Halil Ataç
Irak'ta Biıtmeyen Savaş
Halil Ataç
Bölgede her nedense ani gelişmeler meydana geliyor.
Türkiye'de Seçim Savaşı ve Sonuçları
Halil Ataç
Bunu kısmen önceden tahmin eden Ak parti savaş meydanının stratejik alanlarına konumlanarak stratejisini genel savunma içerisinde taktik saldırılarını belirlemeye çalıştı.
Türkiye'de Seçim Savaşı ve Sonuçları
Halil Ataç
Türkiye hiçbir seçime benzemeyen bir seçim yaşadı.
Türkiye Gerçeği
Halil Ataç
Son otuz beş yıllık halkın direniş mücadelesi sömürgeci sistemi çözülmeyle karşı karşıya getirdi. Dünya ve bölgedeki gelişmelerde buna eklenince sistem kaçınılmaz bir çözülme sürecine girdi.
Türkiye Gerçeği
Halil Ataç
Kendini tanımlamakta zorlanan Türkiye’yi neye göre tanımlamak gerekir.
Operasyon
Halil Ataç
Osmanlı imparatorluğunun çöküşüyle Ortadoğu yeniden şekillendirildi.
Rojava'nın Doğuşu
Halil Ataç
Bölge halklarının kaderleri birbirine bağlı ve ortak olsa da her birinin özgünlüğü ve hikâyesi kendine özgüdür.
Amed Tablosu
Halil Ataç
Diyarbakır da yaşanan tarihi günü yeni dönemin işaret fişeği olarak görmek ve değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
BÖLÜNME SENDROMU VE BİRLİK SORUNU
Halil Ataç
Savaş boyunca topluma milliyetçilik aşılandı. Genç beyinlere Kürt düşmanlığı yedirildi. Kürt sahası tam bir siyasi manevra alanı haline getirildi. Kimine kahramanlık madalyaları takıldı. Kimi de Kürtçülükle suçlanarak toprağa gömülerek üstü betonlandı.
DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL
Halil Ataç
şiddet ortamının son bulması, günümüz koşullarında şiddetle ısrarın faydadan çok zarar verdiğini anlamak sorunun çözümü için olumlu bir başlangıçtır. Bazı çevreler bunu istemeseler bile çürümüş şiddet sisteminin yıkıntıları altında kalmaktan kurtulamazlar.
Kani Arkadaşın Anısına
Halil Ataç
          Kani arkadaş yurtsever- devrimci mücadeleye 30 yılını vermişti. Ne yazık ki devrimci yaşama dair gerektiğinde ölümü bile göze aldığı, yaşamının en verimli yıllarını adadığı örgütü onu farklı düşünme adına kabul etmeyip katletmekten geri durmadı. Ve her şeyi paylaştıkları mücadele arkadaşları tarafından vuruldu. Bu tarihin bir cilvesi olsa gerek. Açıklaması çok zor olan bu trajediyi, izah etmek mümkün olmadığından ne tür bir açıklama yapacakları hala merak konusudur. Kani arkadaşın şahsında vurulun bir halktır, halkın umududur.
Ordunun Siyasal Sürece Müdahalesi Güçleniyor
Halil Ataç
          Türk genelkurmayının planı, kuzey ile güney Kürdistan arasında tampon bir bölge oluşturmaya yöneliktir. Silopi’den İran sınırına kadar olan dağlık şeritte bir üslenme yaratmak ve kalıcılaşarak hem PKK’nın üslenme ve harekât alanını daraltacak hem de güney Kürdistan yönetimi üzerinde baskı ve tehdit oluşturacaktır...
Kani Arkadaşı saygıyla anıyorum
Halil Ataç
          Mevcut durumda PKK ister savaşsın, isterse ateşkessin Kürt halkının özgürlük mücadelesine verebileceği hiçbir şeyi kalmamıştır. Muazzam bir gelişme ve büyümenin sonunda şimdi Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemi gibi bir süreci yaşamaktadır. çünkü varabileceği bir hedefi ve amacı yoktur.  İçene dönüp kendisini yemeye ve bitirmeye çalışmaktadır.
Üçlü İttifak Büyük Korkunun Ürünüdür.
Halil Ataç
         üçlü ittifak gelişmeleri engellemek için yoğun bir faaliyetlilik içindedir. Suriye susarak, İran sert çıkışlar yaparak, Türkiye kuzu postuna bürünmüş kurt pozisyonunda görünerek mevcut statükoyu ayakta tutma mücadelesi vermektedir. Irak ta surecin bu kadar ağırlaşmasında, çatışmaların kör şiddet düzeyine vararak bu kadar derinleşmesinde bu komşu devletlerin rolü belirleyicidir. İran mezhepçiliği, Suriye baas gericiliğini, Türkiye Sünniliği ve Türkmenciliği körükleyerek etkili olmaya çalışmaktadır...
Türk Ordusunun Yeni Kürdistan Seferi
Halil Ataç
          Türk ordusunun en büyük harekâtı 1995 çelik operasyonuydu ve en fazla bir ay sürebildi. 98 operasyonları ise daha kısa süreli ve belli bölgeleri esas alıyordu. Bölgesel olarak belli bir etkisi vardı.Türk silahlı kuvvetlerinin bu harekâtı belki de en son ve en kapsamlı operasyondur. Bunun böyle olması  başta Kürdistan daki gelişmeler olmak üzere bölgedeki gelişmelerle yakından bağlantılıdır. Özel olarak Irak, İran ve Suriye de ki gelişmeler Türkiye açısından hayati derecede önemlidir. Bu hassas bölgenin sıcak ülkelerin deki beklenmedik gelişmeler Türkiye yi ciddi bir şekilde etkileyebilir. Politik dengeler lehinde ve aleyhinde her an değişebilir. Yine en başta Türkiye olmak üzere bu ülkeleri hassas ve kaygılı kılan hepsinin bir Kürt sorunu olmasıdır.
Kürt Sorununa Çözüm Yaklasimlari
Halil Ataç
              G.Kürdistan daki  gelişmeler ve yaşanan tecrübe Kuzeyde de çözüm yolunun ulusal birlikten geçtiğini ortaya koymuştur.Kuzeydeki mevcut siyasi parti ve örgütlerin öteden beri yaşadıkları çelişki Güneydeki kadar derin ve şiddetli değildir.
Sorunun Çözüm Muhatabı Kürt Halkıdır
Halil Ataç
          Yaşanan acı geçmişe rağmen şoven milliyetçiliğin Kürt sorunu yoktu diyerek yaptığı vatan millet edebiyatıyla nereye varılacağı bellidir.  Kürt-Türk çatışmasını istemiyoruz diyen bu çevreler Türk şoven milliyetçiliğini ayaklandırarak  ortamı bir çatışmaya doğru götürmektedir.
Fidan'ı Katletmek Kendi Sonuna Koşmaktır
Halil Ataç
          Kendi dışında hiçbir siyasi gelişmeyi kabul etmediği gibi hep kendi hizmetinde itaat etmesini ister. Bu  zihniyete sahip sistemlerin dünyada eşi benzeri çok az bulunur. Osmanlı ve Türk devletinde bu zihniyete  rastlamak mümkündür. Türk egemenlik sistemine karşı savaş temelinde ortaya çıkan PKK savaşı başaramayınca süreç içinde karşıtına benzeşti ve ona entegre oldu.
Oyunu Bozalım, Sorunu Çözelim
Halil Ataç
          Bağımsız ,Birleşik, Demokratik Kürdistan amacıyla belli bir stratejiye ve taktiğe dayanan ulusal kurtuluş savaşıyla,  sürmekte olan, ulusal bir amaç ve stratejiye dayanmayan, taktikten yoksun ve en önemlisi de tüm haklı gerekçelerini ortadan kaldırmış bu gün ki “savaş” arasında kesin bir ayrım yapmak lazım .
Özgür Kürdistan'daki Gelişmeler ve Etkileri
Halil Ataç
          Kürdistan Halkı, demokratik cumhuriyetten çok Kürdistan devletini, Kürdistan Federasyonunu tartışıyor. Artık halkın direniş mücadelesini geriletmek mümkün değildir. örgütlere düşen halkın bu haklı taleplerine doğru öncülük etmektir.
Ortadoğu ve Kürtler
Halil Ataç

Uzun ve zorlu mücadele sürecinde Kürtler önemli örgütsel deneyim ve siyasal bilinç kazandı. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Kürtlerin birlik sorunu önemini korumaya devam etmektedir. Kürt birliğini yaratmak dönemin en acil görevlerindendir. Geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı yerine getirilemeyen bu görev daha fazla ertelenemez.

Yurtsever Kürdistan Halkına -Mektup-
Halil Ataç

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin onyıllar öncesi yaşamağa başladıkları demokratikleşme sürecine bölgemiz gecikmeli ve ağır sancılarla girmiş bulunmaktadır. Şüphesiz, sürecin bölge açısından çetin ve ağır geçmesinde iç nedenler kadar dış nedenlerin de önemli bir etkisi vardır. Bugüne kadar dış güçler, bölgeye hep olumsuz yönde müdahalede bulunmuşlardı. Dolayısıyla bölgenin öz gelişim dinamikleri engellenmiş, kaskatı bir yapı oluşturulmuştu. Bu yapı üzerinde şekillenen baskıcı-egemen devlet yapısı değişim-dönüşüme fırsat tanımamıştı.