Sipan'ın Anısına

Sipan Rojhılat ?Şhaopur Badoshiva- şehit düştü.


Sipan ve eşi Sakine Batman benim en yakın arkadaşlarımdandı. Son bir yıldır, görev gereği zorunlu ayrılmaların dışında, her günümüz birlikte geçti. Şehit düştüğü son yolculuğunda Sakine ile birlikte uğurlamıştık.
Cenazesini yine birlikte Hevler morgundan aldık.

Nizamettin Taş
02.11.2004 - 13:14

Sipan arkadaşı vuranların bir kaçını tanıyorum. Emir verenleri ise çok yakından tanıyorum. Yirmi beş yılımız birlikte geçti.


Hakkımızda vurulma kararının çıkartıldığını günler, aylar önce biliyorduk. Suikast timlerinin bazı elemanları, kirli plana alet olmak istemedikleri için bilgi vermişlerdi. Elimizde canlı tanıklar bulunuyor.
Birkaç suikast girişimi bu temelde boşa çıkartıldı.


Sipan arkadaşın vurulması, Kongre Gel açısından, bir siyasal intihar girişimidir. Doğu Kürdistan üzerinde tasarrufta bulunmayı amaç edinmiş bir hareketin, kendisine her açıdan mevzi kaybettireceği kesin olan bir eyleme kalkışmasının mantığı yoktur.


Kongre Gel siyasal amaçlarından soyunmuş bir hareket görüntüsü çiziyor.


Serhıldanları bastırmak için Türk devleti tarafından tetikçi olarak
kullanılan Hizbullah hareketine benzer davranışlar sergiliyor.

Emir veren ve tetik çekenler değişmiş, fakat rol, yöntem ve amaç olduğu gibi tekrarlanıyor. Hizbullaha emir veren Türk devletiydi, tetiği çeken özel
yetiştirilmiş kontra elemanlarıydı. Amaç Hızbullah hareketinin
geliştirilmesi değil, Kürt ayaklanmasının bastırılmasıydı. İşlenen cinayetler amaçtan yoksun kalınca, geriye sadece dehşet saçan eylemler kaldı. Devlet açısından önemli olan korku atmosferinin hakim kılınarak serhıldanların bastırılmasıydı. Buna hizmet ediyorsa kimin vurulduğu
önem taşımıyordu. Serhıldanları başsız bırakmak için halk önderleri özel olarak hedeflendi. Fakat işlenen cinayetlere bakıldığında bunun çok az yer edindiğini, asıl büyük çoğunluğun sadece korku yaratmak için rasgele
hedeflendiğini görmekteyiz. Amaç sadece serhıldanları bastırmak olunca, bunu gerçekleştirecek her yöntem mubah görüldü. İşlenen her cinayet teşhir edildi, cenazeler parçalandı, işkence edilerek yol kenarlarına bırakıldı.
Halka şu mesaj verilmek istendi; serhıldanlara katılan her insanın sonu bu olur.


Türk devleti Hızbullah hareketini kullanarak ağırlıklı olarak dehşet saçan eylemler gerçekleştirdi ve hiçbir cinayeti üstlenmedi. Bundan
dolayı binlerce cinayet faili meçhul kaldı. Devletin üzerinde kalan, inkar edemeyeceği eylemlerde ise Kongre Gel gibi açıklama yaptı. Vurulan kişiler hakkında ?mafyanın işidir veya örgüt içi çatışmaların sonucu olarak "öldürülmüş? türünden beyanlarda bulundu. Gerçekleştirdiği cinayetleri
üslenmeden başkasına mal etme yaklaşımı Kongre Gel?in değil Türk derin devletinin bir icadıdır. Kongre Gel sadece kontralaşmış devletin tecrübesinden yararlanıyor.


Sipan arkadaşın öldürülmesi olayında Türk devletinin yerine İran istihbaratını, Hızbullah hareketinin rolünü Kongre Gel?in özel kuvvetlerine yüklerseniz aynı tablo ile karşılaşırsınız.Hızbullah kendisi için değil Türk devleti, Kongre Gel Kürt halkı için değil İran istihbaratı için bu tür
eylemlerde bulunuyor. Her iki cinayet örgütü için halk desteğini kaybetmek, yurtseverlerin nefretini kazanmak önem taşımıyor. Taşeron örgütler için önemli olan verilen görevlerin yerine getirilmesidir.


İran devleti Sipan arkadaşı vurmakla; gerçek Kürt muhalefetini daha örgütlü bir güç durumuna gelmeden ezmeyi hedeflemektedir. İran KDP?si ve
Komala hareketinin işlenen cinayetler temelinde marjinal düzeye indirgenerek kontrol altına alındığını biliyoruz. Kasumlo, Şerefkendi ve daha onlarca lider kadronun vurulması yüzünden Kürt muhalefeti son yıllarda
darmadağın olmuş ve kendini toparlamakta zorlanıyordu. İran istihbaratı Kürt liderlerini katlederek eski muhalefeti bitirmenin eşiğine getirmişti. Kendini tam garantide görürken son yıllarda Doğu Kurdistan?lı devrimcilerin yeni bir çıkış yapması İran devletini can evinde vurmuştur. Başlangıçta
Kongre Gel ilişkilerine dayanarak PJAK?ı denetleyebileceğini sanıyordu.


Bahar aylarında İran ordusuna yönelik eylemler gerçekleşince büyük bir paniğe kapıldı. Kendilerine dönük eylemleri durdurmak ve PJAK?ın faaliyetlerine son vermek için Kongre Gel yönetimi ile defalarca görüştü.
Görüşmelerde Kongre Gel heyetinin başını muhafazakar kesimin sözcüsü çekiyordu. Görüşmeler sonucu İran?ın tüm talepleri kabul edildi. İran topraklarında bulunan gerilla güçlerinin ağırlıklı bölümü geri çekildi ve cephe faaliyetlerine son verildi. Kürt halkının taleplerini formüle eden program ve tüzük muhafazakar kesimin yoğun baskıları sonucu değiştirildi ve İran devletini destekleyen bir içeriğe kavuşturuldu. Hiçbir Doğu Kürdistan?lı arkadaş bu değişikliklere rıza göstermedi, baskılara dayanmayan
yönetimin bir çok üyesi istifa etmek zorunda kaldı.


Kongre Gel yönetimi; Doğu Kürdistan devrimini kendi kirli amaçları için İran devletine peşkeş çekmiştir. Bu alçakça planı Sipan arkadaş Konre Gel saflarından ayrılarak bozdu. Şahpur Badişuva PJAK?ın kurucusuydu. Ayrıldıktan sonra merkez ve önde gelen çok sayıda kadro Kongre saflarını terk etti ve etmeye devam ediyor. Bu arkadaşlar PJAK?ı yeniden örgütleyerek
gerçek kimliğine kavuşturmaya çalışıyorlardı. İran devleti Sipan arkadaşı vurarak bu çalışmaları daha sonuç almadan bitirmek istiyor.


Kongre Gel yönetiminin İran istihbaratının istemi doğrultusunda hareket etmesinin belirli nedenleri vardır. Yönetimin önde gelen bir üyesi 2002 yılında Tahran?da İran istihbaratının yoğun baskıları sonucu Doğu
Kürdistan?da zirveye çıkan serhıldanları durdurmak için çağrıda bulundu. Serhıldanlar durdurulmazsa kendisini Türkiye?ye teslim etme riskinin bulunduğunu söyledi. Yeni bir komplo gerçekleşmesin diye yönetim adına halka
serhıldanları durdurma çağrısı yapıldı. İran?daki tüm faaliyetler durduruldu ve bunun karşılığında İran istihbaratı bu yöneticiyi özel bir uçak ile Irak üzerinden Suriye?ye geçirdi. O günden bu yana İran aleyhine tek bir çabanın
gösterilmemesi için elinden gelen yapıyor.


Şuphesiz Kongre Gel sadece İran devleti istedi diye Sipan arkadaşı vurmadı. Dağda yapılan yönetim toplantısında PWD yöneticilerine altı aylık
ömür biçiliyor. Bahara kadar PWD bitirilmezse Kongre Gel?in çözüleceği tespiti yapılıyor.


Kongre Gel; PWD?ye karşı bir savunma stratejisi çiziyor. Sanıldığının aksine PWD?ye karşı ideolojik mücadele yürütmüyor, İran ve Türk devletinin
deneyimlerinden yararlanarak bu hareketi henüz oluşum halindeyken bitirmek istiyor. Hareketin önde gelen kadroları vurularak göz dağı veriliyor. Fakat bunu sistemli baskıya dönüştürmek için Hızbullah gibi davranıyor. Vurulan
kişilerin cenazelerini yol kenarlarına atma ve cinayeti üslenmeden mesaj verme yolunu tercih ediyor.


İşlediği cinayeti üslenmeyen hareketlerin amaçları karanlıktır.


Bir hareket amaçları doğrultusunda eylem yapmışsa, hedefe ulaşmak için propagandasını yapar. Bu açıdan yaptığı her eylemi üslenir. PKK yaptığı
eylemlere sahip çıkardı. Sahip çıkmadığı eylemlerin mutlaka kirli bir tarafı vardı. Nasır?ı vurdular, ?YNK kaçırmak için baskın yaptı, çatışmada vuruldu? yalanını uydurdular. Güneyli Faik arkadaşı işkencede öldürdüler, intihar etti açıklaması yapıldı. Buna benzer onlarca cinayet işlendi ve hiç
birisine açıktan sahip çıkılmadı.


Kongre Gel yöneticilerinin yalanı meslek edindikleri anlaşılıyor. Bir hareket amaçtan yoksun kalınca bel kemiksiz kalır. Sipan arkadaşın vurulma
haberini aldıklarında bunu büyük bir zafer havası içerisinde
kutladıkları söyleniyor. ?İşte hepsinin sonu bu olur diye? bazıları çalım atmış. Sonra yoğun tepki gelince yalanlama yoluna gittiler. Yalanlama açıklamaları vurmaktan çok daha aşağılayıcı. Kontraların, çetelerin ağzını kullanmaktan
çekinmiyorlar. Sipan arkadaşı karalayarak ikinci kez öldürmekten sadistçe zevk aldıkları anlaşılıyor.


Kongre Gel kontra tarzı eylemlerde bulunuyor.Bu tarz eylemler ile Türkiye, İran ve Suriye?nin çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir.
Yaptığı hiçbir eylem Kürt halkının çıkarına değildir. Türkiye ve İran; geçmiş yıllarda nasıl çete, kontra ve hızbullahı kullandıysa şimdi tüm kirli işlerini taşeron bir örgüt olarak Kongre Gelin özel timlerine yaptırıyor ve yaptırmaya devam edecektir. Yapılan eylemlerde Kongre Gel neyi amaçlıyor,
bunu artık değerlendirmeye gerek yoktur, asıl Türkiye ve İran ne yapmak istiyor ona bakmak gerek.Çünkü burada Kongre Gel sadece taşeron bir örgüt olarak rol oynamaktadır.


Kongre Gelin bazı canavarlaşmış üyeleri bizi can evinden vurarak intikam almaya çalışıyor. Bir insana, bir sevgiye, ülkenin bir parçasına kurşun sıkarak egemen rejimlerin istihbarat örgütleri adına Kürt
yurtseverlerinden intikam alıyor. Geçmişte Hızbullah bu görevi yerine getiriyordu. Hızbullah bu temelde her tarafı ölüm tarlalarına dönüştürmüştü.


Kongre Gel yönetimine Hızbullahın taşeron bir örgüt olarak Kürt halkında yarattığı nefreti ve en önemlisi akıbetini unutmamalarını salık veriyoruz. Sömürgecilerin yaptığı gibi kendinize karşı bir şehitler
ordusu yaratmayın. İnsanların kanı üzerinde kendinizi yaşatmanıza gerek yoktur, yoksa o kanda boğulursunuz.

Eski arkadaşlık hukukuna kan bulaştırmayacaktınız. İnsanlıktan çıkmış halinize, sevginin baharını yaşayan insanları hançerlemenize, hayatlarını karartmanıza, arkadaşlık adına ne varsa en adi yöntemlerle kirletmenize lanet olsun, sizi canavarlaştıran sisteme, tetiği çeken, tetikçiye emir veren sizlere lanet olsun.


Shaopur Badoshiva?nın anısını yaşatmak için bundan sonra Rojhılat soyadını kullanacağım.

Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe