Nizamettin Taş
Kurdistana Rojava; Altın Tepside Sunulan Fırsat
Nizamettin Taş
Kürdler; Rojava’da, ilk ve son kez ortaya çıkan altın değerindeki tarihsel fırsatı değerlendirmek istiyorsa, öncelikle KCK tarafından savunulan ve Kürdistan’da hiçbir biçimde karşılığı bulunmayan “ anti- emperyalizm” saplantısından vazgeçmek zorundadır.
Güney Kürdistan Bağımsızlık Yolunda
Nizamettin Taş
Tüm veriler Kürdistan’ın önümüzdeki dönemde tıpkı İsrail gibi batının vazgeçilmez sağlam bir stratejik müttefiki olarak rol oynayacağını göstermektedir. Kürdistan; ister savaşla, ya da barış içerisinde önümüzdeki dönemde Ortadoğu’nun yeni parlayan yıldızı olarak tarih sahnesine çıkacak ve bunu hiçbir güç durduramayacaktır.
Kobani
Nizamettin Taş
Kobani kahramanca direniyor.
Obama Planı; Kürdistan’ı Savunma Güvencesidir.
Nizamettin Taş
Amerika önderliğinde oluşturulan koalisyon güçleri; Irak ordusu, peşmerge güçleri ve sünni Arap aşiretlerine askeri teçhizat ve yoğun hava desteğinde bulunarak İŞİD terörüne karşı kapsamlı bir operasyon başlatmak istemektedir.
.
IŞİD’in Kürdistan'dan çıkarılması an meselesi
Nizamettin Taş
Bağdat yolunda ilerleyen IŞİD’in birdenbire İran, bazı Arap ülkeleri, Suriye ve bölgedeki bazı diğer güçler tarafından bağımsızlık ilanını engellemek amacıyla Kürdistan’a yönlendirildiğini belirten Partiya Welatparêzên Demokrat (PWD) Lideri Nizametti.
Kürdistanî Güçler Birleşin!
Nizamettin Taş
Güney Kürdistan’a akıl vermek konusunda, Kuzeyli Kürtlerin adeta birbirleriyle yarıştıkları görülmektedir.
Musul Düştü!
Nizamettin Taş
Irak-Şam İslam Devleti’ne bağlı silahlı güçler, dün geceden bu yana Musul şehir merkezinin tümünü ve havaalanını ele geçirmiş bulunmaktadır.
Yeni Mücadele Döneminde; Mevcut Siyasi Yapıların Konumu
Nizamettin Taş
Mevcut örgütlerin karakter ve niteliğine bakılmaksızın, Kürdistan’ın geleceğinde, islami hareketler her zaman önemli bir aktör olarak rol oynamaya devam edecektir.
Yeni Mücadele Döneminde; Mevcut Siyasi Yapıların Konumu
Nizamettin Taş
Kuzey Kürdistan’da birbirine zıt, çelişkili bir mevzilenme söz konusudur.
Ulusal Mücadele Tarihimiz Üzerine Notlar -4-
Nizamettin Taş
Güney Kürdistan yerine Filistin’i tercih eden PKK; esas olarak devrimci, ancak antidemokratik karakterde olan parti ve devletlerin zihniyetini örnek alarak kuzey ve batı Kürdistan’da tıpkı Irak ve Suriye’de olduğu gibi katı baskıcı bir sistem oluşturmaya çalışmaktadır
Ulusal Mücadele Tarihimiz Üzerine Notlar -4-
Nizamettin Taş
PKK’nin Güney Kürdistan yerine geri çekilme sahası olarak Filistin sahasını tercih etmesi, gerilla gücünün ülke toprakları üzerinde hazırlanmasını zaafa uğratmış ve ulusal bilinçle yoğrulmasını önleyerek çarpık ve kesinlikle yurtseverlikle bağdaşmay.
Ulusal Mücadele Tarihimiz Üzerine Notlar -3-
Nizamettin Taş
Güney Kürdistan hareketinin başlangıçta Kuzey’i çok yoğun etkilediğini bir kez daha tekrarlamakta yarar vardır.
Ulusal Mücadele Tarihimiz Üzerine Notlar -2-
Nizamettin Taş
Güney devriminin diğer bir belirgin özelliği, çoğu zaman yenilginin eşiğine gelmesine, hatta bazen yenilmesine rağmen kesintiye uğramadan sürmesidir.
Ulusal Mücadele Tarihimiz Üzerine Notlar -2-
Nizamettin Taş
Kuzey Kürdistan’da, Kürt sorununun teorik düzeyde tartışılmaya başlandığı dönemde Güney Kürdistan’da aralarında PDK, Sosyalist ve Komünist partilerinin de olduğu BAAS karşıtı güçlerin peşmerge sayısı yüz binleri aşmış bulunmaktaydı.
Ulusal Mücadele Tarihimiz Üzerine Notlar -1-
Nizamettin Taş
İsyanlar yüzyılı olarak tarihe geçen bu direnişlerin daha sonra Kürdistan’ın dört parçasında gelişen ve günümüze kadar devam eden ulusal kurtuluş mücadelesine temel teşkil ettiğini, tüm hareketlerin bu zemin üzerinde geliştiği ve bu direniş geleneğini devralarak sonuca gitmek istediği tartışılmaz bir gerçektir.
Ulusal Mücadele Tarihimiz Üzerine Notlar -1-
Nizamettin Taş
‘Ulus sadece tarihi bir kategori değil, belirli bir çağın, yükselen kapitalizm çağının bir kategorisidir.
Cenevre 2 ve Kürtler
Nizamettin Taş
Kürt tarafının bağımsız bir heyet olarak Cenevre görüşmelerine katılmamasının esas nedeni Kürtlerin birlikten yoksun ve ihtilaflı duruşu, daha açık bir ifade ile PYD’nin rejimle bağını koparmaması ve diğer Kürt örgütlerini dışlamasından kaynaklanmaktadır.
Cenevre 2 ve Kürtler
Nizamettin Taş
Suriye gibi, çetrefilli ve çözülmesi oldukça zor sorunların gündeme geleceği Cenevre-2 görüşmelerine, Kürtlerin bir taraf olarak katılmayacağı anlaşılmaktadır.

