir plan ve projesi yoktur. Daha önce ayrılan grup ve kişilere dönük yapılan mücadele yönteminin bir benzerini bize karşı tekrarlamak istiyorlar. Bu ciddi bir hatadır. Geçmişte açılan kampanyaların hiçbirisi gelişmelerden kopuk ele alınmıyordu. Temel mücadele yöntemine bağlı olarak geliştirilen mahkumiyet, kısa sürede sonuç veriyor ve ayrılan kişi veya gruplar nefes alamaz duruma geliyordu. Şimdi sürdürülen kampanya; küfür ve karalamadan başka herhangi bir taktiğe dayanmıyor. Bundan sonuç almaları mümkün değildir.

PWD'yi savaştan kaçmakla suçlayamazlar, çünkü savaşın herhangi bir amacı yoktur ve bizim geçmiş savaş pratiğimizi aşacak güçleri yoktur. Aylardır tacizi aşan tek bir eylemleri yoktur. Eylemlerine sahip çıkacak cesareti bile gösteremiyorlar. Savaş kararının alındığı bile tartışmalı hale gelmiştir. Halk amaçsız savaşı istemiyor. Yakında amaçsız bir savaş için neden çocuklarımızı ölüme gönderiyorsunuz diye hesap sormaya kalkışırsa hiç şaşmamak gerekir. Bizi ihanet ve işbirlikçilikle suçluyorlar. Mücadele değerlerine asla ihanet etmedik. Tam tersine çözüm olanaklarının tüketilmesine ve ortaya çıkan tarihi fırsatın değerlendirilmemesine karşı çıktık. Türkiye'de yüzde onların üstüne çıkması gereken oy potansiyeli, sahip olunan dogmatik ve marjinal yaklaşım yüzünden yüzde beşlere düşürüldü. Yüz-yüz yirmi belediyenin kazanılma imkanı vardı. Sivil toplum alanında, halkın kaderini değiştirecek muazzam örgütlenme olanakları değerlendirilmedi. Marjinal sınıf bakış açısı, anti-demokratik uygulamalar ve bürokratik yaklaşım yüzünden halkın serhıldan ruhu içinden boşaltılarak en düşük düzeyine indi.Yolsuzluk, adaletsizlik, keyfi uygulamalardan binlerce insan çalışamaz duruma düştü. Tüm bu ve buna benzer onlarca stratejik sorunun çözümüne dönük Kongre Gel'in hangi plan ve projesi bulunmaktadır. En önemlisi bunları aşmaya dönük hangi zihniyet ve pratik iradeye sahiptirler. Temel taktik hususlara ilişkin verebilecekleri kayda değer tek bir cevapları yoktur. İstedikleri kadar küfür etsinler, eninde sonunda ayyuka çıkardıkları karalama kampanyaları son bulacak ve halk bu soruların cevabını isteyecektir. Görüşme notunda belirtildiği gibi feriştahları gelse taşıdıkları zihniyet yüzünden sorunların çözümüne pratik açıdan cevap olmaları mümkün değildir. Siyasal mücadele ve onun pratik çözümüne yatkın olmadıklarını, buna Kongre Gel sisteminin kesinlikle el vermediğini çok yakında göreceklerdir.

Kongre Gel bir yamadır. Esas yürürlükte olan PKK'nin geçmiş sistemidir. PKK gerilla savaşı döneminde tüm yetersizliklerine rağmen işleyen bir mekanizmaya sahipti. Bunun siyasal mücadeleye uyarlanmasının mümkün olmadığını son yıllardaki pratik açıkça göstermektedir. Bunda daha fazla ısrar etmek Kürt özgürlük mücadelesinin yaratıcı dinamizmini tamamen yok eder. Bu donmuş ve artık tüm yaratıcılığını yetirmiş hantal mekanizmayı aşmak için her türlü çaba gösterildi. Sistemin kendisi dönüşüme yatkın değil, alternatif bir demokratik yapılanmaya gidilmeden mevcut tıkanıklığı aşmanın imkanı bulunmamaktadır. Yeni bir oluşuma gidilmesinin esas nedeni budur. Kürt halkının devrimci dinamizmini harekete geçirecek demokratik bir yapılanmaya gidilmezse, mevcut tıkanıklık bir kaosa dönüşerek tüm kazanımları yok edebilir. Kürt hareketi yeterince daralmış ve tüm dünyanın hedefi duruma gelmiştir. Kongre Gel'in bu kaostan kurtulması mümkün değildir. Kürtler ulusal stratejiden yoksun bırakılmıştır.

Diğer Kürt örgütleri ve daha önce PKK'den ayrılan grup ve şahısların bilinen nedenlerden dolayı ciddi bir alternatif yaratamadıkları bilinmektedir. Bu sadece onların hatalarından kaynaklanmamaktadır. Koşullar bu kesimler açısından son derece elverişsizdi. PWD'nin çıkış koşulları bambaşka bir zemin üzerinde doğmaktadır. PKK içerisindeki konum ve pozisyonları alternatif yaratmayı başaracak niteliktedir. Bu fırsatın kaçırılmaması gerekir. PWD oluşumu başarısızlığa uğrarsa bir daha benzer bir çıkışın başarı şansı tamamen ortadan kalkar. PKK'nin boğucu, baskıcı sistemi tüm parti ve grupların nefesini kesmişti. PWD'nin demokratik yapılanması bu baskıcı sistemi parçalayacak ve tüm yurtsever-demokrat kişi ve kuruma siyaset yapma ve iradelerini özgürce ortaya koyma zemini yaratacaktır. Bu çabaya yurtsever her insanın, grup ve partinin destek vermesi, güç katması ve mümkünse aktif katkı sunması gerekir. Bu tarihi bilinç ile yaklaşılırsa kısa sürede hızlı bir toparlanmanın gerçekleşeceği ve demokratik bir oluşuma gidileceği kesindir. Güçlerimizi birleştirmekten başka başarı şansı yoktur. Yoksa Kürt özgürlük mücadelesinin tasfiyesini hiç kimse durduramaz.

Şehitlere ve değerlere bağlı kalmanın biricik yolu demokratik bir yapılanmanın hızla gerçekleştirilmesidir. Bunun için kimseden talimat almanın ve beklentiye girmenin gereği yoktur. Biz demokratik bir oluşuma gideceğiz. Burada bireylerin gönüllü katılımı ve yaratıcılığı esastır. Örgütlenmek için yeterli bilinç ve deneyim vardır. Beklentiye girmeden herkes kendi çevresinde ilişkiler ağı yaratmalı, imkanları ölçüsünde katkı sunmalı ve her tarafta mantar gibi örgüt adacıkları oluşturmalıdır. Onlarca dereciğin büyük bir nehre dönüşmesi, herkesin kendi inisiyatifi ile harekete geçmesine bağlıdır.

PWD yakında kuruluş konferansını gerçekleştirecektir. Ulaştığımız tüm sonuçları kamuoyuna açıkça sunacağız. Program, tüzük ve kararlara ilişkin katkılarınızı bekliyoruz.

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe