Zeytin Dalı  -l-

         Kuzey Kürdistan’ın mücadele pratiği, örgütlenme modellerinin geliştirilmesi konusunda zengin deneyimler sunmaktadır. Başta PKK olmak üzere geçmiş tüm partilerin tecrübeleri irdelenmeye değer veriler içermektedir.

         Kuzey Kürdistan’ın otuz yıllık mücadele pratiğinden çıkartılması gereken en çarpıcı gerçek şudur: Liderlik sultasının egemen olduğu tek partili sistemlerin -benzer tüm ülkelerde olduğu gibi- kesinlikle gelecekleri yoktur. Sovyetler birliğinin yetmiş yıllık tarihi ve en son Saddam diktatörlüğünün içine düştüğü acıklı durum; tek partili sistemlerin bırakalım çözüm üretmeyi, tam tersine büyük bedeller ödenerek kazanılmış tüm mevzileri eninde sonunda yok ettiğini çok çarpıcı bir tarzda göstermektedir.

         Toplumlar tarihinde; ülkeleri telafisi mümkün olmayan yıkımlara uğrattıktan sonra tarihin çöp sepetine atılmaktan kurtulan tek bir istisna dikta rejimini göstermek mümkün değildir.

         Tek parti diktatörlüğünün egemen olduğu tüm ülkelerde meydana gelen felaketlerin bir benzerinin daha iktidar olmadan Kuzey Kürdistan’da yaşanmakta olduğunu zıddına dönüşen tasfiye pratiğinde çok iyi görmekteyiz.

         PKK’nın alternatif her arayışı yok ederek gösterdiği aşırı tahammülsüz yaklaşım; bütün tek parti diktatörlüklerinde olduğu gibi aynı zamanda kendi sonunu getiren yolun temel taşlarını döşemekten başka bir sonuç yaratmamıştır. PKK’nın tek şef, tek parti sisteminde ısrar etmesi; yıkılan sosyalist blok, devrilen Saddam rejimi ve öldürülen diktatörlüklerin akıbetine benzer bir yıkıma doğru hızla sürüklenmesine yol açmaktadır. PKK ve özellikle liderinin içine düştüğü onur kırıcı durum; Saddam Hüseyin, Pol Pot ve benzerlerinin başına gelen trajedinin tekrarından başka şey değildir.

         Kuzey Kürdistan’da sürmekte olan kaos ve olumsuz gidişatın panzehiri; tekelci parti zihniyetinde ısrar etmek değil, tam tersine ‘her fikrin rahatlıkla tartışıldığı ve yüzlerce çiçeğin açtığı’ gerçekten demokratik ve özgür bir platformun geliştirilmesine bağlıdır. Kürt halkının her şeyden önce demokratik uzlaşı kültürüne ihtiyacı vardır. Kuzey Kürdistan’da siyasetin kısır kalmasına yol açan ve demokratik geleneğin yerleşmesini önleyen en büyük handikap liderlik kültüne dayalı tekelci parti zihniyetinin varlığıdır. Her türlü yaratıcılığı yok eden ve legal sahayı tamamen inisiyatifsiz bırakan tekelci zihniyet ve dar parti mantığına karşı tavır alınmadıkça mevcut kaos ve kısır döngüyü aşmak mümkün değildir.

         Son dönemlerde farklı parti ve yeni oluşum çabalarının artması, tek parti diktatörlüğüne karşı alternatif manevra sahalarının yaratılmasına yol açtıkları için desteklenmesi gereken devrimci arayışlar olarak görmek gerekir. örgüt anarşizmine yol açmadıkları müddetçe bir çok partinin varlığından korkmaya gerek yoktur. Birlik esprisine göre hareket ettikleri ve kin ve nefret tohumlarını ekmedikleri sürece çoğulcu sistemin yerleştirilmesi açısından önemli rol oynamaları mümkündür.
Ancak demokratik uzlaşı kültürünün geliştirilmesi ve çoğulcu sistemin kök salması için yurtsever tüm parti ve bağımsız şahsiyetlerin dikkat etmeleri gereken çok önemli birkaç nokta vardır.

Devam edecek…

Botan Rojhılat- N.TAŞ

24 -7-2006
Etiketler: PWD-K, Pwdnerin, Kurdistan, Kurd, Kürtçe