Cenevre-2 görüşmelerine; başta BAAS rejimi olmak üzere Suriye’ye komşu.
Şaron Öldü!
Nizamettin Taş
Genellikle arkasında hayırla yad edilmesi gereken insanlar üzerinde değerlendirmeler yapılır.
Kürtler; Çatışmanın Nedeni, Çözümün Temel Belirleyici Gücüdür!
Nizamettin Taş
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve Türk, Kürt ilişkilerini zıtların birliği yasasından daha iyi ifade edebilecek başka bir formül bulmak mümkün değildir.
Kürtler; Çatışmanın Nedeni, Çözümün Temel Belirleyici Gücüdür!
Nizamettin Taş
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve Türk, Kürt ilişkilerini zıtların birliği yasasından daha iyi ifade edebilecek başka bir formül bulmak mümkün değildir.
Soğuk savaş döneminin bitmesinden sonra, ama özellikle günümüz koşullarında dost, düşman kavra.
Gençliği Bekleyen Tehlike!
Nizamettin Taş
Bu aralar, kuzeyden gelenlerle sıklıkla görüşüyor, sohbet ediyoruz.
Arayış
Nizamettin Taş
Son dönemlerde, 1980 öncesi Kürt gruplarının belli bir arayış içerisine girdikleri görülmektedir.
15 Ağustos Atılımı-Eruh Baskını
Nizamettin Taş
( Agit, Erdal, Bedran, Şiyar, Dr.Baran’ın Anısına)
Şiyar; Erdal’a seslendi: “ Üst katın işi tamam esirleri ne yapalım.” Erdal beklemelerini söyledi. O esnada Agit’in geldiğini görmüştü.
Taksim Olayları
Nizamettin Taş
Muhalefetin yokluğundan cesaret alan hükümetin kendini artık tam da kadiri mutlak ilan ettiği ve bunun keyfi uygulamalarına başladığı bir dönemde Taksim’de başlayan gösteriler Türkiye’nin geleceğini yepyeni bir mecraya taşımıştır.
Kürtler Arasında Barış; Şimdi!
Nizamettin Taş
Başta PKK olmak üzere PDK ve YNK; Kürtleri temsil etme ideasında olan hiçbir parti, grup kesimi dışlamadan önümüzdeki dönemde tüm sorunların tartışıldığı ve ulusal demokratik bakış açısıyla çözüme kavuşturulduğu bir platformda buluşmasına mutlaka öncülük yapmalıdır.
Zorunlu Açıklama
Nizamettin Taş
Özgür Politika’da Ferda Çetin imzalı “ BDP’ye alternatif parti kuruluyor” başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda benim ve arkadaşlarımın ismi zikredilerek eski PDK Bakur yöneticileriyle birlikte legal bir parti kuracağımız ileri sürülmektedir.
İmralı Görüşmeleri; Geri Dönülemez Süreç
Nizamettin Taş
Kürt sorunu; gelinen yeni aşamada, artık karar alıcı devletlerden ve Türkiye, Irak, Suriye ve özellikle de İran ile yaşanan ilişki ve çelişkiden ayrı ele alınamayacak düzeyde karmaşık hale gelmiştir.
Güney Kürdistan; Tarihi Fırsat, Batı Kürdistan; Tehlikeli Gidişat
Nizamettin Taş
Kerkük problemi Kürdistan’ın geleceğini belirleyecek düzeyde stratejik bir konu olmasına rağmen; PDK ve YNK işin ciddiyetini kavramaktan uzak ve hala basit çıkarlar uğruna didişmekten, kendilerini boşa çıkartmaktan başka bir sonuç yaratmayan çift başlı yönetim tarzını tamamen bırakmış değildir.
Ortadoğu’nun Geleceği
Nizamettin Taş
Arap baharının en yıkıcı etkisini İran üzerinde göstereceği, daha doğrusu meydana gelen tüm değişim ve çatışmaların esas olarak İran İslam cumhuriyetini hedeflemek amacıyla yapıldığı artık sır olmaktan çıkmış ve somut bir olguya dönüşmeye başlamıştır.
‘ Alır Biri, Vermez Üçü, Yer topuzu, Verir Dokuzu’
Nizamettin Taş
Kürtlere karşı daima Irak devletinden yana olan Türkiye’nin önümüzdeki dönemde İran, Suriye ve Irak’a egemen olan Şii bloğuna karşı kaçınılmaz olarak Kürtlere ihtiyaç duyacağı kesindir. Nitekim daha şimdiden geçmişte düşman bildiği Federal Kürdistan yönetimin
Kürtlerin Vebali
Nizamettin Taş
Yakın dönemde Kürt partileri arasında yapılan Hewler anlaşmasına bakıldığında, PKK’nın ilk defa, tarihin böylesine kritik ve kırılgan bir döneminde, bizi şaşırtan, ancak doğruluğuna kesinlikle inandığımız bir karara imza attığına tanık olmaktayız.
Hewler Anlaşması
Nizamettin Taş
Mesut Barzani öncülüğünde yapılan ittifak girişimine PKK’nın ilk defa fazla pirelenmeden onay verdiğine tanık olmaktayız. Üstelik bunu başka bir yöneticinin ağzından değil, bütün ömrünü Barzanilerden kuşku duyarak geçiren Duran Kalkan’ın söylemiş olması, iyimser olmamızı haklı çıkaran kuvvetli bir delildir.
Leyla Zana, Talepler ve Üslup Üzerine
Nizamettin Taş
Barış girişimlerine soluk aldırtmayı hedefleyen yeni bir girişimin bu sefer Kürt cephesinden yapıldığına tanık olmaktayız. Değişik Kürt parti ve şahsiyetlerinden yükselen seslere Leyla Zana’nın katılması, çözüm girişimlerine yeni bir boyut ve anlam kazandırmıştır.
Doğru Savaş Doğru Barış -III-
Nizamettin Taş
Savaş Kürtlerin tercih edeceği bir amaç değildir; ancak yeniden şekillenmekte olan Ortadoğu düzleminde hem kendini savunmak ve hem de kaderini yeniden belirlemek açısından her türlü olasılığı dikkate alarak hazırlanmak zorundadır.
Birlik Zamanı
Nizamettin Taş
PKK’nın geçmiş deneyimlerden ders çıkartarak uzaktan kumanda etmekten ve tekelci zihniyetten vazgeçmesi halinde birlik çalışmalarının başarıya ulaşma şansı hayli yüksek görünmektedir.
Bu konuda mevcut girişime öncülük yapanlar inisiyatifli davranmak zorundadır.
Doğru Savaş Doğru Barış -II-
Nizamettin Taş
Nitekim son dönemlerde binlerce insan bu gerekçelere sığınılarak tutuklanıp hapse atılmaktadır. Şüphesiz hükümet PKK’yı tasfiye etme planının bir parçası olarak tutuklamalara gitmektedir. Ancak, hükümetin, KCK adına yapılan hatalar zinciri ve illegal yapılanmanın varlığından ziyadesiyle istifade ettiğini hiç kimse inkar edemez.
Doğru Savaş Doğru Barış -I-
Nizamettin Taş
Fakat çatışarak şehit düşen gerilla birliklerinin dışında ilk defa bazı grup ve bireylerin direnmeden teslim olduklarına şahit olmaktayız. Şüphesiz PKK tarihinde direnmeden teslim olan onlarca gerilla örneği vardır, ancak bu tarzda, sanki bir gelenekmiş gibi, birbirlerine bakarak teslim olan gerilla birliklerine ilk defa tanık olmaktayız.
Faili Meçhul Cinayetler!
Nizamettin Taş
Ancak işlenen binlerce faili meçhul cinayeti gerçekleştiren ve buna azmettiren güç odaklarını açığa çıkartmaktan kaçınması veya suçları sadece deşifre olmuş bazı tetikçilere havale ederek durumu kurtarmaya çalışması kabul edilecek bir tutum değildir.
Zoğurlu Ailesi
Nizamettin Taş
İçinden geçtiğimiz dönemin hassasiyetinden dolayı uzmanı olduğumuz konularda dahi değerlendirme yapmaktan kaçınıyoruz. Bu fırsattan yararlanarak öteden beri yazmayı düşündüğüm bir konuda, daha doğrusu bir aile ve onun şahsında bir anne hakkındaki duygularımı yazmak istiyorum
Diplomatik Komedi
Nizamettin Taş
Uluslararası kamuoyu ve Kürt halkı, İran devletinin Kasımlo ve Şerefkendi’yi tuzağa düşürerek alçakça katledişlerini, Tahran’daki göstericilere karşı sergilenen vahşeti ve idama çarptırılan onlarca insanın ibreti alem olsun diye günlerce dar ağaçlarında nasıl canavarca asılı bırakıldığını unutmuş değildir.
KRİTİK AŞAMA
Nizamettin Taş
Birincisi; gerillanın silah bırakması açısından belirleyici güç hala Abdullah Öcalan’ın elinde bulunmaktadır. Ancak PKK yönetimini dışında tutan herhangi bir çözüm planının da her koşul altında boşa çıkartılacağı net bir biçimde açığa çıkmış bulunmaktadır. PKK yönetimi silah bıraktırma yetki ve kabiliyetine sahip değildir, ancak kendisini çözümün dışında bırakan her kararı bozacak güç ve iradeye sahiptir.
Seçim!
Nizamettin Taş
Uzlaşı kültürü ve ittifak anlayışı egemen kılınmadan Kürtlerin arzulanan başarıyı göstermesi mümkün değildir. Bu yaklaşımın sadece seçim döneminde değil, aynı zamanda tüm mücadele alanlarına hakim kılınması gerekir. Geçmişte olduğu gibi basit çıkarlar gereği uzlaşır gibi görünüp, seçim bitikten sonra tekrar eski tekelci zihniyete dönülürse mevcut sınırlı ittifakın dahi yürünemeyeceği bilinmelidir.
Değişim Zamanı-3-
Nizamettin Taş
Irak’ta şüphesiz henüz demokratik sistem yerleşmiş değildir. Ancak Irak’ın mevcut konumunu Saddam dönemiyle aynı tutmak büyük bir haksızlık olacaktır. Çünkü Saddam döneminde hiçbir hak ve hukuk tanınmazken şimdi fazla işlevsel olmasa dahi parlamenter sistem ve tüm kesimlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir zemin vardır
.
Değişim Zamanı -2-
Nizamettin Taş
Türkiye’de Kürtlerin yakın planda devlet kurması hayli zor, hatta imkansız görünmektedir. Ancak Ortadoğu’da örnek ülke olmayı hedefleyen Türkiye’nin daha iler bir demokratik yapıya kavuşması hem Kürt sorununun çözüme kavuşmasında oldukça elverişli bir zemin yaratacak ve hem de Kürtleri önemli bir güç durumuna getirecektir.
Değişim Zamanı
Nizamettin Taş
Ortadoğu’daki sorunlar yapısaldır ve aşılmaması halinde tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyecek bir kapasiteye sahiptir. Yani mevcut rejimlerin tasfiye olmasını sadece halklar değil, aynı zamanda en büyük müttefikleri olan Amerika ve Avrupa gibi dünyanın egemen güçleri de istemektedir.
Rüzgar Eken, Fırtına Biçer
Nizamettin Taş
PKK’nın, Hizbullahçıların serbest bırakılması karşısında duyduğu endişe, ‘rüzgar eken, fırtına biçer’ misali yıllardır uyguladığı baskı sisteminin ve tekelci zihniyetin doğal bir sonucudur. Hizbullah’ın Ergenekon tarafından kurulması veya desteklenmesi bu gerçeği değiştirmez. Çünkü şiddet ve baskı eninde sonunda kendi karşıtını doğurur.
Türkiye yeni bir sürece giriyor.
Nizamettin Taş
Türkiye’nin yakaladığı bu olumlu atmosferin devam etmesi ve kalıcı hale gelmesi, referandum sürecinde bir kez daha görüldüğü üzere, esas olarak Kürt sorununun çözümüne bağlıdır. Ancak, Kürt sorununun çözümü konusunda, tarihin hiçbir döneminde görülmeyen son derece elverişli koşullar yakalanmasına rağmen, süreci her an sabote edecek bir dizi problem orta yerde durmaktadır.
Irak Tercihini yapıyor
Nizamettin Taş
Kürdistan bölge seçiminde KDP ve özelliklede YNK’yi sarsacak düzeyde büyük bir başarıya imza atan Goran listesinin bu seçimde nasıl davranacağı ve hangi oranda oy alacağı merak konusuydu. Halkın genel beklentisi, yerel seçimlere bağımsız liste olarak katılan Goran hareketinin Irak genel seçimlerinde Kürdistani cephe ile birlikte hareket etmesiydi. Halk; Goran listesinin yerel seçimlerde bağımsız hareket etmesini, demokrasinin bir gereği olarak görmekteydi.
Kürt Açılımı
Nizamettin Taş
Kürt halkının bir takım anlamsız hayallere kapılarak demokratik açılım sürecinin başarısını sadece Türk devletinden beklemesi doğru bir tutum değildir. Kendi iradesinin yansımayacağı herhangi bir projenin başarıya ulaşma şansının olmayacağını bilmek zorundadır. Mevcut durumda kendi iradesine bir tarikat zihniyeti tarafından ipotek konulmuş ve demokratik açılım sürecinin dışında bırakılarak adeta siyaset sahnesinden silinmiştir.
Kürt Konferansı
Nizamettin Taş
Şüphesiz, Kürt konferansını uluslar arası ve özelliklede bölgesel bağlantılarından soyutlayarak değerlendirmek, sağlıklı bir yaklaşım tarzı değildir. Konferans fikrinin arkasında duran esas iradi güçleri görmeden yapılacak önerilerin boşuna kürek sallamaktan başka bir anlamı olmayacaktır. Kürt örgütlerinin bu gerçekliği görerek adım atmasında büyük fayda görmekteyiz
Ne Yapmalı? -I-
Nizamettin Taş
Ne yapmalı? sorusunun yeniden gündeme girmesi, Kürt halkının yoğun bir arayış içerisinde bulunduğunu kanıtlamaktadır. Ancak aynı sorunun geniş bir çevre tarafından dile getirilmesi, aynı zamanda toplumda egemen olan kafa karışıklığının hala devam ettiği ve çözüm konusunda tam bir netleşmenin olmadığı anlamına gelmektedir.
Yalanlar ve Gerçekler -III-
Nizamettin Taş
Gerilla tarafından esir alınan askerlere bırakalım işkence etmek, tek bir olumsuz laf dahi atılmış değildi. Buna karşılık esir alınan bir gerillanın tedavi edildikten sonra helikopterden atılarak paramparça edildiğini bizzat televizyon görüntüleri ispatlıyor. Şimdi yapılması gereken birilerin bu cani generali mahkemeye vermesi ve yargılanarak mahkûm olmasını sağlamaktır.
Neden?
Nizamettin Taş
Aslında PKK yönetimi, ne demokratik cumhuriyet ve nede Abdullah öcalan’ın özgürlüğü için gerilla savaşı gerekmediğini gayet iyi bilmektedir. Ancak iki cepheden kuşatılan ve tuzağa düşürülen PKK’nın yönetim erki içerisinde, bu çıkmazdan kurtulmayı başarabilecek gerekli iradi yapı kesinlikle yoktur.
Yalanlar ve Gerçekler -II-
Nizamettin Taş
1994 baharında, Zağros eyaletine gittikten yaklaşık bir hafta sonra, Avaşin mıntıkasına kapsamlı bir operasyon yapıldı. Osman Pamukoğlu’nun bu operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmeyi televizyondan izledim
Yalanlar ve Gerçekler
Nizamettin Taş
Başta Osman Pamukoğlu olmak üzere emekli birçok generalin yazdıkları kitap ve televizyonlarda yaptıkları asılsız konuşmalara karşılık vermeyi öteden beri düşünüyordum. Hatta kitap yazmamı öneren bazı arkadaşlar bile oldu. Aslında kitap yazmayı bende düşünüyorum.
Devşirme Siyaseti-II-
Nizamettin Taş
          Türk solunu iktidarsızlaştırdıktan sonra sisteme dahil eden Türkiye cumhuriyetinin aynı başarıyı İslami hareket ve Kürt sorunu karşısında elde ettiğini söylemek için zaman henüz çok erkendir. Ancak bu tespit, bir devlet geleneği olarak devşirme politikasının her iki tehdit unsuruna karşı izlenmediği anlamına gelmemektedir.
Devşirme Siyaseti
Nizamettin Taş
          Derin devletin çetecilik yöntemlerini dünyada en iyi uygulayan ülkelerin başında Türkiye cumhuriyeti gelmektedir. Bunu kanıtlamak için derin tahlillere gerek yoktur. Türkiye cumhuriyetinin yönetim kademelerinde yer alan asker, sivil bürokrasi ve siyaset mekanizmasını işgal eden kadroların şeceresine kısa bir bakış atıldığında bile elit kesimin büyük bir çoğunluğunun kesinlikle Türk olmadığı ve tıpkı Osmanlı imparatorluğunda olduğu gibi başka din ve azınlıklardan devşirilen bu mekanizmanın mükemmel bir şekilde işlediğine tanık olmaktayız.
Türkiye'nin Belirsiz Geleceği
Nizamettin Taş
         Amerika’nın gerçekleştirmek istediği ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin en önemli saç ayağını İran’daki İslami rejimin değiştirilmesi oluşturmaktadır. Amerika’nın tüm dayatmalarına rağmen, Türkiye, bırakalım bu projeye destek sunmayı, tam tersine, İran’a olası her müdahaleyi sabote etmek için çok aktif bir rol oynamaktadır.
Halil Uysal'ın Anısına
Nizamettin Taş
         Tam hatırlayamıyorum, iki bin veya iki bin bir yılının bahar aylarında bir gün Xınere’deki karargâha gelmişlerdi. Yanında Hüseyin Kaytan ve Ozan Serhat vardı. Bir belgesel projesinden söz etmişlerdi. Gerilla savaşının belgeselini çekmek istiyorlardı. Aslında kafamda böyle bir proje vardı. çekimleri güneyde düşünüyordum. Fakat ismini vermek istemediğim başka bir yönetici, yılanı deliğinden çıkartan tatlı dili ile bunları kandırmış ve Botan’a göndermek üzere ikna etmişti...
Kani Yılmaz
Nizamettin Taş
          Kürdistan devriminin önde gelen sayılı diplomatlarının başında gelen Kani Yılmaz hemen olmasa bile Avrupa’ya çıkmaya hazırlanıyordu. Avrupa’da sahip olduğu geniş ilişki ağına dayanarak Kuzey Kürdistan devriminin başına örülmek istenen tezgâhı rahatlıkla parçalayabilecek diplomasi yeteneklerine sahipti.
Erdoğan, Bush Görüşmesi;Taktik Başarı, Stratejik Yenilgi
Nizamettin Taş
          Amerika’nın, Türk ordusunun güney Kürdistan’ı kapsamayan ve sadece PKK’yı hedefleyen operasyonlarına verdiği desteğin başarı getirip getirmeyeceği tartışmalı bir konudur. Ancak PKK ağır bir darbe alsa bile, Türk ordusunun askeri sahada elde edeceği hiçbir zafer; Türkiye’nin, Kürt sorununun çözümü konusunda seksen yıldır sürdürdüğü imha ve inkâr politikasının kesin yenilgiye uğrayacağı bir sürecin içine girmesini önleyemeye yetmeyecektir.
Güney Kürdistan'ı Savunma Stratejisi - II
Nizamettin Taş
        Kuzeyin desteği olmadan Güney Kürdistan'ın kendisini savunması mümkün değildir. Güneydeki kazanımları, önemli oranda, gerilla savaşının yol açtığı gelişmelerin bir sonucu olarak görmek abartılı bir yaklaşım değildir. Ancak, PKK'nın objektif olarak sunduğu bu destek, Abdullah öcalan'ın yakalanmasından sonra Türk devleti tarafından tersine çevrilmiş ve gerilla savaşı artık Güney Kürdistan'ı savunan değil, buradaki kazanımları yok etmeye neden olan bir araca dönmeye başlamıştır.
Güney Kürdistan'ı Savunma Stratejisi
Nizamettin Taş
          İsrail’in, hiçbir zaman sayıca üstün olan düşmanlarına asla birleşme şansı vermemesidir. Arapların birleşmeleri halinde İsrail’in bir gün dahi ayakta kalamayacağı bilinen bir gerçektir. Ancak, İsrail her zaman Araplar arası çelişkileri körükleyerek birleşmelerini önlemekte başarılı olmuştur.
Seçim Sonuçları ve DTP'nin Geleceği
Nizamettin Taş
        DTP’nin, KCK’nin tasallutundan kurtulmadan siyaset sahnesinde varlık göstermesi ve Kürt probleminin çözümüne katkıda bulunması mümkün değildir. DTP’nin muhatap alınması, rüştünü ispat etmesine bağlıdır. Bu açıdan KCK’nın bir çuval inciri daha berbat etmeden tekelci zihniyetten vazgeçmesi büyük bir önem taşımaktadır.
Ordu-Milletten Katil Ulusa
Nizamettin Taş
         Türk devletinin, kuruluşundan itibaren, korku fideliğinde yetiştiğini biliyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş harcı, ‘komünizm tehlikesi,’ ‘irtica belası’ ve ‘bölücülük’ bileşiminden oluşmaktadır...
Seçim Stratejisi
Nizamettin Taş
          Eylemlerin genel olarak şovenizme ve özel olarak MHP’ye yaradığını kabul etmeyen aklı başında tek bir insan yoktur. Bir kaç bombanın daha patlaması halinde, ülkücülerin değil, PKK’nin MHP’yi parlamentoya taşıyacağı kesin gibi görünmektedir. Ayrıca şaibeli birkaç eylemin daha yapılması halinde Güney Kürdistan’daki tüm kazanımların büyük bir tehlikeye gireceği ve Türk ordusunun böyle bir bahaneyi yakalamak için provokasyon peşinde koşan her hareket tarzına dört elle sarıldığını bilmeyen yoktur...
Zihniyet Farkı
Nizamettin Taş
         Hiç beğenmediğimiz en diktatör devletlerde bile otuz yıl çalışan herhangi bir elemana emekli olduktan sonra yüklü bir ikramiye ve maaş bağlanıyordu. Şu anda Güney Kürdistan ve Avrupa’da yıllarca hizmet ettikten sonra ayrılan binlerce eski PKK kadro ve çalışanı vardır...
Kürt Halkının Diplomasi Pasaportu
Nizamettin Taş
          Murat Karayılan, Numan’ın babasının Kani Yılmaz’ın cezaevi arkadaşı olduğunu biliyordu. Numan’ı bizden kimse fazla tanımıyordu. özel kuvvet eğitimi aldığı için, PKK’den kaçtıktan sonra içimize almak istemiyorduk. Kani arkadaşın ısrarı üzerine kampa alınmıştı. Kani Yılmaz’ın kendisine çok yardımı olmuştu. PKK yönetimi bu duygusal bağdan istifade ederek Numan’ı suikastı gerçekleştirmek üzere göndermişti.
Ortadoğu Sorunu -III-
Nizamettin Taş
          Pandora’nın Kutusu Açıldı; Mevcut Statükonun Yaşama Şansı Kalmadı: Ortadoğu’daki mevcut düzen; Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesine zemin teşkil edecek kapasiteye sahip değildir. Ortadoğu’nun ekonomik, sosyal, siyasal yapısı; küreselleşmeye, sermaye akışına ve Amerikan çıkarlarına tamamen ters bir konuma sahiptir. Amerika’nın; Ortadoğu’yu, 20. yüzyıldan kalma ve soğuk savaş döneminin çok daha kötü tarzda dejenere ettiği mevcut sisteme dayanarak dizayn etmesi mümkün değildir. Amerika kendi çıkarları doğrultusunda bu sistemi tasfiye etmek zorundadır.
Ortadoğu Sorunu -II-
Nizamettin Taş
         Ortak bir atadan, Sami ırkından gelmelerine rağmen, nedense, yalnız İsrail oğulları, kendilerini Tanrının ‘seçilmiş ulusu’ saymaktadır. Oysa tarihin kirli sayfalarına bakıldığında, Tanrı tarafından seçilmiş kavmin başından belanın hiç eksik olmadığı, gadre uğradığı ve neredeyse, İsrail oğullarının tüm nesillerinin ömürlerini yaban ellerde, sürgünde tükettiklerini görmekteyiz. Tanrı bu kavimi nasıl seçmişse, milyonlarcası gaz odalarında yakıldıktan sonra, yüzüne güldüğü son çeyrek asırlık dönemde, sanki başına bunca felaketi getiren Filistin halkıymış gibi ondan bin yılların intikamını almaktadır.
Ortadoğu Sorunu
Nizamettin Taş
         Ortadoğu sorununun tarihsel kökenlerini binlerce yıl geriye götürmemize rağmen mevcut sistemin kuruluşunun temelleri I.Dünya savaşından sonra atılmıştır. I.Dünya savaşının genel anlamda  dünyayı yeniden paylaşmak ve özel olarak Osmanlı imparatorluluğunu parçalamak üzere yapıldığını tarihçiler büyük bir açıklıkla kaydetmektedir.
        Sınırların yeniden çizilmesi ve bir çok devletin doğuşu anlamında I.Dünya savaşının en yıkıcı sonuçlarının Osmanlı imparatorluğunda görüldüğünü yakından biliyoruz.Savaş sonunda üç kıtaya yayılan Osmanlı imparatorluğu parçalanmış ve Türkler; başta Balkan ve tüm Arap toprakları olmak üzere, Kuzey Kürdistan hariç, işgal ettikleri bütün ülkelerden sökülüp atılmıştır.Türklerin Ortadoğu hakimiyetini kaybetmesi bu coğrafyanın yerleşik ulusları ve özellikle Araplar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
Zeytin Dalı -2-
Nizamettin Taş
          Yurtsever tüm güçleri aynı çatı altında birleştiren zeytin dalını; Kürt halkının meşru ve muhatap alınan öncü gücü durumuna getirmek için sadece program ve tüzüğe kavuşturmak yeterli değildir. Program ve tüzük kadar önemli olan diğer bir konu, birlik oluşumunun Kürt ulusunun bütün unsurlarını içine alması, örgütlemesi ve harekete geçirerek en büyük siyasal güce kavuşturulmasıdır.
Zeytin Dalı -1-
Nizamettin Taş
        Kuzey Kürdistan’ın mücadele pratiği, örgütlenme modellerinin geliştirilmesi konusunda zengin deneyimler sunmaktadır. Başta PKK olmak üzere geçmiş tüm partilerin tecrübeleri irdelenmeye değer veriler içermektedir. Kuzey Kürdistan’ın otuz yıllık mücadele pratiğinden çıkartılması gereken en çarpıcı gerçek şudur:
Birlik sözleşmesi için başlangıç adımları..
Nizamettin Taş
         Önümüzdeki günlerde üç parti bir araya gelerek daha kapsayıcı birlikteliğe gitmenin ayrıntıları üzerinde duracaktır. Aslında Kürt halkının temel istemi; bu tartışma ve ittifakın sadece üç parti arasında değil, diğer tüm yurtsever grup ve kişileri kapsamasıdır...
Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi
Nizamettin Taş
             Amerika nın birkaç bin askeri vuruldu diye Ortadoğu dan çekileceğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Mevcut durumda Amerika yı yenilgiye uğratacak herhangi bir güç yoktur. Amerika ya karşı direnen güçler geleceği temsil etme amaç ve hedeflerinden yoksundur. Dini fanatizm ve milliyetçi-şoven bir yapıya sahip olan bu güçlerin başvurdukları terör eylemleri ile bir sonuca gitmeleri mümkün değildir. Buna karşılık Amerika daha müdahalenin başlangıç aşamasındadır ve büyük Ortadoğu projesini hayata geçirmek için gerekli olan her türlü rezerve sahiptir...
Yeniden Altı Çizilmesi Gereken Gerçekler
Nizamettin Taş
              PKK; tarihinin hiçbir döneminde siyasal mücadeleye ağırlık vermediği halde, 90-93 serhıldanlarını bir tarafa bıraksak bile, son Hakkari, Batman ve Diyarbakır daki kitlesel kalkışın nasıl güçlü bir çözüm potansiyeline sahip olduğu ve savaşın bu süreci sabote etmekten başka bir işleve sahip olmadığını açık bir şekilde göstermiş bulunmaktadır. Kuzey Kürdistan da örgütlü tek güç olduğu için, kitlesel her eylemi kendisine mal eden PKK; serhıldan hareketini siyasal içeriğinden boşaltarak, ulusal demokratik talepler ile hiç ilgisi olmayan -görüşme talebi ve sağlık sorunları gibi- bir takım amaçsız eylem biçimlerine mahkum etmesine rağmen, Kürt halkı saptırıcı her türlü girişime karşı büyük bir direnç göstererek ulusal kurtuluş mücadelesine sonuna kadar sahip çıkmaktadır. Newroz gibi ulusal mücadeleye ivme kazandıran tüm etkinliklerde yüz binlerce insan çok aktif bir tarzda yer alırken, tecridi protesto eden eylemlerin marjinalleşerek ancak korsan düzeyinde yapılması, Kürt halkının kitlesel olarak, sadece siyasal demokratik yöntemlere itibar ettiğini açık bir şekilde kanıtlamaktadır.
Kani Yılmaz ve Sabri Tori'nin Anısına
Nizamettin Taş
Bizim açımızdan çok acı bir durumdur. PKK?yi zorlayan eylemlerin TAK adına üslenilmesi gerektiğini, konseyde yer aldığım dönemde, yıllar önce birlikte kararlaştırmıştık. Fakat bu kararı sadece Türk devletine karşı direneceğini sandığımız Abdullah öcalan?ın özgürlüğü için gerçekleştirilecek eylemler açısından almıştık.
Tarihi Fırsatlar ve Kürt Birliği
Nizamettin Taş
          Kürt halkının direniş ve desteği olmadan başta İran ve Suriye rejimleri olmak üzere bölgenin gerici rejimlerinin değişmesi mümkün değildir. Kürt halkının güneyde olduğu gibi Kürdistan’ın diğer parçalarında ortaya çıkan bu elverişli şartları çok iyi değerlendirmesi gerekir.
Yeni Yıla Ulusal Birlik Umudu İle Giriyoruz...
Nizamettin Taş
          Yıllardır birbirine karşı düşmanca duygular besleyen ve birlikte hareket edecekleri asla düşünülmeyen bir çok çevre  ve bağımsız şahsiyetin aynı toplantıda yan yana gelmesi ve ulusal sorunun çözümü için her türlü fedakarlıkta bulanacaklarını beyan etmeleri gelecek açısından umut verici bir durumdur.
Şemdinli; Dünü, Bugünü!
Nizamettin Taş
         Yirmi üç yıl boyunca ölüm sessizliğine gömülen Şemdinli; PKK’nin izlediği yanlış politikanın etkisinden daha yeni yeni kurtulmaktadır. Rahat nefes aldığı andan itibaren kendini küllerinden yeniden yaratmasını bilen ender davranışlardan birini gösterdi.
Ortadoğu'nun Parlayan Yıldızı: Kürtler
Nizamettin Taş
        Kuzeydeki kaosa bakarak Kürdistan geneli için endişelenmeye gerek yoktur. Kürt halkı; 21.yüzyılda, Ortadoğu’nun parlayan yıldızı olarak tarihteki yerini hızla almaktadır.
Birlik Yönünde Atılmış Önemli Bir Adım!
Nizamettin Taş
Dar grupçu yaklaşımların aşılması bakımından PSK ve PDK Bakur’un kamuoyuna deklare ettiği protokol önemli bir adımdır. Her iki partinin; tüm yurtsever parti, grup ve şahsiyetlerin ortak bir platformda güç birliğine gitmelerinin neredeyse imkansız göründüğü ve bunun daha çok zaman alacağı gerçeğini görerek kendi inisiyatifleri dahilinde bu tarz bir girişime başvurmaları son derece isabetli olmuştur
Sipan?ı Yaşatmak Ulusal Birliği Sağlamaktır
Nizamettin Taş
Kongra Gel; henüz gelişmesinin başlangıç aşamasında bulunduğu için kıkırdak halinde olan her üç hareketin önde gelen sorumlularını katlederek kendisine rakip gördüğü oluşumları daha ete-kemiğe bürünmeden tasfiye etmeyi amaçlamıştı. Ayrılmamızdan sonra PKK yönetiminin “onları bitirmezsek biz biteriz” gibi paranoyakça bir korkuya esir düştüğünü görmekteyiz.
AB Sürecini Linç Girişimi
Nizamettin Taş
         “ Kürt sorunu değil, terör sorunu vardır” gerekçesine sığınarak, çözüm yönünde atılan her adımı sokakların dilini konuşturarak boşa çıkarması, Türkiye’de  karar mekanizmasının hala bu derin şoven-militarist yapı tarafından belirlendiğini açıkça göstermektedir.
Samimiyet Sınavı...
Nizamettin Taş
         İşlenen cinayetlerin kınanması önemli bir adımdır. Ancak işlenecek cinayetlerin önlenmesi için yeterli bir tedbir değildir. Bunun için kınamadan daha çok birlik ve güç olmaya ihtiyaç vardır. Birlik olunmazsa tek başına kalan parti, grup ve şahsiyetlerin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da etkisizleştirilmeleri zor olmayacaktır.
Fidan Cinayeti ve Aydın Onuru
Nizamettin Taş
         Hikmet Fidan şehit düşmeden bir hafta önce Güney Kürdistan’a gelmişti. Türkiye’den gelen on beş kişilik bir grubun katıldığı toplantıda kendisi bütün çalışmaların sorumluluğunu üslenmişti. Bunu açıklamayacaktık. Ancak PKK’nin Hikmet Fidan’ı vurduktan sonra sahiplenecek kadar alçaldığını görünce açıklamak zorunda kaldık.
Kürt Özgürlük Mücadelesinin En Büyük Zaafı Ulusal Stratejiden Yoksun Olmasıdır
Nizamettin Taş
          Siyaset; genel anlamda ulusal çıkarları savunma stratejisidir. Kürt halkının tarihine bakıldığında-istisna kabilinde, kısa süreli bazı dönemler bir tarafa bırakılırsa-genel olarak ulusal stratejiden yoksun ve neredeyse tarihimizin tümünü kapsayacak tarzda Kürdistan’a egemen olan ülkelerin çıkarlarına göre hareket edildiği görülmektedir.
Yeni Dönemde Avrupa'da Yaşayan Kürtlerin Örgütlenme ve Mücadele Sorunları - II
Nizamettin Taş
          Kürt halkının; Dünya Yahudiler Birliği, Filistin Kurtuluş örgütü, Arap Birliği gibi ulusu temsil eden bir organa ihtiyacı vardır. Kürt parti ve şahsiyetleri parçalar özgülünde ve geneli temsil eden siyasal temsil gücünü mutlaka göstermek zorundadır.

Yeni Dönemde Avrupa'da Yaşayan Kürtlerin Örgütlenme ve Mücadele Sorunları
Nizamettin Taş

Avrupa?nın Kuzey Kürdistan?a ilişkin netleşmiş bir politikası yoktur. Kürt halkının varlığına ve haklarına dair bazı açıklama ve raporlar yayınlanmış olmasına rağmen, söz konusu girişimler belirlenmiş bir stratejiden yoksun olduğu için eklektik ve çözüm üretmekten uzak bir yaklaşımı ifade etmektedir.

Kürt Hayali Kemal'in Anısına!
Nizamettin Taş

Sipan ve Kemal arkadaşların şahadeti karşısında duygularımı en son şöyle belirtmek istiyorum: Bu cinayet şebekesinden zamanında ayrılmayarak; Kürt halkı bir çok değerini yitirdikten sonra, çok gecikmeli adım attığım-attığımız için halkımızdan bir kez daha özür diliyorum.

Irak Seçimleri; Bağımsızlık Yolunda İlk Adım
Nizamettin Taş

Tehlike her geçen gün daha çok artmaktadır. Güneyli güçlerin tek başına bu saldırı planlarını savuşturması mümkün değildir. Kaldı ki, tehlike Irak yada başka bir yerden değil, esas olarak Türkiye?den gelmektedir. Bundan dolayı özgür Kürdistan?ın savunulması sadece güneyli güçlere değil, daha çok kuzey ve diğer parçalara düşmektedir.

Kürt Halkının Çıkmazı - III (Kongra-Gel)
Nizamettin Taş

PKK önderliğinin esir düştükten sonra yaptığı tüm değerlendirmeler Türk istihbarat birimlerinin süzgecinden geçtikten sonra yayınlanmaktadır. Kongra Gel yönetiminin, faaliyetlerine ilişkin olarak verdiği tüm raporlar güvenlik biriminin denetiminden geçtikten sonra Abdullah Öcalan?a sunulmaktadır.

Kürt Halkının Çıkmazı - II
Nizamettin Taş

Kongra Gel'in basın -yazılı ve görsel- organlarında Türk solunun toplumda yer edinememiş yazarları büyük bir ağırlık teşkil etmektedir.

Kürt Halkının Çıkmazı
Nizamettin Taş

---Abdullah Öcalan şahsında kemalist operasyona tabi tutulmaktadır.

---Kürt basını Kongra-Gelin tekelinde olan-Türk solunun marjinal yazarlarının denetimine geçmiştir.

---Kongra-Gel yönetimi; asimilasyon cenderesinden geçmiş kişiliklerin
tasallutu altındadır.

Nasıl Bir Parti
Nizamettin Taş

Türkiye?de geliştirilmekte olan yeni partileşmenin bu bağlamda ele alınması gerekir. Birkaç isim değiştirdikten sonra en son DEHAP adını alan legal Kürt partileşmesinin, çok önemli kazanımlar elde etmesine rağmen, gelinen aşamada tamamen tıkandığını tüm siyasal çevreler teslim etmektedir. Yeni bir parti geliştirilirken on beş yıllık mücadele sürecinin deneyimlerinden yararlanılacağı açıktır.

Sipan'ın Anısına
Nizamettin Taş

Sipan Rojhılat ?Şhaopur Badoshiva- şehit düştü.


Sipan ve eşi Sakine Batman benim en yakın arkadaşlarımdandı. Son bir yıldır, görev gereği zorunlu ayrılmaların dışında, her günümüz birlikte geçti. Şehit düştüğü son yolculuğunda Sakine ile birlikte uğurlamıştık.
Cenazesini yine birlikte Hevler morgundan aldık.

PWD, Çözüm Sürecindeki Halkımızın Vazgeçilmez İhtiyacıdır!.
Nizamettin Taş

Kongre Gel'den neden ayrıldığımız konusunda birkaç arkadaşın değerlendirmeleri oldu. İlerde kapsamlı bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Görüşme notlarında tekrarlanarak devam ettiği ve Kongre Gel basınında her türlü karalamaya dönüştürülerek ayyuka çıkarıldığı için öncelikle "on bin kişinin katili" suçlamasına cevap vermek istiyorum.

Kürt Sorununun Çözümüne Dair
Nizamettin Taş

Irak müdahalesinden sonra üzerinde en çok tartışma yapılan konuların başında Kürt sorunu gelmektedir. Kürt sorunu; Güney Kürdistan'da federasyona dayalı bir çözümün gerçekleşmesinden sonra yeni platforma taşınmıştır.